ล้อมคอกธุรกิจรถมือสอง แสดงตราสัญลักษณ์ สคบ. สกัดปัญหาผู้บริโภค 'ถูกหลอก-ย้อมแมว'

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- อาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2555 00:00:19 น.

กรณีปัญหาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับธุรกิจขายรถยนต์ใช้แล้ว หรือที่ เรียกว่า "เต็นท์รถมือสอง" เป็นเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนจากผู้บริโภคเป็นอย่างมาก ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) พบว่าในระยะเวลาเพียง 1 เดือน มีลูกค้าร้องเรียนเข้ามามากถึง 1,000 ราย ติดอันดับ 2 ของสินค้าเจ้าปัญหา ซึ่งส่วนใหญ่ร้องเรียนเกี่ยวกับผู้ประกอบการหรือผู้จำหน่ายปกปิดข้อเท็จจริงด้านคุณภาพรถยนต์ และรถยนต์ที่นำมาขาย รวมถึงภาระผูกพันต่างๆ ดังนั้น สคบ.ในฐานะหน่วยงานมีภารกิจปกป้องคุ้มครองผู้บริโภค จึงได้มีการบังคับให้ติดฉลากสินค้าแจงรายละเอียด 21 ข้อ พร้อมทั้งสร้างความอุ่นใจให้กับผู้บริโภคด้วย "ตราสัญลักษณ์ สคบ." ซึ่งจะเป็นการการันตีในการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการ โดยแสดงไว้บนสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานจาก สคบ. ที่สำคัญของตราสัญลักษณ์นี้ได้นำระบบประกันภัยมาใช้ โดยสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการต้องทำประกันกับบริษัทประกันภัย หากมีเรื่องร้องเรียนผู้บริโภคจะต้องได้รับเงินชดเชยอย่างรวดเร็ว หากเต็นท์ไหนมีฉลากสินค้าแจงรายละเอียด 21 ข้อ และตราสัญลักษณ์ สคบ.อุ่นใจมั่นใจได้อย่างแน่นอน

นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า แต่ละปี สคบ.รับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนผู้บริโภคมากมาย ไม่ว่าจะด้วย เรื่องของความเสียหายต่อทรัพย์สิน เงินทอง และการเสียชีวิตจากการใช้ สินค้าและบริการต่างๆ ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายให้ สคบ.ทำงานให้เป็นเชิงรุกมากขึ้น ต้อง "ป้องปราม สร้างมาตรฐาน และเยียวยา" ให้กับผู้บริโภค ด้วยการที่ สคบ.นั้นจะต้องมีมาตรการในการคุ้มครองที่เข้มข้นขึ้น คือการคุ้มครองทั้ง "ก่อน" และ "หลัง" เนื่องจากที่ผ่านมาทาง สคบ.มีการคุ้มครองตามหลัง คือเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วจึงมาร้องเรียนกับทาง สคบ. และทาง สคบ.ก็จะดำเนินการทำเรื่องฟ้องร้องคดีนั้นๆ ต่อไป ซึ่งต่อไปนี้ทาง สคบ.จะมีการพัฒนาองค์กรโดยไม่ต้องรอคุ้มครองผู้บริโภคหลังการขายเท่านั้น แต่จะพัฒนาไปถึงการคุ้มครองก่อนการขายสินค้าด้วย โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการพิจารณาให้ติดตราสัญลักษณ์คุ้มครองผู้บริโภคนั้น ทาง สคบ.จะมีการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ก่อน ว่าผู้ประกอบการดีไหม สินค้าได้มาตรฐานหรือไม่ บริษัทหรือผู้ประกอบการนั้นๆ มีประกันอะไรที่จะรับรองเยียวยาให้กับลูกค้าอย่างไรบ้าง เพราะเมื่อเกิดมีปัญหาขึ้นมาภายหลังผู้บริโภคก็จะสามารถเรียกร้องและได้รับการชดเชยเยียวยาที่รวดเร็วขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจรถยนต์ใหม่ ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และจักรยานยนต์ ธุรกิจซ่อมรถยนต์ และธุรกิจขายรถยนต์ใช้แล้ว หรือที่เรียกว่าเต็นท์รถมือสองที่พบปัญหาการร้องเรียนสูง หากเมื่อเกิดปัญหาผู้บริโภคจะได้รับการเยียวยาที่เป็นธรรม

นายจิรชัย มูลทองโร่ย เลขาธิการ สคบ. เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา สคบ.ได้รับการร้องเรียนจาก ผู้บริโภค เกี่ยวกับความไม่เป็นธรรมในการซื้อ-ขายรถยนต์มาโดยตลอด โดยเฉพาะในส่วนของใบเสร็จรับเงินทั้งในส่วนของการจ่ายเงินมัดจำ หรือการชำระราคารถยนต์ จะต้องมีการระบุถึงรายละเอียดตัวสินค้าและเงื่อนไขต่างๆ ที่เป็นข้อผูกมัดไว้ด้วยการปิดฉลากในลักษณะที่กล่าวข้างต้น จะทำให้สามารถแยกผู้ประกอบการที่สุจริตและทุจริตได้ชัดเจน ทำให้ ผู้บริโภคหรือผู้ซื้อมีอำนาจต่อรองไม่ถูกเอาเปรียบหรือเป็นผู้เสียเปรียบ

และที่สำคัญ "ตราสัญลักษณ์ สคบ." จะเป็น ตัวช่วยในการการันตีในการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือบริการ โดยแสดงไว้บนสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานจาก สคบ. และได้นำระบบประกันภัยมาใช้ โดยสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการต้องทำประกันกับบริษัทประกันภัย หากมีเรื่องร้องเรียนผู้บริโภคจะต้องได้รับเงินชดเชย" นายจิรชัย กล่าว

เลขาธิการ สคบ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนธุรกิจขายรถยนต์ใช้แล้วจะมีเงื่อนไขคือมีการจัดทำฉลากสินค้าตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่องให้รถยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก หลักฐานการรับเงินถูกต้องตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่องให้ธุรกิจขายรถยนต์ใช้แล้วเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน พ.ศ.2540 การจดทะเบียนการค้าตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499, มีการจดทะเบียนค้าของเก่าตามพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า รวมถึงต้องมีการรับประกันความเสียหายจากเครื่องยนต์และตัวรถที่เกิดจากการใช้งานตามปกติของผู้บริโภค รวมถึงเมื่อมีกรณีเกิดขึ้นมาว่าผู้ซื้อถูกผู้ขายหลอกหรือย้อมแมว เนื่องจากขณะทำการเจรจาซื้อขายนั้นผู้ขายปกปิดข้อมูลบางอย่าง เช่น รถพลิกคว่ำหรือชนหนักมาแล้ว แต่ผู้ขายหลอกว่าไม่เคยมี เมื่อซื้อรถไปแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ พบว่ารถพลิกคว่ำหรือชกหนักมาก่อน ก็จะสามารถฟ้องร้องเอาผิดกับผู้ขายได้ โดยกรณีเช่นนี้หากเต็นท์รถดังกล่าวมีตราสัญลักษณ์ของ สคบ. ก็จะได้รับการดำเนินการแก้ไขปัญหาชดเชยความเสียหายอย่างทันท่วงที

โดยตราสัญลักษณ์ สคบ.ที่มอบให้แก่กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจจะมีอายุการใช้งาน 2 ปี โดย สคบ.จะตรวจสอบอยู่เป็นระยะ และหากพบว่ามีการร้องเรียนจากผู้บริโภค หรือผู้ประกอบธุรกิจขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง จะทำการเพิกถอนหรือริบตราสัญลักษณ์คืน พร้อมประกาศให้สาธารณชนรับทราบ และการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สุด การที่มีตราสัญลักษณ์ สคบ.เข้ามาเป็นตัวกลางในการตรวจสอบสินค้า จะสามารถสร้างความอุ่นใจได้มากทั้ง ผู้ประกอบการและผู้บริโภค ต่อไปนี้ประชาชนที่จะซื้อสินค้าสามารถดูจากตราสัญลักษณ์ สคบ.เพื่อที่จะได้ไม่ถูกหลอกลวงหรือเอารัดเอาเปรียบ หากเมื่อเกิดความเสียหายก็จะได้รับการชดเชยเยียวยาอย่างเป็นธรรม

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง