คอลัมน์: เลขที่๑ ซอยปลื้มมณี: สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- พุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 00:00:29 น.

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานของที่ระลึกแด่ ชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ผู้สนับสนุนการจัดงาน เทศกาลตรุษจีนเยาวราช ประจำปี 2555  ณ ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ ถนนเยาวราช ที่ประชาคมย่านเยาวราชจัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวทั่วไปล่าสุด »