คอลัมน์: ชีวิตและสุขภาพ: 'ท่านมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคพันธุกรรม มะเร็งเต้านมและโรคมะเร็งรังไข่หรือไม่'

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- จันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2555 00:00:15 น.
นพ.สุรพงศ์ อำพันวงษ์

โรคมะเร็งเต้านม และ โรคมะเร็งรังไข่เป็นโรคที่คร่าชีวิตหญิงไทยเป็นจำนวนมาก ผู้หญิงทุกคนต้องรู้จักการตรวจเต้านมด้วยตนเอง และเมื่อท่านมีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป ท่านควรได้รับการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ ควบคู่ไปกับการตรวจสุขภาพประจำปี เช่น การตรวจแมมโมแกรม การตรวจภายในโดยนรีแพทย์เพื่อค้นหาโรคในระยะเริ่มต้น เนื่องจากโรคมะเร็งเต้านม และโรคมะเร็งรังไข่จะใช้ระยะเวลาในการแพร่กระจายโรคเป็นเวลานาน ซึ่งในระยะเริ่มแรกโรคมะเร็งยังคงไม่แสดงอาการ แต่หากท่านค้นพบโรคมะเร็งนี้ในระยะเริ่มแรก จะสามารถรักษาให้หายขาดได้

แต่ในปัจจุบันนี้ผู้ป่วยโรคมะเร็งหลายรายมีอายุน้อยกว่า 30-40 ปี ซึ่งกลุ่มโรคมะเร็งนี้ล้วนแต่เกิดจาก "พันธุกรรม" ทั้งสิ้น ดังนั้นการที่ท่านตรวจคัดกรองเมื่อมีอายุมากกว่า 50 ปี ก็อาจจะสายเกินไป การเป็นโรคมะเร็งตั้งแต่อายุยังน้อย ส่งผลในด้านการประกอบอาชีพ การเป็นเสาหลักในการดูแลครอบครัว การวางแผนชีวิตแต่งงานและการมีบุตร ผู้หญิงทุกคนควรทราบว่าตนเองมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งมากน้อยเพียงใด จำเป็นต้องตรวจคัด กรองตั้งแต่อายุเท่าไร ใช้เครื่องมืออะไร ทั้งนี้ ประวัติสมาชิกในครอบครัวของท่าน และการตรวจทางพันธุกรรม จะเป็นตัวช่วยชี้นำให้วางแผนชีวิตได้ง่ายขึ้น

ท่านจะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งเต้านมและโรคมะเร็งรังไข่เพิ่มขึ้นตั้งแต่อายุยังน้อย และควรเข้ารับการปรึกษากับแพทย์ ในกรณีดังนี้

เมื่อญาติสายตรงของท่าน เช่น มารดา พี่สาว น้องสาว มีประวัติดังนี้
๐มีประวัติเป็นโรคมะเร็งเต้านม หรือมะเร็งรังไข่ ตั้งแต่อายุน้อยกว่า 50 ปี
๐มีประวัติเป็นโรคมะเร็งเต้านม หรือมะเร็งรังไข่ ภายในคนเดียวกันโดยไม่จำกัดอายุ

๐มีประวัติเป็นโรคมะเร็งเต้านมทั้ง 2 ข้าง ซึ่งอาจเกิดขึ้นพร้อมกันหรือไม่เกิดก็ได้ โดยไม่จำกัดอายุ

เมื่อสมาชิกในครอบครัวของท่าน เช่น ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา ลูกพี่ลูกน้อง มีประวัติดังนี้

๐มีประวัติเป็นโรคมะเร็งเต้านม มากกว่า 2 คนขึ้นไป โดยหนึ่งในนั้นอายุน้อยกว่า 50 ปี

๐มีประวัติเป็นโรคมะเร็งเต้านม ร่วมกับโรคมะเร็งอื่นๆ มาหลายรุ่นเป็นจำนวนหลายคน โดยเฉพาะโรคมะเร็งรังไข่ โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก โรคมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน (กระดูก ต่อมไขมัน เนื้อเยื่อไขมัน ฯลฯ )

๐มีประวัติเป็นโรคมะเร็งเต้านม ในเพศชายโดยไม่จำกัดอายุ
๐มีประวัติในการตรวจคอ ยีนผิดปกติ เช่น BRCA1, BRCA2 และ TP53
ข้อมูลจาก ดร.นพ.โอบจุฬ ตราชู อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
โรคพันธุกรรมและมะเร็งในครอบครัว ศูนย์อายุรกรรม
โรงพยาบาลพญาไท 1/http://www.phyathai.com
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง