ชัยภูมิจัดงาน'ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ' ครั้งที่ 62 ประจำปี 2555 อย่างยิ่งใหญ่

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- เสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2555 00:00:42 น.
ชาตรี ทวีนาท-ธนะ ศุกรวัชรินทร์/ชัยภูมิ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้มอบหมายให้จังหวัดชัยภูมิ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1, 2, 3 (สพป.), สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (สพม./ชัยภูมิ), โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพในการเป็นเจ้าภาพร่วมกันจัดงานเป็นครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 ซึ่งครบรอบ 100 ปี แห่งงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภายใต้แนวคิด "สุดยอดเด็กไทย มุ่งมั่น สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา" ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยกำหนดจัดงานในวันที่ 7-9 ธันวาคม 2555 พิธีเปิดในวันที่ 7 ธันวาคม 2555 ช่วงเวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ

กิจกรรมจัดให้มีการแข่งขันผลงานของนักเรียนจากหน่วยงานทางการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 77 เขตพื้นที่ รวมทั้งหมด 20 จังหวัด อาทิเช่น การแข่งขันทางวิชาการกลุ่มสาระวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) การศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง) และกิจกรรมท้องถิ่น

ดร.มานะ สินธุวงษานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 (สพป.) ในนามเจ้าภาพหลัก กล่าวว่า "การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2555 ครั้งที่ 62 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ และ สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ หน่วยงานทางการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดชัยภูมิ ได้รับมอบหมายจาก สพฐ.ให้เป็นเจ้าภาพในระดับภูมิภาค จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ประจำปีการศึกษา 2555 ซึ่งครบรอบ 100 ปี ภายใต้หัวข้อ "สุดยอดเด็กไทย มุ่งมั่น สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา" เป็นเวทีให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกซึ่งศักยภาพ สุนทรียภาพ และกิจกรรมสร้างสรรค์ ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ในการพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแล้ว ครูและนักเรียนยังสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากต้นแบบ ไปเป็นแบบอย่างในการพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในอนาคต ซึ่งผลงานที่นำมาแสดงในงานฯ ล้วนเป็นผลงานทางวิชาการที่เป็นเลิศ (Best Practice) และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดชัยภูมิ เพราะจะมีผู้คนมาร่วมในงาน ประมาณ 300,000 คน"

ดร.มานะ กล่าวอีกว่า "การจัดงานครั้งนี้ จังหวัดชัยภูมิ ได้ประชุมหารือกับหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานแล้วว่า จะใช้ศักยภาพของคนชาวชัยภูมิ โดยไม่ได้จ้างบริษัทให้มาดำเนินการแต่อย่างใด แต่ในทางตรงกันข้าม กลับเป็นการทดสอบศักยภาพของพี่น้องชาวชัยภูมิทุกภาคส่วน ให้มาร่วมมือกันเป็นเจ้าภาพและให้การต้อนรับผู้ที่จะเข้ามาร่วมงานในครั้งนี้ ซึ่งคาดการณ์ไว้ว่าน่าจะไม่ต่ำกว่า 300,000 คน ซึ่งการจัดงานระดับภาคครั้งนี้ ถือว่าจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครบรอบ 100 ปี และได้เปิดงานแถลงข่าวอย่างยิ่งใหญ่ไปแล้ว เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น โรงแรมสยามรีเวอร์ รีสอร์ท จ.ชัยภูมิ

การจัดงานครั้งนี้ จังหวัดชัยภูมิ ในนามเจ้าภาพได้ออกแบบตราสัญลักษณ์งาน โดยมีรูปสีขาวเป็นสัญลักษณ์ของความดีงาม ความบริสุทธิ์สดใส คือเจ้าเมืองคนแรกผู้ก่อตั้งเมืองชัยภูมิ นาม "พระยาภักดีชุมพล (แล)" อยู่ตรงกลาง มีด้านหลังเป็นสีทองประกายด้วยแสงอาทิตย์ และบริวารเป็นช้าง 2 ตัว (ช้างป่าเรียกว่าตัว) อยู่ด้านข้างของฐานเจ้าพ่อพญาแล ช้างเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของชัยภูมิ เป็นพาหนะสำคัญของเจ้าพ่อพญาแล ซึ่งแต่ละปีจะมีการถวายช้างแด่เจ้าพ่อพญาแลในงานบวงสรวงประจำปี มีตราสัญลักษณ์ "สพฐ." เป็นหน่วยงานที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 77 เขต ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสังกัดอยู่ และเข้าร่วมงานในครั้งนี้ สัญลักษณ์มือทั้ง 2 มือ คือผลงานด้านหัตถกรรมด้วยมือของนักเรียนที่ร่วมแสดงและแข่งขัน มีเลข 62 สีเหลือง หมายถึง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ที่จะต้องมีความสว่างรุ่งโรจน์ สดใส รุ่งเรือง ลายไทยสีม่วงแสดงถึงการรวมพลังทุกฝ่ายของศิลปหัตถกรรมไทย มีดอกไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดชัยภูมิคือ "กระเจียว" สัญลักษณ์สถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ "มอหินขาว" โบราณสถานคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดชัยภูมิ "ปรางค์กู่" จะมีสีอิฐ ซึ่งเป็นสีประจำจังหวัดชัยภูมิ ส่วนสีเขียวบริเวณพื้นข้างล่าง หมายถึง ความชุ่มชื้นเขียวขจี ป่าอุดมสมบูรณ์ เป็นต้นกำเนิดแม่น้ำชี แม่น้ำที่ยาวที่สุดในประเทศไทย

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมพิธีเปิดงาน และชมนิทรรศการ ผลงานของครูนักเรียนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง 20 จังหวัด จำนวน 77 เขตพื้นที่ โดยสอบถามข้อมูลได้ที่ โทร.0-4481-1516 หรือ ศน.ประยงค์ มาแสง 08-9717-4586 รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.esan62.net/index4.html

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง