เปลลูกระนาดไม้กระถินณรงค์ผลิตภัณฑ์เด่นบ้านคำสร้างบ่อ

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- เสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2554 00:00:51 น.
วิเชียร เกื้อทาน/อานาจเจริญ

ไม้กระถินณรงค์นับเป็นไม้เศรษฐกิจที่รู้จักกันโดยทั่วไป แต่มักถูกมองข้ามและไม่ค่อยเป็นที่นิยมนำมาใช้ประโยชน์เมื่อเทียบกับไม้โตเร็วชนิดอื่น เช่น ยูคาลิปตัส กระถินเทพา หรือ กระถินยักษ์ ด้วยข้อจำกัดเกี่ยวกับลักษณะของต้นที่เป็นทรงพุ่ม มีกิ่งย่อยเป็นจำนวนมาก ถึงแม้กระถินณรงค์จะมีข้อดีด้วยเป็นต้นไม้ที่ปลูกง่าย และสามารถขึ้นได้ในแทบทุกสภาพพื้นที่ของประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นพืชตระกูลถั่วที่มีประโยชน์ต่อการปรับปรุงบำรุงดิน ประกอบกับในวันนี้กระแสความต้องการใช้ไม้โตเร็วเพื่อใช้ในการผลิตเยื่อกระดาษ และเป็นพลังงานเชื้อเพลิง เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกนั้นในขณะนี้ยังมีกลุ่มชาวบ้านที่อำนาจเจริญ คือ บ้านคำสร้างบ่อ หมู่ 4 และหมู่ 5 จำนวน 10 ครัวเรือน ได้พากันนำไม้กระถินณรงค์มาแปรรูปเป็นของใช้ในครัวเรือน นั่นคือการทำเปลลูกระนาดจำหน่ายในครัวเรือนอย่างเป็นล่ำเป็นสัน จนถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมครัวเรือนไปแล้วในวันนี้ เป็นงานเสริมที่นอกเหนือจากการทำนา สามารถทำให้มีรายได้เสริมให้กับครอบครัวอย่างมั่นคงยั่งยืน ไม่จำเป็นต้องทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิดไปหางานทำที่อื่น และยังทำให้ชุมชนเกิดความรักสามัคคี กลายเป็นวัฒนธรรมการพึ่งตนเองไปอัตโนมัติ ทำให้มีการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และที่สำคัญยิ่งทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

นายรังสิงห์ พลอาษา วัย 60 ปี เจ้าของอุตสาหกรรมครัวเรือน เปิดเผยว่า ครอบครัวของตนได้ลงมือสร้างงานทำเปลลูกระนาดไม้กระถินณรงค์มาได้ประมาณ 6 ปีเศษ โดยได้นำเอาความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับจากบรรพบุรุษอบรมบ่มเพาะให้มาทดลองทำดู ผลก็ปรากฏว่าเป็นที่ต้องการของชาวบ้านทั่วไป จึงได้มีการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการผลิตให้ได้ปริมาณเพิ่มขึ้น ที่สำคัญการทำเปลลูกระนาดเป็นการสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านในชุมชนได้เป็นอย่างดียิ่ง จนในวันนี้มีประมาณ 10 ครัวเรือนในหมู่บ้านคำสร้างบ่อที่ได้พากันหันมาให้ความสนใจทำงานฝีมือในลักษณะของใช้ในครัวเรือนเพื่อจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับครอบครัว นอกเหนือจากการทำนาซึ่งเป็นอาชีพหลักของชาวบ้าน

นายรังสิงห์ พลอาษา ยังได้บอกต่อว่า ในปัจจุบันไม้กระถินณรงค์เริ่มที่จะมีปริมาณน้อยลง ต้องไปซื้อหามาจากหลายสถานที่ ในราคาแพงมาก จึงเป็นสาเหตุให้ต้นทุนการผลิตก็พลอยสูงขึ้นไปด้วย ในขณะที่ราคาขายยังไม่มีการปรับขึ้นตาม แต่ในวันนี้ก็เริ่มส่งเสริมให้คนงานและชาวบ้านที่พอมีเนื้อที่ว่างเปล่าได้ปลูกต้นกระถินณรงค์เสริมตามหัวไร่ปลายนาเพิ่มมากขึ้น โดยตนได้ให้เบี้ยไม้กระถินณรงค์เบี้ยละ 3 บาท พองอกงามเป็นต้นใหญ่ก็จะไปซื้อคืนมาทำเป็นงานผลิตภัณฑ์ นอกนั้นการจ้างงานก็ถือว่าสูง เป็นต้นว่า ช่างสีทาเปลลูกระนาดจ้าง 70 บาท/ตัว ช่างไม้ทำเปลลูกระนาด 200 บาท/ตัว ในหนึ่งเดือนก็จะได้เปลนอนประมาณ 60-120 ตัว ราคาขายก็จะอยู่ที่ประมาณ ตัวเล็ก 600 บาท/ตัว ตัวใหญ่ 1,100 บาท/ตัว จะมีรายได้ให้ครอบครัวเพียงเดือนละประมาณ 20,000-30,000 บาท ส่วนเทคนิคที่เน้นในเนื้องานก็คือ ความประณีตสวยงาม ความคงทนถาวรจะเน้นมาก เพราะจะทำให้ลูกค้าเกิดความไว้วางใจ มั่นใจในสินค้า ทำให้ตลาดขยายตัวอย่างรวดเร็วมากถึงกับทำงานให้ไม่ทัน

ด้านนายกิ่ง พันธรัตน์ ผู้ใหญ่บ้านคำสร้างบ่อ หมู่ 4 ต.น้ำปลีก อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ประธานกลุ่มผู้ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน กล่าวว่า ชาวบ้านในปกครองพากันให้ความสนใจทำผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนจำหน่ายนี้ ถือเป็นเรื่องที่ดีมาก เป็นการช่วยเหลือตัวเอง สร้างความเข้มแข็ง และเป็นการยกฐานะครอบครัวให้มีความมั่นคง ชาวบ้านที่ประสบความสำเร็จจากการสร้างงานมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกวัน มีรายได้เสริมให้กับครอบครัวอย่างมั่นคง นอกนั้นอุตสาหกรรมครัวเรือนที่มีในหมู่บ้านนั้นยังสามารถทำให้ชาวบ้านคนอื่นๆ ที่ว่างงานได้มีงานทำตลอดปี เพราะส่วนใหญ่แล้วอุตสาหกรรมครัวเรือนที่มีอยู่ประมาณ 9-10 ครัวเรือนนี้จะมีการจ้างงานวันละไม่ต่ำกว่า 180-200 คน ถือว่าคนในท้องถิ่นมีงานทำ มีเงินได้ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชาวบ้านอย่างแท้จริง เป็นการสนองนโยบายภาครัฐได้เป็นอย่างดี และในปีต่อๆ ไปตนในฐานะผู้นำหมู่บ้านคนหนึ่งจะได้นำเอาข้อเสนอของผู้ผลิต เข้าพิจารณาให้วงเงินกู้ตามนโยบายภาครัฐที่มีขึ้นเพื่อให้นำไปเป็นทุนหมุนเวียน อันจะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้มแข็งแบบยั่งยืนต่อไป ที่สำคัญจะส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์เป็นสากลให้มากที่สุด เป็นที่ยอมรับของผู้คนทั้งภายในและต่างประเทศต่อไปด้วย

ผลิตภัณฑ์จากไม้กระถินณรงค์นับเป็นงานศิลปหัตถกรรม ภูมิปัญญาชาวบ้านอย่างแท้จริง ที่เกิดจากความสนใจในการสร้างสรรค์งานอาชีพในครัวเรือน โดยใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่นทำการผลิตผลงาน ทำให้เกิดรายได้เสริม สร้างฐานะความมั่นคงในครอบครัว และเป็นช่องทางที่จะพัฒนารูปแบบการทำให้เป็นอาชีพถาวรได้ เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของชาวบ้านที่ไม่หมิ่นเงินน้อย ไม่คอยวาสนา หมั่นสร้างงานทำเงินให้กับครอบครัวอย่างสร้างสรรค์ และจะเป็นงานอาชีพเสริมไปอีกชั่วลูกชั่วหลาน สำหรับท่านที่สนใจผลิตภัณฑ์จากไม้กระถินณรงค์สามารถติดต่อได้ที่คุณรังสิงห์ พลอาษา เลขที่ 120 หมู่ 5 บ้านคำสร้างบ่อ ต.น้ำปลีก อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทร.097-0992258

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวทั่วไปล่าสุด »