สช.เพิ่มเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้ครูเอกชน

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- จันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2553 00:00:23 น.
บอร์ดเห็นชอบร่างประกาศกำหนดเกณฑ์จ่ายเงิน

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) เมื่อเร็วๆ นี้ว่า ที่ประชุม กช.เห็นชอบและได้ให้จัดทำร่างประกาศหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขการอุดหนุนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียนเอกชน ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้มีการเพิ่มเงินค่าครองชีพชั่วคราวแก่ครูโรงเรียนเอกชนซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.เป็นต้นไป โดยจากที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ร่วมกับสำนักงบประมาณกำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 ดังนั้น จึงต้องจัดทำ ร่างประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเงื่อนไขอุดหนุนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่ครูโรงเรียนเอกชน ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินดังนี้

1.ครูที่ได้รับเงินเดือนตั้งแต่ 10,201-11,699 บาท ให้ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวต่อเดือนจำนวนกึ่งหนึ่งของผลต่างระหว่าง 11,700 บาท กับอัตราเงินเดือนที่ได้รับ 2.ครูที่ได้รับเงินเดือนตั้งแต่ 6,700-10,200 บาท ให้ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวต่อเดือน 750 บาท และ 3.ครูที่ได้รับเงินเดือนไม่ถึงเดือนละ 6,700 บาท ให้ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวจำนวนกึ่งหนึ่งของผลต่างระหว่าง 8,200 บาท กับอัตราเงินเดือนที่ได้รับซึ่งจากมติ ครม.และร่างประกาศนี้จะทำให้ครูโรงเรียนเอกชน 74,434 คน จะได้รับเงินค่าครองชีพโดยเฉลี่ย คนละ 750 บาท/เดือนโดยใช้งบเพื่อปรับเพิ่มค่าครองชีพให้ครู 267 ล้านบาท และจากนี้ทางโรงเรียนจะต้องจัดทำคำขอบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนค่าครองชีพเข้ามาที่ สช.และ สช.จะได้ส่งคำขอไปที่สำนักงบประมาณและคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายใน 1 เดือน

นายชินวรณ์ กล่าวต่อว่า สำหรับวิธีการขอรับเงินนั้นทางโรงเรียนต้องจัดทำคำขอบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนค่าครองชีพ ส่งให้ สช.และสำนักงานเขตพื้นที่ (สพท.) ภายในวันที่ 20 มิ.ย. ของทุกปี และ สพท.จะต้องรวบรวมส่งให้ สช.ภายในวันที่ 10 ก.ค.ของทุกปี ส่วนวิธีการเบิกจ่ายเงินให้โรงเรียนจัดทำใบสำคัญรับเงินประจำเดือนเบิกพร้อมเอกสาร ส่งให้ สช.และ สพท. ภายในวันที่ 3 ของทุกเดือนที่เบิก นอกจากนี้ ให้ สช. และ สพท.ดูแลติดตามและสรุปยอดจำนวนครูที่มีสิทธิ์ และจำนวนเงิน เพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายต่อผู้มีอำนาจ และโอนเงินเข้าบัญชีโรงเรียน และโรงเรียนโอนเงินเข้าบัญชีครูเป็นรายบุคคล การกำกับดูแล กำหนดให้มีการตรวจติดตามและรายงานผลการจ่ายเงิน อย่างไรก็ตามในกรณีที่มีการเบิกจ่ายผิดพลาดให้ผู้อนุญาตเรียกเงินคืนจากโรงเรียน เมื่อปรากฏว่ามีการทุจริตให้ผู้อนุญาตเรียกเงินคืนพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ของจำนวนเงินที่ทุจริต แล้วให้พิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวทั่วไปล่าสุด »