เปิดให้บริการแล้ว สำนักงานประกันสังคม จ.พระนครศรีอยุธยา สาขาอำเภออุทัย

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- พฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2553 00:00:00 น.

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาอำเภออุทัย เปิดให้บริการนายจ้างและผู้ประกันตน โดยเริ่มให้การบริการแล้ว ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2553

สำนักงานประกันสังคมให้ความสำคัญในการสร้างความพึงพอใจให้กับนายจ้าง ลูกจ้างผู้ประกันตน ที่มาติดต่อขอรับบริการ ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง แต่เนื่องจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังมีสาขาการบริการของสำนักงานประกันสังคมที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงทำให้นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนไม่สะดวกในการเดินทางไปติดต่องานประกันสังคม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และกระจายการให้บริการออกไปยังพื้นที่ต่างๆ สปส.จึงได้มีการปรับปรุง และขยายพื้นที่การให้บริการออกไปอีก ล่าสุดได้จัดตั้ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาอำเภออุทัยที่อาคารเลขที่ 34/1-3 ถนนอุทัย-ภาชี ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งตั้งอยู่ใกล้เคียงกับองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม โดยรับผิดชอบดูแลสถานประกอบการในเขตอำเภออุทัย อำเภอวังน้อย และอำเภอภาชี ซึ่งให้บริการงานประกันสังคมทั้งการจ่ายประโยชน์ทดแทน รับเงินสมทบ รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูล รวมทั้งรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ

มีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาอำเภออุทัย โทร.035-800-812-9 ในวันและเวลาราชการ หรือโทร.1506 เจ้าหน้าที่ให้บริการทุกวัน เวลา 07.00-19.00 น.

ศูนย์สารนิเทศ สอบถามข้อมูลประกันสังคม โทร.1506 www.sso.go.th
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวทั่วไปล่าสุด »