คอลัมน์: ข่าวสั้นทุกทิศ: เปิดศูนย์คุณธรรม  

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- จันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2554 00:00:02 น.

อุบลราชธานี/ รศ.นพดล จันทร์เพ็ญ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช และภาคีเครือข่ายเมืองศีล 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9 จังหวัด ได้จัดมหกรรมการสร้างเมืองศีล 5 ภาคีเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ศรีราชา เจริญพานิช ผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งบรรยายพิเศษ และนายสุรพล สายพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้เกียรติมากล่าวต้อนรับผู้มาร่วมงาน ณ หอประชุมไพรพะยอม ในครั้งนี้ด้วย สำหรับกิจกรรมมีการจัดแสดงนิทรรศการการสร้างเมืองศีล 5 จาก 9 จังหวัด ได้แก่ จ.อุบลราชธานี จ.ศรีสะเกษ จ.ร้อยเอ็ด จ.ขอนแก่น จ.อำนาจเจริญ จ.สกลนคร จ.มุกดาหาร จ.นครพนม และ จ.ยโสธร พร้อมทั้งมีพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่เครือข่ายเมืองศีล 5 กว่า 100 แห่ง นอกจากนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ให้เกียรติเปิดป้ายโครงการศูนย์คุณธรรม "รักเหนือรัก" ในระดับศีล 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวทั่วไปล่าสุด »