การไฟฟ้าฝ่ายผลิตสร้างความเชื่อมั่น สร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับ อ.ทับสะแก

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- พุธที่ 21 พฤศจิกายน 2555 00:00:31 น.
ศิริ ณ มหาไชย/ประจวบคีรีขันธ์

อ.ทับสะแก 1 ของ 8 อำเภอ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นอำเภอที่มีประชากร 13 หมู่ 8,000 กว่าคน รวม 1,000 กว่าครัวเรือน อาชีพทำการเกษตรปลูกมะพร้าวและประมงเป็นหลัก ความเจริญก็มีการพัฒนากันอย่างต่อเนื่อง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้เล็งเห็นความสำคัญของกระแสไฟฟ้าในอนาคต และให้คนในท้องถิ่นมีรายได้มีงานทำและยังเป็นสถานที่ให้มีการเรียนรู้ของบุคลทั่วไปในเรื่องการใช้ไฟฟ้าด้วยพลังแสงอาทิตย์ โดยใช้งบประมาณการก่อสร้าง แล้วเสร็จพร้อมจ่ายกระแสไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ 630 ล้านบาท

นายเพชร ธรรมรงค์แดง ประธานกลุ่มพัฒนาทับสะแกได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า ตนอยากเห็นอำเภอทับสะแกก้าวไกลทัดเทียมกับจังหวัดอื่นๆ และมีการเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตนได้รับการประสานงานจากเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตว่าจะมาสร้างโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ที่อำเภอทับสะแก ในเนื้อที่ 4,000 ไร่ โดยไม่มีการคัดค้านเลย

ด้านนายวิจิตร ตังคณะกุล นายก อบต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก ได้กล่าวว่า ในฐานะที่ผมเป็นนายกและสมาชิก อบต.ก็ติดตามเรื่องนี้อยู่อย่างใกล้ชิด และตอนนี้คณะของ สภาพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ก็มาร่วมฟังความคิดเห็นและมาดูพื้นที่ก็มีความพอใจที่เห็นคนพื้นที่ให้ความสำคัญในการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ว่า จะมีผลกระทบอะไรบ้างและตราบใดที่มีการสร้างโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ก็จะมาสร้างความเจริญและชาวบ้านก็จะได้มีงานทำ และสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นคาดว่าอนาคตจะดีขึ้นอย่างแน่นอน

นายธวัชชัย แท้เที่ยง นายอำเภอทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในฐานะเป็นเจ้าของพื้นที่ ได้กล่าวว่า มันไม่มีอะไรที่ได้มาโดยไม่เสีย การที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้มาสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่นก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ก็ตองป้องกันในเรื่องของผลกระทบไม่ให้เกิดขึ้น ถ้าจะมีก็ขอให้มีน้อยที่ สุดอย่างไรก็ดตนก็เห็นด้วยกับชาวบ้านที่จะมีไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์มาเป็นต้นกำเนิดที่บ้านเราตราบใดที่การไฟฟ้าอยู่กับเรา เราก็จะอยู่กับการไฟฟ้าตลอดไป

นายไกรโชค ผลชีวิน ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายชุมชนสำพันธ์ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวหลังให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนแล้วว่า การที่จะมาสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่อำเภอทับสะแก 1,000 กิโลวัตต์ นี่เป็นโรงไฟฟ้าต้นแบบเพื่อการศึกษาและไม่ใช้โรงไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ซึ่งมีอยู่ 4 แบบคือ ชนิดผลึกซิลิคอน ชนิดอะเมอร์ฟัสซิลิคอน ชนิด perlndium (gallium) micro crystalllng amorphous slllcon( u/ca-si) เป็นการศึกษาให้กับนิสิต นักศึกษา และชาวต่างชาติ วิศวกรรมหรือบุคคลทั่วไปในการนำพลังงานแสงอาทิตย์ที่เป็นประโยชน์ เมื่อโครงการเสร็จแล้วก็จะปล่อยกระแสไฟฟ้าให้ภูมิภาคเพื่อที่จะนำมาใช้ที่อำทับสะแก และในอนาคตต่อไปก็จะทำเป็นศูนย์เรียนรู้ในเรื่องพลังงานทดแทนและพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ต่อไป

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง