คอลัมน์: ฮวงจุ้ยพารวย: เคล็ดและวิธีปฏิบัติสำคัญในทางฮวงจุ้ย

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- ศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2554 00:00:50 น.
โดย วรธนัท อัศกุลโกวิท ปรมาจารย์ฮวงจุ้ยเต๋าหมวกดำ 1 ใน 3 ของโลก

ความเจริญรุ่งเรือง ความมั่งคั่งร่ำรวย ความตกต่ำเสื่อมถอยเหตุเภทภัยและความเลวร้ายในชีวิต ล้วนเกิดขึ้นจากฮวงจุ้ยของที่อยู่อาศัยหนึ่ง และดวงชะตาของคนเราอีกหนึ่ง เป็นปัจจัยหลักของสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้น ในด้านของฮวงจุ้ยของที่อยู่อาศัยเป็นสิ่งที่วิชาฮวงจุ้ยโดยทั่วๆ ไปสามารถที่จะทำการแก้ไขได้โดยไม่ยากนัก แต่ในส่วนของด้านดวงชะตาของคนเรานั้น มีวิชาและวิธีการที่จะใช้ในการแก้ไขอยู่ค่อนข้างจำกัด จึงนับว่าเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้เรียนรู้ถึงวิธีการในการแก้ไขดวงชะตาที่ตกต่ำให้ฟื้นคืน และยังสามารถที่จะสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยให้มีเพิ่มมากขึ้นได้อีกด้วย

การแก้ไขดวงชะตาด้วยระฆังสัตโลหะหรือทองเหลือง

ในอดีตชนชาติจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน วิชาฮวงจุ้ยของเต๋าหมวกดำ มีความเชื่อว่า ระฆังที่หลอมขึ้นจากสัตโลหะ (โลหะเจ็ดอย่าง) หรือโลหะทองเหลือง จะมีพลังอำนาจพิเศษในการขจัดความเป็นอัปมงคล พลังเลวร้าย และแก้ไขดวงชะตาของคนเราให้กลับดีขึ้นได้ ฮวงจุ้ยที่ไม่ดีเต๋าหมวกดำยังเชื่ออีกด้วยว่า ระฆังจะสามารถครอบและกักขังดวงชะตา เอาไว้ได้ โดยการนำเอากระดาษแดงที่ได้บันทึกข้อมูล ชื่อแซ่ วันเดือนปีเกิดของบุคคล ไปแปะเอาไว้ที่ผนังด้านในของระฆัง ซึ่งก็จะทำให้ความเสื่อมถอย ความเลวร้าย ความเป็นอัปมงคลของดวงชะตานั้นถูกครอบและกักขังเอาไว้ จนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของดวงชะตาไปในทางที่ดี

วิธีการและขั้นตอนในการแก้ไขดวงชะตาด้วยระฆังมีดังนี้คือ1.นำเอากระดาษแดงที่เคยใช้เป็นอั่งเปามาตัดให้ได้ขนาดที่พอเหมาะกับการ จะใช้เขียนข้อมูล ซึ่งตามปกติควรเป็นขนาด 9x18 เซนติเมตร

2. เขียนชื่อนามสกุล วันเดือนปีเกิด เวลาตกฟาก (ถ้ามี) และที่อยู่เอาไว้บนกระดาษแดงแผ่นที่ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว

3.เลือกเอาวันที่ดีที่ไม่ชงกับตัวของผู้ทำเคล็ดเป็นวันไปทำเคล็ดติดกระดาษแดงบนระฆังที่ศาลเจ้า ซึ่งศาลเจ้าที่จะทำพิธีต้องเป็นศาลเจ้าที่เป็นหยาง (ไม่ทำพิธีเกี่ยวข้องกับงานศพ)

4.เมื่อไปถึงศาลเจ้าสิ่งแรกที่ต้องปฏิบัติก็คือการไปขออนุญาตจากทางผู้ ดูแลศาลเจ้า ให้ทราบและอนุญาตให้ทำพิธีแก้ไขดวงชะตาด้วยวิธีนี้ จากนั้นจึงไปกราบเรียนแจ้งความประสงค์ต่อเทพเจ้าประจำศาลเจ้า โดยการอธิษฐานบอกกล่าวและโยนตลับเสี่ยงทาย

5.นำเอาแผ่นกระดาษแดงที่เตรียมไว้แล้วนำไปติดเอาไว้ที่ผนังด้านในของระฆังใบใหญ่ภายใน ศาลเจ้าให้แน่น

6.ตรวจสอบความแน่นหนาในการติดแผ่นกระดาษแดงให้เรียบร้อย แล้วจึงไปทำการอธิษฐานบอกกล่าวต่อเทพเจ้า และขอพรให้ประสบความสำเร็จ และกล่าวขอบคุณต่อเทพเจ้า

7.บริจาคค่าธูปเทียน น้ำมัน และถวายเงินทำบุญตามกำลังศรัทธา เพื่อให้เป็นพลังเสริมดวงชะตา8.การทำเคล็ดเปลี่ยนดวงชะตาด้วยระฆังนี้ ควรที่จะได้ทำเป็นประจำทุกปี หรือเมื่อดวงชะตาตกอยู่ในความเสื่อมถอย

การแก้ไขดวงชะตาให้เกิดความมั่งคั่งร่ำรวยด้วยอัญมณีทั้งเจ็ดการแก้ไขดวงชะตาให้ดีขึ้นและมีความมั่งคั่งร่ำรวยเพิ่มมากขึ้นด้วยอัญมณีทั้งเจ็ด มีชื่อเฉพาะที่เรียกในวิชาฮวงจุ้ยว่า "ชีชิงเจิ้น" ซึ่งสามารถที่จะทำได้โดย การนำเอาอัญมณี 7 ชนิดๆ ละสี มาวางลงบนแท่นสัญลักษณ์พิเศษ "ลิ่วหมางชิง" ที่มีลักษณะเป็นจาน และมีหลุมตื้นๆ อยู่ที่ตำแหน่งต่างๆ ของสัญลักษณ์ โดยตัวสัญลักษณ์จะมีรูปลักษณ์เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า 2 รูป ที่ตั้งทับซ้อนกันอยู่ จนเกิดเป็นรูปดาวหกแฉก ซึ่งถือกันว่าเป็นรูปลักษณ์ที่มีพลังอันศักดิ์สิทธิ์ และได้ถูกนำไปใช้เป็นสัญลักษณ์อันศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาต่างๆ หลายศาสนา เช่น ในศาสนาฮินดู นับถือว่ารูปสามเหลี่ยม 2 รูปของดาวหกแฉก นี้เป็นการประสานกันของเพศหญิงและเพศชาย อันเป็นตัวแทนของเทพเจ้าที่มีสองเพศ หรือในศาสนายิว นับถือว่ารูปดาวหกแฉกนี้เป็นดวงตราประทับของยมบาล รวมถึงเป็นเครื่องหมายศักดิ์สิทธิ์ ที่ประสานกันระหว่างเทพเจ้ากับตนเอง และตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 เป็นต้นมา รูปดาวหกแฉกนี้ยังได้กลายเป็นสัญลักษณ์อันศักดิ์สิทธิ์ ที่แสดงถึงเอกภาพของชาวยิว ที่เรียกว่าดาวเดวิด

โดยทั่วไปเชื่อว่าตรงกลางของสัญลักษณ์ "ลิ่วหมางชิง" เป็นจุดศูนย์รวมพลังอันแข็งแกร่ง ที่ได้รับพลังมาจากรอบๆ บริเวณสัญลักษณ์ "ลิ่วหมางชิง" และทำให้สัญลักษณ์ "ลิ่วหมางชิง" สามารถแสดงออกถึงพลังอันสูงสุด และเข้มแข็งที่สุด และเมื่อนำเอาอัญมณีชนิดต่างๆ มาวางที่จุดศูนย์กลาง และจุดปลายทั้งหกแฉกของดาวก็สามารถที่จะทำให้อัญมณีเหล่านี้มีพลังที่แข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้น และแสดงผลของมันออกมาได้อย่างรวดเร็ว

สำหรับอัญมณีทั้ง 7 ที่นำมาใช้ทำเคล็ดจะมุ่งเน้นไปที่สีของอัญมณี แต่ถ้าสามารถเลือกแหล่งของอัญมณีได้ด้วยก็จะยิ่งทำให้เคล็ดนี้ทรงพลังและทรงประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีก ซึ่งอัญมณีที่เหมาะที่จะใช้ทำเคล็ดนี้มีดังนี้คือ

1.อัญมณีสีเขียวที่เป็น "สุ่ยเหรินเหวิน" เป็นธาตุไม้เพื่อช่วยดึงดูดเงินทอง2.อัญมณีสีแดงที่เป็น "เทียนตี้โฟ่ว" จัดเป็นธาตุไฟเพื่อช่วยเสริมดวงชะตาให้แข็งแกร่ง3.อัญมณีสีม่วงที่เป็น "สุ่ยหัวจีจี้" จัดเป็นธาตุไฟเพื่อช่วยเสริมสติปัญญาให้แข็งแกร่ง

4.อัญมณีเหลืองที่เป็น "เล๋ยฟงเหิน" จัดเป็นธาตุดินเพื่อช่วยดึงดูดทรัพย์สิน5.อัญมณีสีขาวที่เป็น "ตี้เทียนไท้" จัดเป็นธาตุโลหะเพื่อช่วยเสริมพลังให้แข็งแกร่ง6.อัญมณีสีดำที่เป็น "เจ๋อซานเฉียน" จัดเป็นธาตุน้ำเพื่อช่วยป้องกันอัปมงคล สิ่งเลวร้าย และคนชั่ว7.อัญมณีสีฟ้าที่เป็น "ซานเฟิงกู่" จัดเป็นธาตุน้ำเพื่อช่วยเสริมให้จิตใจแข็งแกร่ง โดยก่อนที่จะวางลูกอัญมณีลงบนจาน "ชีชิง" (จานที่มีสัญลักษณ์ "ลิ่วหมางชิง") นั้น เราจะต้องนำเอาลูกอัญมณีทั้งหมดไปล้างพลังอัปมงคล และประจุพลังมงคลเสียก่อน และเมื่อทำการวางลูกอัญมณีลงบนจาน "ชีชิง" แล้วจึงนำเอาจาน "ชีชิง" นั้นไปวางเอาไว้ในตำแหน่งสำคัญๆ หรือตำแหน่งที่เป็นขุมพลังของอาคารบ้านเรือน (เช่น ข้างประตูหน้า จุดไท้จี๋ หรือภายในห้องนอน) ตามฤกษ์ยามที่ดีประจำตัวของผู้ทำเคล็ดเอง

โปรดติดตามต่อสัปดาห์หน้านะครับ.......สวัสดีครับท่านผู้อ่านสามารถขอข้อมูลเกี่ยวกับเคล็ดฮวงจุ้ยเพิ่มเติมและติดต่อเรียนฮวงจุ้ย

ฟรีได้ที่ชมรมฟ้า ฝน ไฟ โทร.0-2961-9414
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวทั่วไปล่าสุด »