นครศรีฯประกาศสถานที่ราชการเขตสวมหมวกนิรภัย

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- ศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 00:00:23 น.

นครศรีธรรมราชประกาศให้สถานที่ราชการทุกแห่งเป็นเขตสวมหมวกนิรภัย หากพบข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับและซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ให้ตำรวจปรับในอัตราสูงสุด 500 บาท

นครศรีธรรมราช/ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้ประกาศนโยบายเรื่องการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเป็นวาระแห่งชาติ โดยนายกรัฐมนตรีได้มีนโยบายให้ภาคีเครือขายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการปฏิบัติงาน ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลและช่วงปกติตลอดทั้งปี และคณะรัฐมนตรีให้ขยายระยะเวลาการดำเนิน โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% ออกไปอีก 3 ปี ในปี พ.ศ.2555-2557 โดยกำหนดเป้าหมายให้สามารถเพิ่มอัตราสวมหมวกนิรภัยอย่างน้อยร้อยละ 20 ซึ่งในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2555-2 มกราคม 2556 ผลการดำเนินงาน จำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุลดลง 6.74% จำนวนผู้บาดเจ็บลดลง 8.65% จำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 25% ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดทั้งจำนวนผู้บาดเจ็บ และจำนวนผู้เสียชีวิตเกิดจากการขับขี่รถจักรยานยนต์และไม่สวมหมวกนิรภัย

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ได้วิเคราะห์สถิติที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จากการประชุมถอดบทเรียนเพื่อเตรียมความวางมาตรการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2556 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556 ได้กำหนด "สิ่งที่ต้องทำทันที" ด้านการสวมหมวกนิรภัย 100% ดังนี้ ให้สถานที่ราชการทุกแห่งประกาศเป็นเขตสวมหมวกนิรภัย ให้หัวหน้าส่วนราชการแจ้งกำชับให้ข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ตลอดจนครอบครัวปฏิบัติตนเองเป็นตัวอย่างที่ดีในการขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยทั้งคนขับและคนซ้อนท้ายทุกครั้ง สำหรับผู้มาติดต่อราชการที่ขับขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปในสถานที่ราชการต้องสวมหมวกนิรภัยทั้งคนขับและคนซ้อนท้ายด้วย ให้นายอำเภอชี้แจงกำนัน ผู้ใหญ่บ้านให้เป็นตัวอย่างที่ดีในการขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยทั้งคนขับและคนซ้อน เมาไม่ขับ และขับรถด้วยความเร็วที่กฎหมายกำหนด และกำหนดโทษหากไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรด้านการบังคับใช้กฎหมายศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด แจ้งให้ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชกวดขันเข้มงวดหากพบข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัยให้ปรับในอัตราสูงสุดที่กฎหมายกำหนดคือ 500 บาท และรายงานให้ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดทราบ เพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวของต่อไป

พล.ต.ต.รณพงษ ทรายแก้ว ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช/ประธานคณะทำงาน "นครปลอดภัย" กล่าวว่า ในส่วนของตำรวจภูธรจังหวัดได้กำชับเจ้าหน้าที่ในสังกัดและสมาชิกในครอบครัวให้สวมหมวกนิรภัยตลอดเวลาขณะขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ หากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น พร้อมเอาผิดทางวินัยด้วยในส่วนของประชาชนทั่วไปหากมีการกระทำผิดจะถูกเปรียบเทียบปรับครั้งละ 300 บาท ทุกพื้นที่ครอบคลุมทั้งจังหวัด ส่วนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐปรับสูงสุด 500 บาท

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวด้วยว่า ขณะนี้มีการเข้าใจผิดว่าผู้ที่นั่งรถจักรยานยนต์พ่วงข้างไม่สวมหมวกนิรภัยไม่ผิดกฎหมาย ซึ่งจริงๆ แล้วไม่ใช่ ผู้ที่นั่งในรถพ่วงข้างทุกคนต้องสวมหมวกนิรภัยด้วยหากไม่ปฏิบัติตามมีความผิดเช่นกัน

"อันที่จริงรถจักรยานยนต์พ่วงข้างเป็นรถที่ผิดกฎหมาย แต่ได้มีการผ่อนผันอะลุ่มอล่วยกันเพราะถือว่าเป็นรถของผู้ประกอบอาชีพที่มีรายได้น้อย โดยทางตำรวจจะกวดขันในเรื่องของการสวมหมวกนิรภัยการต่อทะเบียนอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ไฟเลี้ยวไฟท้ายต้องอยู่ครบ และสิ่งที่อยากขอความร่วมมือจากผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างคือไม่ควรนำไปขับขี่บนถนนสายหลัก เพราะหากเกิดอุบัติเหตุจะอันตรายมาก" พล.ต.ต.รณพงษ์ กล่าวในที่สุด

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง