คอลัมน์: กระจกเงา: วันสาทรเดือนสิบ

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- เสาร์ที่ 8 กันยายน 2555 00:00:31 น.

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหา วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสารทเดือนสิบ ณ วัดตีนเมรุ ศรีสุดาราม อ.เมือง จ.สงขลา มีการแห่หฺมฺรับ ซึ่งบรรจุและประดับด้วยสิ่งของ อาหาร ขนมเดือนสิบ ได้แก่ ขนมพอง ขนมลา ขนมบ้า ขนมดีซำ ซึ่งขนมลา เป็นเสมือนเสื้อผ้าที่ให้บรรพบุรุษนำไปใช้ ทำให้นักศึกษาได้ความรู้ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานประเพณีดั้งเดิมของทางภาคใต้ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน เนื่องจากมีการร่ายรำกองยาว จึงทำให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้ร่วมชมเป็นจำนวนมาก

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง