ผลม้าแข่งสนามราชตฤณมัยสมาคม (สนามไทย)

ข่าวกีฬา หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- จันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2555 00:00:33 น.
วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2555
ระยะ 1,200 เมตร (30 เส้น)
การกุศลมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เที่ยว 1 ที่ 1 ตะวันสยาม (รัฐกิจ), ที่ 2 ปัญจรัตน์ (วิษณุกรณ์), ที่ 3 คะนองเดช (บรรจง) เวลาม้าชนะ 1.13.85, 1.14.85, 1.15.45 เงินส่วนแบ่งม้าชนะ วิน 93 เพลส 20-30-212

ควบแบบ 2 ตัวสลับตะวันสยาม กับ ปัญจรัตน์ จ่าย 667 บาท

ควบแบบ 3 ตัวตรง ตะวันสยาม-ปัญจรัตน์-คะนองเดช จ่าย 94,758 บาท เที่ยว 2 ที่ 1 ภูษิต (วิษณุกรณ์), ที่ 2 รู้ใจนาย (จเร), ที่ 3 สิริเรืองชัย (อภิวัฒน์) เวลาม้าชนะ 1.15.19, 1.15.35, 1.15.36 เงินส่วนแบ่งม้าชนะ วิน 51 เพลส 19-21-82

ควบแบบ 2 ตัวสลับภูษิต กับ รู้ใจนาย จ่าย 90 บาท
ควบแบบ 3 ตัวตรง ภูษิต-รู้ใจนาย-สิริเรืองชัย จ่าย 7,462 บาท

เที่ยว 3 ที่ 1 เพชรธานินทร์ (วิจิตรกร), ที่ 2 โนรีเควส (พร้อมรบ), ที่ 3 รัศมีเดือน (บุญคุ้มครอง)เวลาม้าชนะ 1.10.89, 1.11.49, 1.11.65 เงินส่วนแบ่งม้าชนะ วิน 92 เพลส 23-26-17 ควบแบบ 2 ตัวสลับเพชรธานินทร์ กับ โนรีเควส จ่าย 543 บาท

ควบแบบ 3 ตัวตรง เพชรธานินทร์-โนรีเควส-รัศมีเดือน จ่าย 7,676 บาท เที่ยว 4 ที่ 1 สุดขอบฟ้า (โชคศรีนิล), ที่ 2 บียอนเดอะซี (แสงเดือน), ที่ 3 ชาลี (บุญชนะ) เวลาม้าชนะ 1.13.00, 1.13.02, 1.13.04 เงินส่วนแบ่งม้าชนะ วิน 28 เพลส 14-36-15

ควบแบบ 2 ตัวสลับสุดขอบฟ้า กับ บียอนเดอะซี จ่าย 288 บาท
ควบแบบ 3 ตัวตรง สุดขอบฟ้า-บียอนเดอะซี-ชาลี จ่าย 3,443 บาท

เที่ยว 5 ที่ 1 ฮาเวิร์ด (นำศักดิ์), ที่ 2 พ้อยท์ออฟวิว (พัฒนนันท์), ที่ 3 ดวงหนอดวง (อัครวิน) เวลาม้าชนะ 1.11.75, 1.11.77, 1.12.45 เงินส่วนแบ่งม้าชนะ วิน 24 เพลส 13-18-16

ควบแบบ 2 ตัวสลับฮาเวิร์ด กับ พ้อยท์ออฟวิว จ่าย 53 บาท
ควบแบบ 3 ตัวตรง ฮาเวิร์ด-พ้อยท์ออฟวิว-ดวงหนอดวง จ่าย 202 บาท

เที่ยว 6 ที่ 1 อังคนา (บุญชนะ), ที่ 2 แจ็คแลมวาร์ด (อมรฤทธิ์), ที่ 3 คุณกะทิ (นำศักดิ์) เวลาม้าชนะ 1.11.70, 1.12.19, 1.12.21 เงินส่วนแบ่งม้าชนะ วิน 12-18-17

ควบแบบ 2 ตัวสลับอังคนา กับ แจ็คแลมวาร์ด จ่าย 43 บาท

ควบแบบ 3 ตัวตรง อังคนา-แจ็คแลมวาร์ด-คุณกะทิ จ่าย 187 บาท เที่ยว 7 ที่ 1 ซาโตบรอง (เพิ่มทรัพย์), ที่ 2 เพชรสมใจ (พรศักดิ์), ที่ 3 ธนวิน (โคราช) เวลาม้าชนะ 1.12.33, 1.12.69, 1.13.09 เงินส่วนแบ่งม้าชนะ วิน 84 เพลส 19-21-18

ควบแบบ 2 ตัวสลับซาโตบรอง กับ เพชรสมใจ จ่าย 578 บาท
ควบแบบ 3 ตัวตรง ซาโตบรอง-เพชรสมใจ-ธนวิน จ่าย 2,778 บาท

เที่ยว 8 ที่ 1 โกลด์มาสเตอร์ (แสงรุ้ง), ที่ 2 เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ (ปีใหม่), ที่ 3 อาร์ดิออส (อัศวิน) เวลาม้าชนะ 1.12.56, 1.12.74, 1.14.22 เงินส่วนแบ่งม้าชนะ วิน 60 เพลส 17-13-30

ควบแบบ 2 ตัวสลับโกลด์มาสเตอร์ กับ เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ จ่าย 77 บาทควบแบบ 3 ตัวตรง โกลด์มาสเตอร์-เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้อาร์ดิออส จ่าย 3,991 บาท เที่ยว 9 ที่ 1 เมคยูลุ๊ค (วิจิตรกร), ที่ 2 ชนะวรรณ (สิงห์ทนง), ที่ 3 มูมู่ (ปิยะอนันต์) เวลาม้าชนะ 1.13.71, 1.13.74, 1.14.11 เงินส่วนแบ่งม้าชนะ วิน 27 เพลส 15-13-20

ควบแบบ 2 ตัวสลับเมคยูลุ๊ค กับ ชนะวรรณ จ่าย 103 บาท
ควบแบบ 3 ตัวตรง เมคยูลุ๊ค-ชนะวรรณ-มูมู่ จ่าย 2,131 บาท

เที่ยว 10 ที่ 1 รักนาย (จเร), ที่ 2 ไกรรัตน์ (พร้อมรบ), ที่ 3 แฮปปี้ซันเดย์ (ศรสิริ) เวลาม้าชนะ 1.14.12, 1.14.24, 1.14.68 เงินส่วนแบ่งม้าชนะ วิน 31 เพลส 18-21-93

ควบแบบ 2 ตัวสลับรักนาย กับ ไกรรัตน์ จ่าย 129 บาท
ควบแบบ 3 ตัวตรง รักนาย-ไกรรัตน์-แฮปปี้ซันเดย์ จ่าย 3,691 บาท
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง