คำขวัญวันแม่แห่งชาติปี55 มือของแม่นั้นคือมือช่างปั้น

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- อังคารที่ 7 สิงหาคม 2555 00:00:39 น.

พระราชินีพระราชทานคำขวัญวันแม่ปี 55 "มือของแม่นั้นคือมือช่างปั้นฯ" พร้อมโปรดเกล้าฯ พระองค์โสมฯ

เปิดงานสวนอัมพร ขณะที่หลายภาคส่วนจัดงานร่วมเทิดไท้ สระแก้วจัดโครงการปลูกข้าววันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ ส่วนเรือนจำกลางกำแพงเพชรจัดให้ผู้ต้องขังได้กราบแม่ ด้านเรือนจำตรัง จัดเลี้ยงอาหารพระราชทานผู้ต้องขังหญิง กิจกรรมกอดแม่ ขณะที่กรมคุกเตรียมเปิด 143 เรือนจำให้ผู้ต้องขังกอดแม่

เมื่อวันที่ 6 ส.ค.55 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี 2555 เพื่ออัญเชิญลงหนังสือวันแม่แห่งชาติ ปี 2555 ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ความว่า "มือของแม่นั้นคือมือช่างปั้น ขึ้นรูปอันอ่อนลออจนหล่อเหลา อยากให้เป็นงานดีที่งามเงา อยู่ที่คอยขัดเกลาแต่เบามือ" พร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ ทรงเป็นองค์ประธานพิธีเปิดงานวันแม่ ณ อาคารใหม่สวนอัมพร วันที่ 12 สิงหาคม 2555

ขณะที่ จ.สระแก้ว นายศานิตย์ นาคสุขศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเกี่ยวข้าวนาปีตามโครงการปลูกข้าววันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ ประจำปี 2555 ที่บ้านกุดม่วง หมู่ 6 ต.บ้านด่าน อ.อรัญประเทศ โดยมีนายชิติพัทธ์ แก่นจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านด่าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรกร คณะครูและนักเรียนเข้าร่วม นายชิติพัทธ์ กล่าวว่า เทศบาลตำบลบ้านด่าน อ.อรัญประเทศ ห่างจากตัวจังหวัดสระแก้วประมาณ 50 กม. มีเนื้อที่ประมาณ 42.57 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 26,606 ไร่ มีพื้นที่รับผิดชอบ 7 หมู่บ้าน และ 1 ชุมชน มีประชากรประมาณ 4,657 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร ทำนา ทำไร่ และเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น ทั้งนี้กิจกรรมโครงการปลูกข้าววันแม่เกี่ยวข้าววันพ่อ ประจำปี 2555 ได้จัดให้มีขึ้นเป็นปีแรก เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาของทั้งสองพระองค์ ซึ่งเดือนสิงหาคมที่จะมาถึง ได้ดำเนินการปลูกข้าวแบบนาหว่านลงในแปลงนาสาธิต และได้กำหนดจัดกิจกรรมเกี่ยวข้าวขึ้นในวันพ่อกำหนดจัดกิจกรรมเกี่ยวข้าวขึ้นในวันพ่อ

สำหรับภายในงาน จัดให้มีนิทรรศการการสาธิตการทำปุ๋ยชีวภาพ การผลิตน้ำหมักชีวภาพ และกิจกรรมการเกี่ยวข้าว ซึ่งประชาชนและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างรู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ รวมทั้งได้รับทราบถึงคุณค่าของการปลูกข้าว และวิถีชีวิตชาวนา อันเป็นประเพณีดั้งเดิมของคนไทย

ส่วนที่โรงอบรมผู้ต้องขัง เรือนจำกลางกำแพงเพชร ได้มีการจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหามหาราชินี โดยนายสมคิด คำมั่ง รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการเรือนจำกลางกำแพงเพชร นำเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังทั้งชาย-หญิง ร่วมกันประกอบพิธีวางพานพุ่มเงินพุ่มทอง ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ และนำกล่าวถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลสมัย ทั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภัคดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า นอกจากนี้เรือนจำจำกลางกำแพงเพชร ยังจัดให้มีกิจกรรมกราบเท้าแม่โดยมีการเรียนเชิญตัวแทนแม่ของผู้ต้องขังที่อยู่ภายนอกเรือนจำกลาง เข้าร่วมกิจกรรมให้ลูกๆ ที่เป็นผู้ต้องขังได้กราบเท้าน้อมลำลึกถึงพระคุณแม่ที่เป็นผู้ให้ชีวิต และเลี้ยงดูทะนุถนอมจนเติบใหญ่ ซึ่งสามารถจะสรุปความสำคัญของแม่ไว้ให้จำง่าย เป็น 5 ส. คือ สร้าง สอน ส่ง เสริม เสีย สร้าง คือสร้างให้ลูกได้เกิดมา สอน คือสอนให้รู้จักการดำเนินชีวิต สอนให้รู้จักการเอาตัวรอด ส่ง คือส่งให้ได้รับการศึกษาสูงขึ้น มีหน้าที่การงานและอนาคตที่ดีงามขึ้น เสริม คือคอยสนับสนุน เสริมให้สูง ประคองมิให้เซ ค้ำไม่ให้ทรุด เสีย คือเสียสละทุกสิ่งทุกประการ ทั้งหยาดเหงื่อ ทรัพย์สิน สติปัญญา เพื่อลูก โดยกิจกรรมนี้จึงมีความสำคัญที่เปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังได้กราบขอขมาในสิ่งที่ได้หลงเดินทางผิด จนทำให้ถูกต้องโทษ อีกทั้งยังเป็นกราบเพื่อขอพรในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ภายหลังจากการพ้นโทษไปแล้ว สำหรับบรรยากาศการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เต็มไปด้วยรอยยิ้ม น้ำตา และความสุขของบรรดาแม่ๆ ทั้งหลายที่เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นภาพแห่งความประทับใจที่เห็นผู้ต้องขังซึ่งเป็นลูกก้มลงกราบเท้าแม่ ภาพที่ทุกคนอาจมองว่าผู้ต้องขังเป็นคนน่ากลัว โหดร้าย แท้จริงแล้วในอีกมุมหนึ่ง มุมในฐานะที่เป็นลูก ภาพที่ทุกคนอาจมองว่าผู้ต้องขังเป็นคนน่ากลัว โหดร้าย แท้จริงแล้วในอีกมุมหนึ่ง มุมในฐานะที่เป็นลูก เราแทบจะมองไม่เห็นว่าเขาเหล่านี้เป็นอาชญากรได้อย่างไร นอกจากนี้ญาติผู้ต้องขังหญิงได้นำบุตรของผู้ต้องขังมาให้แม่ได้โอบกอด ป้อนนม ด้วยความรัก ที่ปิ่มทั้งน้ำตาตามสัญชาตญาณของความเป็นแม่ที่มีความรักต่อบุตร จนอดที่จะหลั่งน้ำตาไปกับบรรยากาศแห่งความสุขนี้ไม่ได้เลยทีเดียว

ด้านเรือนจำ จ.ตรัง นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนายไชยยศ ธงไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นางอรทัย เอี่ยมตระกูล นายกเหล่ากาชาด จ.ตรัง นางจุรี มนเมศ ประธานชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำ จ.ตรัง สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ภาค 12 และชมรมแม่บ้านมหาดไทย จ.ตรัง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมจัดเลี้ยงอาหารพระราชทาน และกิจกรรมกอดแม่วันเฉลิมพระชนมพรรษา ให้แก่ผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำ จ.ตรัง จำนวน 243 คน เพื่อถวายความจงรักภักดี และน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสมิ่งมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 ส.ค.55 โดยเปิดโอกาสให้แม่ของผู้ต้องขังเข้าเยี่ยมภายในเรือนจำตามระเบียบการเยี่ยมญาติแบบใกล้ชิด เพื่อให้ผู้ต้องขังหญิงได้ถือเอาโอกาสวันแม่แสดงออกซึ่งความรัก ความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ผู้ให้กำเนิด อันจะเป็นแรงบันดาลใจในการกลับตัวกลับใจประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีของครอบครัวภายหลังจากพ้นโทษ ทั้งนี้ มีแม่ของผู้ต้องขังหญิงเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวน 22 คน ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่น ปนเปื้อนไปด้วยรอยยิ้ม และน้ำตาแห่งความสุข นอกจากนี้ทางเรือนจำ จ.ตรัง ยังได้จัดกิจกรรมนำผู้ต้องราชทัณฑ์ชายหญิงร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสมหามงคลดังกล่าวด้วย เช่น โครงการปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล โครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวพ้นโทษ โครงการอบรมยุวกาชาดนอกโรงเรียน โครงการสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล เป็นต้น เพื่อร่วมแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวที และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ท่านมีต่อข้าราชการราชทัณฑ์ และผู้ต้องขังราชทัณฑ์โดยหาที่สุดมิได้ โดยทั้งหมดได้ถวายสัตย์ปฏิญาณตนที่จะกลับตัวเป็นคนดีหลังจากพ้นโทษออกไปแล้ว

อย่างไรก็ตามในโอกาสใกล้วันแม่ กรมราชทัณฑ์

อย่างไรก็ตามในโอกาสใกล้วันแม่ กรมราชทัณฑ์เตรียมเปิดเรือนจำ 143 แห่งทั่วประเทศ อนุญาตให้แม่สามารถเข้าเยี่ยมลูกที่ต้องขังอย่างใกล้ชิด เพียงแค่ยื่นชื่อแสดงความจำนงที่จุดขอเยี่ยม โดยมีเวลาเยี่ยมครั้งละ 1 ชั่วโมง ตามโครงการกอดแม่วันเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อให้ลูกมีโอกาสกอดและกราบเท้าแม่ ซึ่งในวันแรกที่ทัณฑสถานธนบุรีมีผู้ต้องขังเข้าร่วมโครงการ 202 คน และโครงการนี้จะดำเนินไปจนถึง 13 ส.ค. โดยในวันที่ 13 ส.ค. จะอนุญาตให้เข้าเยี่ยมได้ทั้งครอบครัว

พ.ต.อ.สุชาติ วงศ์อนันตชัย อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวว่า การเปิดเรือนจำเพื่อให้แม่กับลูกที่ต้องโทษได้ใกล้ชิดกันอีกครั้ง เป็นหนึ่งในการใช้ครอบครัวบำบัด เพื่อให้ผู้ต้องขังกลับตัวกลับใจเป็นคนดีเมื่อพ้นโทษ จะได้ไม่กระทำผิดซ้ำอีก

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง