คอลัมน์: ชีวิตและสุขภาพ: 'การเจาะตรวจชิ้นเนื้อโดยใช้เข็ม' (ตอน 2)

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- จันทร์ที่ 23 มกราคม 2555 00:00:26 น.
โดย นพ.สุรพงศ์ อำพันวงษ์

2.Core Needle Biopsy under Ultrasound  เป็นการเจาะชิ้นเนื้อตรวจทางพยาธิวิทยาภายใต้ Ultrasound ในการช่วยชี้ตำแหน่ง

ข้อบ่งชี้
๐ ใช้ได้ดีกับก้อนเนื้อ
ข้อดี
๐ สามารถใช้กับผู้ป่วยที่มีเต้านมเล็กมากหรือก้อนที่อยู่ลึกเกินไป
๐ มี Color-Doppler ทำให้เห็นหลอดเลือดดำและแดง ทำให้เลี่ยงการตัดหลอดเลือดได้
๐ ใช้เวลาน้อย, ไม่มีรังสี
ข้อเสีย
ไม่สามารถใช้กับ Micro calcification หรือก้อนที่มีขนาดเล็กได้
การปฏิบัติตัวหลังการตรวจ

๐ หลังการเจาะพยาบาลจะกดแผลห้ามเลือดประมาณ 15-30 นาที ต่อจากนั้นจะใช้ Cold pack ประคบต่อประมาณ 15 นาที เมื่อแผลแห้งดีจะปิดแผลด้วยแผ่นกันน้ำ

๐ ถ้าต้องการเปลี่ยนผ้าปิดแผลก่อนครบ 3 วัน ใช้แอลกอฮอล์ทำความสะอาดแผล แล้วปิดด้วยพลาสเตอร์ยาวันละ 2 ครั้ง

๐ หลังจากเจาะวันแรกควรประคบด้วยความเย็น เพื่อลดอาการบวมและเกิดรอยเขียวช้ำ

- หลังเจาะอาจมีเลือดออกได้ หากมีเลือดออกให้กดไว้ และใช้น้ำแข็งใส่ถุงพลาสติก ห่อผ้า หรืออาจใช้ Cold pach กดไว้ประมาณ 15 นาที หากเลือดไม่หยุดให้มาพบแพทย์ทันที

- ถ้ามีเลือดออกมาก หรือบริเวณเต้านมปวดบวม, โตผิดปกติ, เป็นไข้ หลังการเจาะชิ้นเนื้อให้พบแพทย์ทันที วันที่ 2  ควรประคบด้วยความร้อน

๐ ระวังแผลไม่ให้ถูกน้ำประมาณ 3 วันl ท่านอาจมีอาการเจ็บหรือรอยเขียวช้ำเล็กน้อยได้ในตำแหน่งที่เจาะ สามารถทานยาระงับปวดได้ คือ ยาพาราเซตามอล ห้ามใช้แอสไพริน ใน 15 วัน

๐ งดยกของหนักหรือกิจกรรมที่ออกแรงมาก เช่น เล่นเทนนิส เต้นแอโรบิก ประมาณ 3 วัน สามารถเขียนหนังสือ, ขับรถได้, ใส่ยกทรงได้ตามปกติ, ห้ามคลึงหรือนวดเต้านมประมาณ 3 วัน

๐ ผลการตรวจชิ้นเนื้อจะทราบหลังวันเจาะประมาณ 1-3 วัน
ข้อมูลจาก ศูนย์รักษ์เต้านม โรงพยาบาลพญาไท 2/http://www.phyathai.com
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง