คอลัมน์: ข่าวย่อยศึกษา: นิทรรศการเมื่อไม่มีเธอ

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- พฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2554 00:00:49 น.

ธุดงค์ สุขเกษม จะจัดนิทรรศการประติมากรรมเดี่ยวเป็นครั้งแรก ภายใต้ชื่องาน "เมื่อไม่มีเธอ" (Emptiness) ซึ่งเป็นการนำอารมณ์ และความรู้สึก ที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างคู่รัก ซึ่งเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคน มาสร้างเป็นชิ้นงานประติมากรรม ในลักษณะของภาพฝัน และจินตนาการ ที่แสดงถึงความรู้สึกเจ็บปวด เศร้าหมอง ในช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์ต้องจบสิ้นลง ด้วยเทคนิคปั้น-หล่อ ด้วยปูนปลาสเตอร์ ประกอบกับเทคนิคการเชื่อมต่อรูปทรงต่างๆ ของชิ้นงานเข้าด้วยกัน เป็นเทคนิคที่โดดเด่นเฉพาะตัว ให้ความรู้สึก เหมือนวัตถุนั้นๆ ล่องลอยอยู่ในอากาศ โดยผลงานประติมากรรมชุด "เมื่อไม่มีเธอ" เป็นศิลปะแนว Post Modern ประกอบด้วยผลงานประติมากรรม 6 ชิ้น และงานประติมากรรมขนาดเล็กอีกนับ 100 ชิ้น ทั้งนี้นิทรรศการประติมากรรม "เมื่อไม่มีเธอ" (Emptiness) จะมีพิธีเปิดในวันที่ 8 ก.ค.54 เวลา 18.00 น. โดยอาจารย์นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ด้านประติมากรรม ประจำปี พ.ศ.2549 เป็นประธาน สำหรับนิทรรศการประติมากรรม "เมื่อไม่มีเธอ" จะจัดแสดงระหว่างวันที่ 8-28 ก.ค.54 (เว้นวันหยุดราชการ) ณ หอศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวทั่วไปล่าสุด »