โครงการประกวดวาดภาพระบายสี 'ครูของฉัน...คือครูของแผ่นดิน'

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- อาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2554 00:00:24 น.

"หนูอยากบอกในหลวงว่า หนูรักในหลวงเพราะในหลวงเป็นคนดี ทรงทำทุกอย่างเพื่อคนไทยทุกคน"

เสียงสะท้อนความรู้สึกของ ด.ญ.อุทัยทิพย์ หลอดแก้ว หรือน้องแขก เจ้าของผลงานรางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพระบายสีในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ภายใต้หัวข้อ ครูของฉัน...คือครูของแผ่นดิน ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และเงินรางวัลกว่า 100,000 บาท ซึ่งจัดขึ้นโดย บริษัท สเต็ดเล่อร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องเขียนและสีคุณภาพระดับโลก

มร.ร๊อลฟ ดีเตอร์ ดาเนียล กรรมการผู้จัดการ กล่าวถึงโครงการดังกล่าวว่า บริษัท สเต็ดเล่อร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดกิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสีขึ้นเป็นประจำทุก 2 ปี โดยหัวข้อการประกวดในแต่ละครั้งจะเกี่ยวข้องกับการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น ตามรอยพ่อเพื่อเมืองไทยที่สวยงาม ตามรอยพ่อเพื่อพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร ตามรอยพ่อเพื่อความพอเพียงของฉัน ฯลฯ และในปี 2554 นี้ จัดขึ้นเป็นปีที่ 10 ภายใต้หัวข้อ "ครูของฉัน...คือครูของแผ่นดิน" เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา โดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชสมัญญา "พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน" เพื่อเฉลิมพระเกียรติในพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาอีกด้วย

นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ผ่านการถ่ายทอดเป็นผลงานทางด้านศิลปะที่สื่อถึงพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านแบบอย่างแห่งความเป็นครู โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ป.1-ป.3 และระดับประถมศึกษาตอนปลาย ป.4-ป.6 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.มนูญ มุกข์ประดิษฐ์ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานที่ปรึกษาโครงการและกรรมการตัดสิน และ ศ.วิโชค มุกดามณี อดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นประธานคณะกรรมการการตัดสินอีกด้วย

จากผลงานทั้งหมดกว่า 500 ภาพทั่วประเทศ ด.ญ.อุทัยทิพย์ หลอดแก้ว หรือน้องแขก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี จ.สระแก้ว ก็สามารถพิชิตใจกรรมการ คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประถมศึกษาตอนต้นมาครอง โดยถ่ายทอดผลงานภาพวาดสีชอล์ก ที่สื่อถึงพระราชกรณียกิจทางด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จพระราชดำเนินไปยังท้องถิ่นทุรกันดาร เพื่อให้แสงสว่างทางด้านการศึกษา โดยจัดสร้างโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลนำการศึกษาไปสู่สังคม "ในหลวงท่านเสด็จไปยังทุกที่ ไม่ว่าจะลำบากแค่ไหน ในหลวงก็ไม่ย่อท้อ ในหลวงรักคนไทยทุกคน ภาพที่หนูเห็นคือในหลวงเสด็จไปยังพื้นที่ห่างไกล เพื่อสร้างโรงเรียนให้เด็กๆ ได้เรียนหนังสือ" แม้น้องแขกจะใช้เวลาในการวาดภาพนี้เพียง 3 วัน แต่ภาพความประทับใจที่มีต่อในหลวงกลับเด่นชัดในความทรงจำทำให้สามารถถ่ายทอดผลงานจนชนะใจกรรมการได้รับรางวัลชนะเลิศไปครองในที่สุด ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ญ.วิรันต์ ฮนทุมมา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี จ.สระแก้ว และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ด.ญ.ศศิกร ลิ่วเฉลิมวงศ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา กรุงเทพฯ

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย รางวัลชนะเลิศเป็นของ ด.ช.อิทธิ กลิ่นศรีสุข หรือน้องอิท นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ จ.ภูเก็ต ถ่ายทอดแนวคิดเป็นผล

งานภาพวาดสีชอล์ก ที่เปี่ยมไปด้วย

พระราชกรณียกิจตามแบบอย่างความเป็นครูในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหลายด้าน "แรงบันดาลใจของผมมาจากภาพข่าวที่ได้ดูตอนค่ำ มีอยู่คืนหนึ่งผมเห็นในหลวงนั่งเรือไปกับพระเทพฯ เป็นภาพที่ผมประทับใจมาก ผมจึงนำเสนอเป็นภาพของในหลวงที่เสด็จไปกับพระเทพฯ โดยมีพระราชกรณียกิจด้านความเป็นครูของพระองค์อีกหลายประการสะท้อนให้เห็นในสายน้ำ เช่น แบบอย่างในด้านความพอเพียง การคิดค้นกังหันน้ำชัยพัฒนา การทำนุบำรุงศาสนา" นอกจากการถ่ายทอดภาพวาดถึงพระราชกรณียกิจของในหลวงได้อย่างแจ่มชัด ความรู้สึกในใจที่น้องอิทมีต่อพระองค์ท่านก็ถ่ายทอดเป็นถ้อยคำได้อย่างชัดเจน "ผมรักในหลวงมากครับ ในหลวงช่วยให้ประเทศไทยเจริญก้าวหน้า ผมอยากขอให้ในหลวงหายจากอาการประชวรเร็วๆ ครับ" สำหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ช.อัศวิน จารุกิจสินไพศาล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา กรุงเทพฯ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ด.ญ.เบญจพร คล้ายละมั่ง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน (ประชาประสิทธิ์) จ.เพชรบุรี

นอกจากนี้ยังมีผลงานที่ได้รับรางวัลชมเชยได้รับรางวัลเครื่องเขียนสเต็ดเล่อร์ และเกียรติบัตรอีกจำนวน 10 รางวัล นับเป็นอีก 1 กิจกรรมจากผู้ใหญ่ใจดี บริษัท สเต็ดเล่อร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดให้เด็กไทยได้แสดงความสามารถทางด้านศิลปะ เพื่อสะท้อนความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวทั่วไปล่าสุด »