สร้างเครือข่าวแพทย์ เน้นสอบสวนโรคจากแร่ใยหิน

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- อังคารที่ 12 กรกฎาคม 2554 00:00:02 น.

ดร.นพ.สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์ ผอ.สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยความคืบหน้าการผลักดันการเฝ้าระวังโรคมะเร็งปอดที่เกิดจากแร่ใยหินว่า เป็นที่ยอมรับในวงการแพทย์ทั่วโลก และมีเอกสารหลักฐานจากแวดวงวิชาการยืนยันตรงกันว่าแร่ใยหินเป็นสารอันตรายที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งปอดได้ แต่ในประเทศไทยแม้จะมีมติครม.เรื่องการควบคุมและห้ามใช้เมื่อวันที่ 12 เม.ย.ที่ผ่านมา แต่ยังไมมี่การผลักดันเรื่องเหล่านี้อย่างต่อเนื่องและจริงจัง ทุกฝ่ายกำลังเฝ้ามองรัฐบาลใหม่ว่าจะให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวอย่างไร ทั้งนี้ ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ตระหนักในเรื่องดังกล่าว จึงได้มีการสร้างเครือข่ายทางการแพทย์เพื่อร่วมกันรณรงค์ตรวจค้นหาผู้ป่วย ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างแพทย์โรคปอด พยาธิแพทย์ และแพทย์ด้านอาชีวอนามัย ที่จะร่วมมือกันในการค้นหาผู้ป่วย

ดร.นพ.สมเกียรติ ยังกล่าวอีกว่า ที่ผ่านมาได้มีการฝึกอบรมเรื่องของการอ่านฟิล์มเอกซเรย์เฉพาะโรค การสอบสวนโรค ซึ่งถือเป็นหัวใจของการค้นหาโรคมะเร็งปอดจากแร่ใยหิน หรือโรคแอสเบส-โตลิสที่ใช้เวลานานกว่า 15-35 ปี อาการถึงจะแสดงออก เพราะกลุ่มเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นคนในโรงงานที่ผลิต หรือกลุ่มช่างที่ใช้วัสดุก่อสร้างที่มีแร่ใยหิน ส่วนใหญ่จะไม่มีความรู้ในเรื่องของโรคจากแร่ใยหิน ดังนั้น ถ้าวินิจฉัยเพียงแค่การเป็นมะเร็งปอดก็จะไม่พบ จึงต้องสอบสวนโรคให้ลงลึกมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม การเข้าไปรณรงค์ยังพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะโรงงานผลิต หรือกลุ่มอุตสาหกรรมที่ยังใช้แร่ใยหินยังทำได้ยาก เนื่องจากความเข้าใจของผู้ประกอบการกับทางแพทย์ยังไม่ตรงกันบางส่วน จึงต้องสร้างเครือข่ายเพื่อร่วมรณรงค์ในเรื่องนี้ต่อไป ทั้งนี้ จากการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ได้วางยุทธศาสตร์ไว้ 4 ประการ ประกอบด้วย 1.การยกเลิกการใช้ ทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน 2.ส่งเสริมสนับสนุนการหาสารทดแทน 3.การเผยแพร่ความรู้ และ 4.การตระหนักถึงผลกระทบต่อสุขภาพ และการสร้างเครือข่ายทางการแพทย์ ซึ่งทุกประการจะต้องทำเป็นกระบวนการร่วมกันทั้งกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงกรมโยธาธิการและผังเมือง รวมทั้งภาคประชาชนที่จะต้องร่วมผลักดันร่วมกัน

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวทั่วไปล่าสุด »