มจร.พะเยาเตรียมขอใช้ที่ นสล.260 ไร่สร้างมหา'ลัย

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- อังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2553 00:00:50 น.

นายกเทศมนตรีตำบลแม่กา แจง มจร.ขอใช้พื้นที่ นสล.สร้างมหาวิทยาลัย 260 ไร่ เร่งประสาน มจร.ขออนุญาตใช้พื้นที่ให้ถูกระเบียบ มท.เผยชุมชนไฟเขียวเต็มที่

พะเยา/ นายเสน่ห์ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบล (ทต.) แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา กล่าวว่า กรณีที่ดินซึ่งมีหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล.) ในพื้นที่หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จำนวน 900 ไร่ ที่ถูกกันไว้ใช้ประโยชน์เพื่อส่วนรวมของ ต.แม่กา นั้น ส่วนหนึ่งกำลังพบว่ามีการบุกรุกพื้นที่โดยประชาชนที่ไม่ทราบกลุ่มว่าเป็นผู้ใด ทำให้ทางเทศบาลต้องเร่งสำรวจแนวเขตเพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาบุกรุกต่อไป ซึ่งที่ดินดังกล่าวได้มีส่วนราชการบางหน่วยงานเข้ามาขอใช้เพื่อทำประโยชน์ส่วนรวม โดยต้องผ่านการประชาคมระดับพื้นที่ของ ต.แม่กา และต้องขออนุญาตผ่านไปยังกระทรวงมหาดไทย (มท.) ด้วย

นายเสน่ห์ กล่าวต่อว่า เบื้องต้นที่ดินดังกล่าวทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) วิทยาเขตพะเยา หรือมหาวิทยาลัยสงฆ์ ซึ่งได้เข้ามาขอใช้พื้นที่ของ นสล. จำนวน 260 ไร่ เพื่อดำเนินการก่อสร้าง มจร. ใช้สำหรับเป็นสถานศึกษาและปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ ล่าสุดทางฝ่ายปกครอง อ.เมือง ได้แจ้งมาที่เทศบาลว่า ทาง มจร.ขอใช้พื้นที่ดังกล่าวยังไม่ได้รับการอนุมัติจาก มท. แต่ในส่วนของผลการประชาคมจากประชาชนในพื้นที่ ต.แม่กา นั้น ประชาคมมีมติเห็นชอบอนุญาตให้ทาง มจร.เข้ามาใช้พื้นที่ดังกล่าวก่อสร้างเป็นสถาบันการศึกษาสำหรับพระสงฆ์ได้ เพียงแต่ขณะนี้ต้องรอให้ทาง มท.อนุมัติตามขั้นตอนก่อน

"การมาใช้พื้นที่ของ มจร. ตามระเบียบของ มท. ผมได้มอบให้ฝ่ายนิติกรประสานงานกับฝ่ายปกครอง อ.เมือง และได้ประสานงานไปยังฝ่ายบริหารของ มจร.พะเยา เพื่อให้เข้ามาติดต่อประสานงานหาทางออกร่วมกันในการใช้พื้นที่ให้ถูกต้องตามระเบียบของ มท. โดยแนวทางอาจจะเป็นการเช่าและจ่ายค่าธรรมเนียมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพื้นที่ หรือหากจะมีช่องทางอื่นที่เป็นไปได้ก็ต้องหารือร่วมกันระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป" นายเสน่ห์ กล่าว

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวทั่วไปล่าสุด »