'บ้านบัว'คว้ารางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับ จว.

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- จันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2553 00:00:02 น.

คณะกรรมการดำเนินงานหมู่บ้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดพะเยา มีมติให้ บ้านบัว ต.ตุ่น อ.เมือง เป็นหมู่บ้านที่ชนะเลิศอันดับหนึ่ง ในการคัดเลือกหมู่บ้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดพะเยา โดยบ้านบัวเป็นหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลายรางวัล ทั้งในระดับเขต และระดับประเทศ

พะเยา/ เมื่อเร็วๆ นี้ นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานหมู่บ้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดพะเยา ซึ่งมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด ตามโครงการ "หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 60 แห่งการบรมราชาภิเษก" ที่กระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์เห็นชอบให้จัดขึ้นทุกจังหวัด ด้วยการคัดเลือกหมู่บ้านที่มีการดำเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรม จำนวนจังหวัดละ 1 หมู่บ้าน ทั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 60 แห่งการบรมราชาภิเษก อีกทั้งเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณ และเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสครบรอบ 60 ปี บรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้น้อมนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้น

โดยจังหวัดพะเยามี 3 หมู่บ้านที่ส่งเข้ารับการคัดเลือก ประกอบด้วย บ้านบัว หมู่ 4 ต.บ้านตุ่น อ.เมือง, บ้านทุ่งมอก หมู่ 5 ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน และ บ้านสถาน หมู่ 1 ต.ภูซาง อ.ภูซาง ซึ่งคณะกรรมการฯมีมติเห็นชอบให้บ้านบัว ได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็นหมู่บ้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดของ จ.พะเยา ทั้งนี้ บ้านบัวเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่เคยได้รับรางวัลตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงหลายโครงการประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศระดับประเทศรับถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประเภทชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง, ได้รางวัลศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอดีเด่น ในระดับภาคเหนือ และล่าสุดรางวัลชนะเลิศ เป็นหมู่บ้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดของ จ.พะเยา ประจำปี 2553

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวทั่วไปล่าสุด »