วอน กทม.จ่ายโบนัสลูกจ้างชั่วคราวหลังเกษียณ

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- ศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2553 00:00:52 น.

นายนักบุญ อรรคบุตร ประธานกลุ่มธรรมาภิบาลเครือข่ายต้านทุจริตและคอรัปชั่น สมัชชาประชาชนแห่งประเทศไทย เดินทางมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับกลุ่มลูกจ้างชั่วคราวที่ทำงานในสำนักงานเขตและสำนักต่างๆ สังกัดกรุงเทพมหานคร กรณีไม่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการประจำและไม่ได้รับเงินตอบแทนหลังเกษียณอายุราชการ

นายนักบุญ กล่าวว่า ปัจจุบันลูกจ้างชั่วคราวที่ทำงานอยู่เขตและสำนักสังกัด กทม.มีประมาณ 60,000 กว่าคน และได้รับเงินเดือนคนละไม่เกิน 7,000 บาท เป็นกลุ่มบุคลากรที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจหลักของ กทม.ในระดับปฏิบัติการ เป็นทัพหน้าที่ต้องปะทะปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชนทุกวัน เช่น ปัญหาขยะ น้ำท่วม ท่อตัน หาบเร่ แผงลอย เป็นต้น แต่ไม่ได้รับการเอาใจใส่เกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการต่างๆ รวมถึงความเป็นอยู่เท่าที่ควร ขณะที่ กทม.มีการเอื้อประโยชน์ให้กับข้าราชการโดยการเพิ่มซี เพิ่มค่าตอบแทนและจำกัดในการบรรจุอัตราลูกจ้างชั่วคราวเป็นลูกจ้างประจำเพียง 2-3% ต่อปีและในปี 54 มีแนวโน้มจะลดลงเหลือเพียง 2% และเมื่อลูกจ้างชั่วคราวอายุ 55 ปี ก็ขาดคุณสมบัติ หมดสิทธิ์รับการบรรจุเข้าเป็นลูกจ้างประจำ นอกจากนี้หลังเกษียณอายุก็ไม่มีบำเหน็จบำนาญ หรือค่าตอบแทนอื่นใดเพื่อเป็นหลักประกันได้ จึงขอให้ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าฯ กทม. พิจารณาจ่ายเงินโบนัสประจำปีให้กับพวกเขาโดยอาจให้ตามอายุงานหรือเกณฑ์อย่างอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงเงินบำเหน็จหรือค่าตอบแทนอื่นๆ ตามสมควรเพื่อเลี้ยงชีพในวัยเกษียณอายุเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับลูกจ้างชั่วคราวด้วย

แหล่งข่าวใน กทม. กล่าวว่า ลูกจ้างชั่วคราวที่ทำงานในหน่วยงานสังกัด กทม.มีด้วยกัน 3 แบบคือ ลูกจ้างชั่วคราวที่ทำงานในหน่วยงาน ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ และลูกจ้างชั่วคราวอาสา ซึ่งโดยปกติแล้วลูกจ้างชั่วคราวจะมีค่าจ้างชั่วคราวหรือเงินเดือนอยู่แล้วตามตำแหน่ง พร้อมเงินเพิ่มค่าครองชีพอีกเดือนละ 1,500 บาท และเงินช่วยเหลือค่าครองชีพอีกเดือนละ 2,000 บาท ส่วนลูกจ้างชั่วคราวโครงการจะพิจารณาจ้างตามโครงการต่างๆ ซึ่งจะได้รับเงินเดือนเป็นค่าตอบแทน ส่วนลูกจ้างชั่วคราวอาสาจะเป็นการทำงานรายวันรับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ในระยะเวลาสั้นๆ โดยลูกจ้างชั่วคราวจะได้รับสิทธิรักษาพยาบาลในรูปแบบของประกันสังคม ทั้งนี้สาเหตุของการจ้างงานลูกจ้างชั่วคราวในระยะสั้นเนื่องจาก กทม.ไม่ต้องการแบกรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรจึงมอบให้เอกชนเป็นผู้ดำเนินโครงการแทน

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวทั่วไปล่าสุด »