คอลัมน์: มุมภาษา: ความหมายของคำ

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- พุธที่ 15 ธันวาคม 2553 00:00:39 น.
ถาม คำว่า ซปา มีความหมายหรือไม่หรือว่าเป็นคำที่เขียนผิด
ตอบ คำว่า ซปา เป็นคำภาษาบาลีสันสกฤต มีความหมายว่า ดอกกุหลาบ, ต้น, ดอก
ถาม คำว่า แพร่ง มีความหมายว่าอย่างไร

ตอบ ถ้าเป็นคำนามมีความหมายว่าทางแยก ทางบก  ถ้าเป็นคำกริยามีความหมายว่าแตกออก,แยกออก

ถาม คำว่า บริบท และ ปริบท มีความหมายอย่างไรควรเลือกใช้คำใด

ตอบ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 เก็บคำว่า บริบท ไว้โดยให้บทนิยามว่า น. คำหรือข้อความแวดล้อมเพื่อช่วยให้เข้าใจความหมาย, ปริบท ก็ว่า และเก็บคำปริบท โดยให้บทนิยามว่า น.บริบท. คำ ๒ คำดังกล่าวนี้จึงถูกต้องทั้งคู่และจะเลือกใช้คำใดก็ได้ ทั้งนี้คำว่า บริบท หรือปริบท ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า context

จาก...ไขปัญหาภาษาไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2550

โทร.0-2356-0466-70
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวทั่วไปล่าสุด »