บึงกาฬนำร่องโครงการ'ทำนา1 ไร่ได้เงิน1 แสน'

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- อังคารที่ 23 สิงหาคม 2554 00:00:51 น.

บึงกาฬ/ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการดำเนินการฝึกอบรมโครงการ "ทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน" นโยบายหลักของนายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ระหว่างวันที่ 3-4 มิถุนายนที่ผ่านมา ที่วัดอาฮงศิลาวาส บ้านอาฮง หมู่ 3 ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งเกษตรกรชาวนาและเจ้าหน้าที่จาก 8 อำเภอของจังหวัดบึงกาฬ รวม 230 คน ซึ่งโครงการดังกล่าวถือเป็นนโยบายสำคัญของจังหวัดบึงกาฬที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรชาวนาได้มีการพัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพหลักให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อเป็นการให้กำลังใจเกษตรกรชาวนาผู้ดำเนินงานตามโครงการ "ทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน" ในฤดูกาลปี 2554 โดยมีเกษตรกรชาวนาเป้าหมายทั้งหมด 7 อำเภอ คือ นายแสวง คำแก้ว อำเภอบุ่งคล้า นายประยนต์ จันทร์โคตร อำเภอเซกา นายไพบูลย์ กองวงศ์ อำเภอพรเจริญ นายอารยะ ค้ำพันธ์ อำเภอศรีวิไล นายบุญเหลือ อนุมาตย์ อำเภอเมืองบึงกาฬ นายสมคิด เลิศประเสริฐ อำเภอปากคาด และกลุ่มต้นกล้าอาชีพบ้านทรายทอง อำเภอโซ่พิสัย ที่ได้ดำเนินงานตามโครงการฯ จึงมีการตรวจเยี่ยมเกษตรกรชาวนาผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม-13 กันยายน 2554 โดยมีนายอรรธนนท์ โบสุวรรณ ปลัดจังหวัดบึงกาฬ เป็นตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬไปตรวจเยี่ยมเกษตรกรชาวนา

นายอรรธนนท์ โบสุวรรณ ปลัดจังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่า จากที่ได้ทำการฝึกอบรมโครงการ "ทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน" และได้ติดตามตรวจเยี่ยมผู้ดำเนินงานตามโครงการฯ ที่อำเภอบุ่งคล้า และอำเภอเซกา เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2554 นั้น ทำให้รู้ว่าสามารถทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสนแน่นอน จากการลงมือทำโดยการปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก เหลือแล้วแปรรูปออกขาย ผลผลิตบางส่วนที่ไม่สามารถนำออกขายได้จะนำไปทำปุ๋ยอินทรีย์เพื่อบำรุงดินและขายให้สวนยางพาราที่มีพื้นที่ปลูกถึง 800,000 ไร่ ในจังหวัดบึงกาฬ ในที่นา 1 ไร่ ได้เลี้ยงสัตว์น้ำจำพวกปลานิล กบ กุ้งฝอย หอยขม หอยเชอรี่ คันนาปลูกพืชผักสวนครัวและผลไม้ ซึ่งจาก 2 อำเภอที่ได้ตรวจเยี่ยมนั้นทำให้รู้ว่าทำได้จริง และคาดว่าอีก 5 อำเภอที่จะไปตรวจเยี่ยมนั้นจะต้องประสพผลสำเร็จเหมือนกับ 2 อำเภอนี้อย่างแน่นอน ทั้งนี้ทางจังหวัดจะติดตามผลและให้การสนับสนุนช่วยเหลือให้ความรู้และคำแนะนำแก่เกษตรกรผู้ผ่านการฝึกอบรมและผู้สมใจจะเข้าร่วมโครงการ "ทำนา 1 ไร่ได้เงิน 1 แสน" ต่อไป

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวทั่วไปล่าสุด »