สัมผัสความหนาวท่ามกลางขุนเขา ...ที่โครงการหลวงอินทนนท์...

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- ศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2555 00:00:15 น.
นิวัตร ธาตุอินจันทร์/เชียงใหม่

เริ่มต้นเข้าสู่ฤดูหนาว หลายคนย่อมมี เป้าหมายแตกต่างกันไปสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจหรือการให้รางวัลชีวิต ซึ่งแต่ละคน แต่ละคณะย่อมมองหาสถานที่เที่ยว แหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ซ้ำแบบใคร ในความ พึงพอใจของแต่ละคน แต่ละครอบครัวหรือหมู่คณะ "ดอยอินทนนท์ สถานีเกษตร หลวงอินทนนท์" เป็นสถานีวิจัยหนึ่งใน 4 แห่ง ของมูลนิธิโครงการหลวง ส่งเสริมการเกษตรพื้นที่สูง ที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงวางรากฐานเอาไว้จนประสพผลสำเร็จอย่างงดงามในปัจจุบันนี้

จังหวัดเชียงใหม่เป็นตัวเลือกอีกจังหวัดหนึ่ง ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ใฝ่ฝันจะมาเยือนโดยเฉพาะช่วงใกล้เข้าสู่ฤดูหนาวเพราะจังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์รวมอารยธรรมต่างๆ ในภาคเหนือ แถมมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สมบูรณ์แบบ ทั้งขุนเขาแมกไม้ และสายธาร อากาศบริสุทธิ์ที่คุณสัมผัสได้อย่างจุใจ โดยนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงฤดูหนาว ส่วนใหญ่จะต้องขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาวบนดอยอินทนนท์

"ดอยอินทนนท์" หลายท่านคงต้องรู้จักคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี เป็นสถานที่ที่สวยงามมาก หรือในที่รู้จักกันในนามดอยหรือภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่ในเขตอำเภอจอมทอง อำเภอสันป่าตองและอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ทั้งหมด 301,500 ไร่ ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2521 ระยะทางจากตัวเมืองขึ้นไปถึงยอดดอยอินทนนท์ ประมาณ 106 กิโลเมตร

"สถานีเกษตรโครงการหลวงดอยอินทนนท์" ตั้งอยู่ที่ บ้านขุนกลาง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในบริเวณใกล้กับที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เป็นสถานีโครงการหลวงอีกแห่งหนึ่ง โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชประสงค์เพื่อช่วยเหลือชาวเขาให้มีพื้นที่ทำกินเป็นหลักเป็นแหล่ง ส่งเสริมการปลูกพืชทดแทนการปลูกฝิ่น ถ่ายทอดวิชาความรู้ด้านการเกษตรแผนใหม่ ตลอดจนป้องกันการบุกรุกทำลายป่าไม้ต้นน้ำลำธาร โดยสถานีโครงการหลวงดังกล่าว มีการศึกษาวิจัยพืชผักเมืองหนาว และส่งเสริมการเกษตรแก่เกษตรกรชาวเขา เผ่ากระเหรี่ยง และม้ง บริเวณใกล้เคียง รวมประมาณ 510 ครอบครัว

จากการที่มูลนิธิโครงการหลวงเป็นที่รู้จักแพร่หลายไปทั่วโลก ทำให้เกิดการท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆ ของโครงการหลวงตามมาที่สถานีเกษตรหลวง อินทนนท์แห่งนี้ ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่ได้รับความสนใจจาก นักท่องเที่ยวในทุกปีเพราะที่นี้มีธรรมชาติที่สวยงามมาก อากาศบริสุทธิ์ทั้งฤดู ที่สำคัญได้ใกล้ชิดดอกไม้นานาพันธุ์ และได้เรียนรู้และเห็นการทำงานวิจัยของนักวิจัย-เจ้าหน้าที่ของโครงการหลวง ในการค้นหาวิธีและพันธุ์ผักและผลไม้ที่เหมาะสมกับการเพราะปลูกในพื้นที่ ได้เห็นและเรียนรู้กระบวนการพัฒนาส่งเสริมของชาวเขาในการเพาะปลูกพืชใหม่ๆ ที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวของพวกเขาตลอดจนได้เห็นแปลงปลูกพืชผักและผลไม้เมืองหนาวนับร้อยชนิด รวมถึงไม้ดอกที่สวยงามหลากสายพันธุ์หลากสีสัน จุดเยี่ยมชม ที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่ง มีให้เพลิดเพลินได้ทั้งวัน เริ่มกันที่สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ที่สร้างขึ้นมาเมื่อปี 2550

เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา ภายในสวนตกแต่งด้วยไม้ดอกเมืองหนาวไว้มากมาย หรือที่สวนกุหลาบพันธุ์ปี ที่ได้รวบรวมพืชในสกุล Rhododendron เช่น อาชาเลีย (Azalia) และกุหลาบพันธุ์ชนิดต่างๆ หลายชนิดเป็นพืชเศรษฐกิจของต่างประเทศ, โรงเรือนรวบรวมและจัดแสดงเฟิร์นมีต้นเฟิร์นชนิดต่างๆ หลากหลายชนิด ทั้งของไทยและของต่างประเทศ บางชนิดใกล้สูญพันธุ์ บางชนิดก็เหลือน้อยมาก และยังมีโรงเรือนรวบรวมและจัดแสดงพืชกินสัตว์ หรือพืชกินแมลงนั้นเอง เช่น หม้อข้าวหม้อแกงลิง, พิงกุย, ชาราชิเนียชนิดต่างๆ ที่เหมาะสมกับสภาพอากาศพื้นที่สูง, โรงเรือนไม้ดอกไม้ประดับได้จัดแสดงไม้ดอกไม้ประดับชนิดต่างๆ ของมูลนิธิโครงการหลวง อาทิ กล้วยไม้, บีโกเนีย, หน้าวัว และเปลวเทียน, โรงเรือนผักไฮโดรโปรนิคส์ (Hydroponics) ได้รวบรวมผักเมืองหนาวประเภทสลัด ปลูกโดยวิธีไร้ดิน Soiless culture เน้นผักสลัด 5 ชนิด อาทิ ผักกาดหวาน, กรีนโอ๊ค, เรดโอ๊ค, บัตเตอร์เฮด, ฟินเลย์ไอส์เบริก

สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ไม่ไกลสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ก็จะมีอยู่หลายแห่งให้ได้เลือกเที่ยวกันไม่ว่าจะขึ้นไปบนจุดสูงสุดแดนสยาม ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 2,565.3341 เมตร ของอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์แล้วลงมากราบไหว้พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ หรือจะเข้าไปชมวิถีชีวิตบ้านขุนกลางก็ได้ เป็นชุมชนชาวม้ง นักท่องเที่ยวสังเกตเห็นแปลงพืชผักและดอกไม้ในโรงเรือนพลาสติกสีขาวทั่วไปหมด

โดยชาวม้งบ้านขุนกลางนี้ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตไม้ดอกและพืชผักเมืองหนาวได้เป็นล่ำเป็นสันมากที่สุด หรือจะไปเยี่ยมชมที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง ที่นี่มีชื่อเสียงมากในด้านการปลูกดอกเบญจมาศหลากสีสัน ซึ่งสามารถให้ผลผลิตตลอดทั้งปี นอกจากนี้นักท่องเที่ยวจะได้ชมแปลงผักปลอดสารพิษ แปลงดอกไม้โรงเรือน แปลงปลูกไม้ผลเมืองหนาว ที่จัดแบ่งแยกเป็นสัดส่วน พร้อมชมขั้นตอนการเก็บเกี่ยวผลผลิต นอกจากนี้ก็ยังมีน้ำตกสิริภูมิและสวนหลวงสิริภูมิ ฯลฯ

สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ นับว่ามีความพร้อมสำหรับรองรับนักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นบ้านพักที่มีอยู่หลายหลัง ทุกห้องตกแต่งหรูหราน่านอน ด้านนอกมีระเบียงไว้นั่งเล่น พร้อมชมทิวทัศน์อันสวยงาม, มีห้องประชุมสัมมนา, ห้องอาหารคาราโอเกะ, โดยเฉพาะเรื่องรสชาติของอาหาร ที่ปรุงความอร่อยให้นักท่องเที่ยวได้ทานอย่างประทับใจในความอร่อยอย่างแน่นอน "เส้นทางปลอดภัย ท่องเที่ยวสบายใจ ไปกับโครงการหลวง" เป็นสโลแกนที่จะคอยต้อนรับนักท่องเที่ยวในฤดูกาลท่องเที่ยวปีนี้ ที่...สถานีเกษตรหลวง อินทนนท์ ตั้งอยู่บ้านขุนกลาง หมู่ 7 ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร. 0-5381-0765-8 แฟกซ์ 0-5332-4000 ในวันเวลาราชการ

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง