ข่าวอินโฟเควสท์
07:23 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Currency Futures สิ้นวันที่ 23 ส.ค.60   โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ดังนี้ (หน่วย: จำนวนสั…
07:23 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่มPrecious Metal Futuresสิ้นวันที่ 23 ส.ค.60   โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ดังนี้ (หน่วย: จำน…
07:22 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Stock Futures สิ้นวันที่ 23 ส.ค.60   โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ดังนี้ (หน่วย: จำนวนสัญญา…
07:21 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม SET50 Index Futures สิ้นวันที่ 23 ส.ค. 60   โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ดังนี้ (หน่วย: จำน…
07:21 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม All Futures สิ้นวันที่ 23 ส.ค. 60   โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ดังนี้ (หน่วย: จำนวนสัญญา)…
ข่าวการเมืองล่าสุด »