'อีฟโรเช'เพื่อสิ่งแวดล้อมโลก

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- พฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2555 00:00:17 น.

เพื่อดำเนินตามรอยพระราชดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เพื่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน โดยการรักษาสมดุลระหว่างมนุษย์และทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน

โครงการวิจัยการฟื้นฟูป่าชายเลนแบบบูรณาการในบริเวณป่าชายเลนชุมชนบ้านทุ่งตะเซะ จังหวัดตรัง โดยภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยการสนับสนุนโครงการวิจัยฯ ของ Yves Rocher Foundation และ Yves Rocher (Thailand) Ltd. มอบทุนจำนวนทั้งสิ้น 7,153,500 บาท โครงการนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโลกของ Yves Rocher ที่ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะปลูกต้นไม้ให้ได้ 50 ล้านต้นทั่วโลก เพื่อฉลอง50 ปี แห่งความสำเร็จของอีฟ โรเช ในโครงการ "ร่วมมือช่วยกัน ปลูกต้นไม้เพื่อโลกของเรา"

งานนี้ มร.จาร์ค โรเช ประธานมูลนิธิอีฟ โรเช เป็นผู้นำทีมตะลุยปลูกป่าชายเลนด้วยตัวเองเลยทีเดียว

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง