คอลัมน์: ฮวงจุ้ยพารวย: ศาสตร์ลับเพื่อความมั่งคั่งร่ำรวยด้วยการกระตุ้นดาวเหิรประจำปี (ตอนที่ 7) สิ่งที่ควรถือในการจัดแต่งบ้านในทิศต่างๆ เมื่อดาว'ชีชื่อ'

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- ศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2555 00:00:57 น.
โดย...วรธนัท อัคกุลโกวิท
ปรมาจารย์ฮวงจุ้ยเต๋าหมวกดำ 1 ใน 3 ของโลก
ดาวเหิรประจำปีหมายเลข 7 เข้าสู่จุดศูนย์กลาง

ให้ใช้ปีที่ ชีชื่อ เข้าสู่จุดศูนย์กลางมาเป็นจุดอ้างอิงกับตัวบ้านที่มีแนวองศาต่างกัน จะให้ผลลัพธ์ที่ต่างกัน จากนั้นก็จะยึดตามดาวฤกษ์ "ชีชื่อ"มาเทียบกับบ้านที่มีแนวองศาที่ต่างกัน จากนั้นจึงจะนำมาคาดคะเน ทำนายความดี-ร้าย และมุมในการจัดวางต่อไป

บ้านที่มีตำแหน่งหันหลังให้ทิศเหนือ หันหน้าเข้าทิศใต้ (คันจ้าย-บ้านคัน)

ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ เป็นตำแหน่งยศศักดิ์ หาพระราชลัญจกรมาวางไว้ จะส่งเสริมให้การงานราบรื่น เหมาะสร้างห้องนอนประตูทางด้านนี้

ทางด้านทิศตะวันตก เป็นตำแหน่งเหวินชางและเป็นตำแหน่งแห่งทรัพย์ด้วย เหมาะที่จะสร้างห้องนอนและทำประตูในทิศทางนี้ และให้ใช้วัตถุมงคลประเภท เจดีย์เหวินชาง ผีซิ่ว คางคก 3 ขา เพื่อเพิ่มโชคด้านทรัพย์

ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตรงกับในตำราว่าคนในบ้านจะเชื่อถือในพุทธศาสนา มีความคิดที่โศกเศร้า เป็นตำแหน่งทรัพย์ถอย หากสร้างห้องนอนทางทิศนี้ และไม่สามารถแก้ไขได้ ให้ใช้วัตถุมงคลประเภท ผีซิ่ว น้ำเต้าสัตตโลหะ เพื่อแก้เคล็ด

ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นตำแหน่งเหวินชางและเป็นตำแหน่งที่ราบรื่น เหมาะที่จะสร้างห้องนอนและทำประตูในทิศทางนี้ และใช้วัตถุมงคลประเภท เจดีย์เหวินชาง เพื่อช่วยเรื่องความเฉลียวฉลาด ผีซิ่ว เพื่อเพิ่มโชคด้านทรัพย์

ตำแหน่งหันหลังให้ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ หันหน้าเข้าทิศตะวันตกเฉียงใต้ (เกิ้นจ้าย-บ้านเกิ้น)

ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ เป็นตำแหน่ง "ซา" ไม่เหมาะที่จะสร้างห้องนอนและทำประตูในทิศทางนี้ เพราะจะเกิดคดีความได้ และให้ระมัดระวังเรื่องขโมยและของหาย แก้เคล็ดโดยหาน้ำศักดิ์สิทธิ์มาวางไว้

ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นตำแหน่งมงคล เหมาะที่จะสร้างห้องนอนและทำประตูในทิศทางนี้ ให้ใช้วัตถุมงคลประเภท ผีซิ่ว คางคก 3 ขา หยู่อี่ เพื่อเพิ่มโชคด้านทรัพย์ พระราชลัญจกร ไม้บรรทัดเหวินกงฉือจะช่วยเสริมด้านยศ บารมี เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง

ทางด้านทิศตะวันตก เป็นตำแหน่ง "ติง" (แปลว่า บุตร) ให้จัดวาง กิเลนหยก ภูเขาหยก เพื่อช่วยด้านการมีบุตร เหมาะที่จะสร้างเป็นห้องครัวและวางเตาได้

ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นตำแหน่งเหวินชางและโชคทรัพย์ เหมาะที่จะสร้างห้องนอนและทำประตูในทิศทางนี้ ให้ใช้วัตถุมงคลประเภท เจดีย์เหวินชาง ผีซิ่ว คางคก 3 ขา เพื่อเพิ่มโชคด้านทรัพย์

ตำแหน่งหันหลังให้ทิศตะวันออก หันหน้าเข้าทิศตะวันตก (เจิ้นจ้าย-บ้านเจิ้น)

ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ เป็นตำแหน่งของศาสนาพุทธ เพราะคนที่โศกเศร้ามักจะเข้าหาที่พึ่งทางศาสนา ไม่เหมาะที่จะสร้างห้องนอนและทำประตูในทิศทางนี้ ให้แก้เคล็ดโดยให้จัดวางแจกันสัตตโลหะ หรือน้ำเต้าสัตตโลหะ ใส่น้ำตั้งไว้ทางทิศนี้

ทางด้านทิศตะวันตก เป็นตำแหน่งเชื่องช้า ไม่เหมาะที่จะสร้างห้องนอนและทำประตูในทิศทางนี้ และห้ามวางชั้นหนังสือด้านนี้ แก้ไขโดยใช้น้ำศักดิ์สิทธิ์ หรือน้ำเต้าสัตตโลหะวางไว้ทิศนี้

ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นตำแหน่งทรัพย์ เหมาะที่จะสร้างห้องนอนและทำประตูในทิศทางนี้ ให้ใช้วัตถุมงคลประเภท ผีซิ่ว คางคก 3 ขา เพื่อเพิ่มโชคด้านทรัพย์

ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นตำแหน่งยศศักดิ์ ราบรื่น เหมาะที่จะสร้างห้องนอนและทำประตูในทิศทางนี้ ให้หาไม้บรรทัดเหวินกงฉือ พระราชลัญจกร หยู่อี่ และภาพปลา 9 ตัว มาวางไว้ที่นี้ เพื่อเป็นสิริมงคล

ตำแหน่งหันหลังให้ทิศตะวันออกเฉียงใต้ หันหน้าเข้าทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (ซวิ่นจ้าย-บ้านซวิ่น)

ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ เป็นตำแหน่งเชื่องช้าและส่งผลให้เป็นโรคเกี่ยวกับเท้าได้ ไม่เหมาะที่จะสร้างห้องนอนและทำประตูในทิศทางนี้ แก้ไขโดยใช้น้ำศักดิ์สิทธิ์วางไว้ทิศนี้

ทางด้านทิศตะวันตก เป็นตำแหน่ง "ซา" ไม่เหมาะที่จะสร้างห้องนอนและทำประตูในทิศทางนี้ จะทำให้เป็นโรคไอเรื้อรัง เป็นโรคเกี่ยวกับปอดได้ง่าย แก้เคล็ดโดยใช้เหรียญหยกโบราณและภูเขาหยกวางไว้ทิศนี้

ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นตำแหน่งทรัพย์ เหมาะที่จะสร้างห้องนอนและทำประตูในทิศทางนี้ ให้ใช้วัตถุมงคลประเภท ผีซิ่ว คางคก 3 ขา เพื่อเพิ่มโชคด้านทรัพย์

ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นตำแหน่งที่ราบรื่นและเป็นตำแหน่งเหวินชาง เหมาะที่จะสร้างห้องนอนและทำประตูในทิศทางนี้ ให้ใช้วัตถุมงคลประเภทเจดีย์เหวินชาง เพื่อเพิ่มความฉลาด และหาไม้บรรทัด 6 จักรพรรดิ พระราชลัญจกร เพื่อเป็นสิริมงคลด้านการงาน

โปรดติดตามต่อสัปดาห์หน้านะครับ.......สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านสามารถขอข้อมูลเกี่ยวกับเคล็ดฮวงจุ้ยเพิ่มเติม และ ติดต่อเรียนฮวงจุ้ยฟรีได้ที่ชมรมฟ้า ฝน ไฟ โทร.0-2961-9414

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง