แปรรูปถั่วลิสงบรรจุถุงจำหน่าย สร้างรายได้ไม่ต่ำกว่าล้านบาทต่อปี

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- เสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2554 00:00:25 น.
สมหมาย พาลพล/ยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) กู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ส่งเสริมเกษตรกรปลูกถั่วลิสงหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวเป็นอาชีพเสริม ทั้งจำหน่ายสดและตากแห้ง ปัจจุบันหันมารวมกลุ่มแปรรูปถั่วลิสงทั้งคั่วแห้ง ขนมถั่วตัดบรรจุถุงจำหน่ายสร้างรายได้อย่างงามสามารถจำหน่ายได้ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท ในแต่ละปี

นายอนุสรณ์ นาเวียง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) กู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร กล่าวว่า บ้านนาเวียงเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งในตำบลกู่จานซึ่งประชาชนภายในหมู่บ้านมีอาชีพเกษตรกรคือการทำนาโดยอาศัยน้ำฝนซึ่งทำได้ปีละครั้ง แต่ยังมีเกษตรกรอีกกลุ่มจำนวน 150 ราย ที่พื้นที่ติดกับละเซบายที่มีน้ำขังอยู่พอประมาณในช่วงฤดูแล้ง เกษตรกรทั้ง 150 รายของบ้านนาเวียงจึงได้พากันมาปลูกถั่วลิสง โดยเกษตรกรได้เริ่มปลูกถั่วลิสงกันมาตั้งแต่ปี 2538 เป็นต้นมาและทำมาจนถึงปัจจุบันนี้

ส่วนการเตรียมการปลูกนั้นเมื่อถึงเดือนธันวาคมของทุกปี เกษตรกรก็จะนำรถไถแบบเดินตามไปไถที่ดินด้วยการไถแปรแปลงกลบให้วัชพืชเน่าตายเพื่อทำเป็นปุ๋ย หลังจากนั้นก็ทำการไถพรวนพร้อมกับคราดปรับพื้นที่ดินอีกหนึ่งครั้ง จากนั้นก็ใช้รถไถเดินตามไถยกร่องให้กว้างประมาณ 40-60 เซนติเมตร ส่วนร่องน้ำนั้นให้ ก้วางประมาณ 40-50 เซนติเมตร เพื่อปล่อยน้ำเข้า หลังจากนั้นก็นำปุ๋ยหมักแห้งไปหว่านตามคันร่องที่ยกไว้โดยใช้ปุ๋ยหมัก 500 กิโลกรัม ต่อ 1 ไร่ จากนั้นก็ใช้จอบสับพรวนให้เข้ากับดินก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับขั้นตอนการเตรียมดิน ส่วนการปลูกนั้นหลังจากเราเตรียมดินเรียบร้อยแล้วเราก็ใช้จอบขุดเป็นหลุมบนคันดินที่เรายกร่องไว้โดยขุดเป็นแถวจะใช้ 3 แถวก็ได้หรือจะทำเป็น 2 แถวก็ตาม แต่ขอให้ระยะห่างของแถวที่จะปลูกและระยะห่างของหลุมให้เท่ากันคือ 15x15 เซนติเมตร จากนั้นก็นำเมล็ดถั่วลิสงที่เราเตรียมไว้หยอดลงไปในหลุมจำนวน 3-4 เมล็ดต่อหลุม ซึ่งจะอยู่ที่ 40-50 กิโลกรัมต่อไร่ หลังจากที่เราปลูกถั่วลิสงเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็สูบน้ำเข้าไปในร่องแปลงที่เราปลูกซึ่งปล่อยน้ำเข้าให้เต็มร่องเลยหรือสังเกตจากแปลงถั่วลิสงก็ได้ว่าชุ่มน้ำหรือยังเพราะการปล่อยน้ำเข้าไปจนชุ่มเปียกนั้นเพื่อที่จะให้น้ำเข้าไปทำให้ปุ๋ยหมักที่แห้งได้รับความชุ่มชื้นเพียงพอและต้องคอยให้น้ำทุก 7 หรือ 10 วัน จนกระทั่งแปลงถั่วลิสงให้ฝักและขุดดูเมล็ดว่าสมบูรณ์หรือไม่ แต่หากเมล็ดสมบูรณ์เต็มที่ก็หยุดให้น้ำ และคอยดูแลวัชพืชไม่ให้ขึ้นเท่านั้น หลังจากนั้นเมื่อถั่วลิสงอายุได้ 100-110 วัน เราก็สามารถเก็บและนำไปจำหน่ายได้ หากเราขายแบบสดเพื่อเอาไปต้มขายหรือเรียกว่าถั่วต้ม แต่ถ้าหากเรายังไม่ขายแบบสดเราก็ตากแห้งก่อนค่อยนำไปขายอีกทีก็ได้ซึ่งราคาก็จะแตกต่างกัน ซึ่งถ้าถั่วลิสงแห้งจะอยู่ที่กิโลกรัมละ 18-20 บาท หรือไร่หนึ่งจะขายได้ประมาณ 8,000 บาท แต่ถ้าหากนำเข้าไปจำหน่ายภายในกลุ่มก็จะได้กิโลกรัม ละ 35-40 บาท

นายอนุสรณ์ ยังกล่าวอีกว่า ในการส่งเสริมเกษตรกรที่ปลูกถั่วลิสงนั้นทางองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) กู่จาน ได้สนับสนุนให้เกษตรกรตั้งกลุ่มกันซึ่งทางเราได้สนับสนุนงบประมาณ โดยกลุ่มที่ปลูกถั่วลิสงนั้นก็เริ่มตั้งแต่กลุ่มทำปุ๋ยหมักเพื่อผลิตปุ๋ยไว้ใช้เองเพื่อลดต้นทุนในการผลิตอีกทั้งจะทำให้ดินร่วนไม่เหนียวเวลาเก็บเกี่ยวถั่วลิสงก็จะไม่ต้องใช้จอบหรือเสียมขุดซึ่งจะทำให้ไปถูกฝักถั่วลิสงจะทำให้เสียหาย เมื่อเราใช้ปุ๋ยหมักดินจะร่วนเราสามารถใช้มือดึงลำต้นถั่วลิงสงขึ้นมาได้เลยและฝักถั่วก็จะติดขึ้นมาทำให้ง่ายและไม่เสียหายด้วย จากนั้นก็สนับสนุนกลุ่มแม่บ้านที่แปรรูปถั่วลิสงโดยส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณ ซึ่งกลุ่มแม่บ้านนาเวียงนี้จะทำการแปรรูปโดยเราสนับสนุนงบประมาณปีละ 2 แสนบาท ในการซื้อถั่วลิสง เพื่อนำมาแปรรูปอีกทอดหนึ่ง โดยกลุ่มแม่บ้านที่แปรรูปถั่วลิสงจะทำเป็นถั่วลิสงคั่วให้สุกแล้วบรรจุถุงและจำหน่าย ส่วนอีกรูปแบบหนึ่งก็นำถั่วลิสงมาทำเป็นขนมถั่วตัดบรรจุถุงจำหน่ายซึ่งก็สร้างรายได้เข้ามาภายในตำบลหรือหมู่บ้านได้เป็นอย่างดี

นายอนุสรณ์ ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า ดังนั้นในการส่งเสริมเกษตรกรทั้งที่ปลูกและผลิตนั้นในส่วนที่ปลูกเมื่อถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวถั่วลิสงออกสู่ตลาดก็ถูกพ่อค้าคนกลางกดราคา ทั้งบอกว่าเมล็ดไม่เต็ม ไม่แห้ง เมล็ดเล็ก ที่ผ่านมาก็ให้ราคาถูกทำให้เกษตรกรผู้ปลูกขาดทุนได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย เราจึงส่งเสริมกลุ่มแม่บ้านให้ซื้อจากกลุ่มผู้ปลูกโดยเราสนับสนุนงบประมาณปีละ 2 แสนบาท จากนั้นกลุ่มแม่บ้านก็นำมาแปรรูปจำหน่ายก็ได้ราคาที่เพิ่มขึ้นไปอีกเพราะการตลาดนั้นประชาชนบริโภคกันดีทั้งแบบคั่วและขนมถั่วตัดโดยมีทั้งที่สั่งเข้ามาจากต่างจังหวัดเพื่อนำไปจำหน่ายและออกร้านจำหน่ายตามงานกิจกรรมต่างๆ เพราะเราไม่ผลิตค้างไว้จะทำตามสั่งเท่านั้น ส่วนการผลิตนั้นกลุ่มแม่บ้านจะแบ่งเป็นกลุ่มกันทำคือ เวร ในแต่วันจะมีการผลิตตลอด ดังนั้นการส่งเสริมเกษตรกรปลูกถั่วลิงสงบ้านนาเวียงนั้นเป็นผลผลิตจากชุมชนจริงคือปลูกที่นี่ แปรรูปโดยเงินต้นทุนที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสนับสนุนลงไปนั้นไม่ได้ออกไปสู่ภายนอกเลยจะหมุนอยู่ภายในตำบลและหมู่บ้านมีแต่กลุ่มแม่บ้านและกลุ่มเกษตรกรปลูกถั่วลิสงที่จำหน่ายแล้วนำเงินเข้ากลุ่มและตำบลปีละไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาทในแต่ละปี

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวทั่วไปล่าสุด »