คอลัมน์: ทั่วทิศเมืองไทย

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- พุธที่ 19 กันยายน 2555 00:00:56 น.
เพลิงตะวัน

น.พ.ไพศาล ธัญญาวินิชกุล สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน แจ้งว่า ในช่วงฤดูฝนนี้ มีฝนตกต่อเนื่อง ทำให้มีน้ำขัง ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดโรคฉี่หนู แจ้งเตือนประชาชนและเกษตรกร ให้ระมัดระวัง โรคฉี่หนู หรือโรคเลปโตสไปโรซิส ที่มักระบาดในช่วงหน้าฝน หรือช่วงฤดูทำนา เกษตรกรที่ต้องลงสัมผัสน้ำเป็นเวลานาน ควรสวมใส่รองเท้าบู๊ท หรือเครื่องป้องกันให้มิดชิด เพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย เนื่องจากโรคฉี่หนูเกิดจากการสัมผัสปัสสาวะของสัตว์โดยตรง หรือติดโดยทางอ้อมจากแหล่งน้ำตามทุ่งนาและบริเวณที่มีน้ำขัง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เคยมีการระบาดของโรค ต้องมีการเฝ้าระวังป้องกันเป็นพิเศษ...พันธุ์เทพ ศรีวนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวถึงการเปิดค่ายบำบัดกลาง จ.สมุทรสาคร ซึ่งจัดขึ้นที่กรมทหารสื่อสารที่ 1 ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน ว่าโครงการนี้มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้เสพยาเสพติดทั้งหมด 150 คน เป็นค่ายลักษณะ "วอล์ก อิน"เพื่อแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ให้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ ซึ่งนำผู้เข้ารับการบำบัดรักษาได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องรอจัดจ่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครบตามจำนวนรุ่น รัฐบาลได้ประกาศนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมน้อมนำกระแสพระราชดำรัสของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในเรื่องยาเสพติดมาปฏิบัติให้สำเร็จลุล่วง โดยใช้ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเป็นยุทธศาสตร์หลัก...อุดมลักษณ์ กาญจนอร่ามกุล นายกเทศบาลตำบล (ทต.) เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี บอกว่า เทศบาลฯ ร่วมกับศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จ.ราชบุรี จัดซ้อมแผนเผชิญเหตุการณ์เกิดอุทกภัยและเขื่อนแตกที่บริเวณแม่น้ำแม่กลอง ริมท่าน้ำตลาดร้อยปี โดยจำลองสถานการณ์เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของ จ.กาญจนบุรี และ จ.ราชบุรี ประกอบกับปริมาณน้ำในเขื่อนจาก จ.กาญจนบุรี ปล่อยลงมา ทำให้น้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ...ดร.หัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล ประธานศาลปกครองสูงสุด นำคณะ ผู้บริหาร ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง เดินทางไปจัดเสวนากับสื่อมวลชนท้องถิ่น จ.อำนาจเจริญ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางการปกครอง และวิธีพิจารณาคดีทางปกครอง เพื่อให้สื่อมวลชนสามารถนำเสนอข้อมูลข่าวสารความรู้ไปยังประชาชน ให้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญและความจำเป็นของกระบวนการตรวจสอบอำนาจรัฐ การจัดเสวนาครั้งนี้ เป็นกิจกรรมโครงการส่งเสริมพลังเครือข่ายภาคประชาชนในภาคอีสาน มีสื่อมวลชนในพื้นที่ จ.อำนาจเจริญ เข้าร่วมเสวนาครั้งนี้กว่า 100 คน...วัลลภ เกษมคุณ ประธาน กอ.รมน.รุ่น "ภูตะวัน 14" มีความยินดีขอเรียนเชิญร่วมรับประทานอาหารเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด กิตติ มณีโชติ ผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์ และครบรอบหนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์ ปีที่ 21 ในวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคมนี้ ณ บ้านแก่งคอยแทร็คเตอร์ เลขที่ 200/1 หมู่ 9 ถนนมิตรภาพ ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี (ติดศูนย์วอลโว่) "เพลิงตะวัน" ขออวยพรให้ "พี่ติ เมืองเพรียว" สุขภาพแข็งแรง เตะปี๊บดังไปเรื่อยๆ

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวทั่วไปล่าสุด »