ข่าวอินโฟเควสท์
01:12 ขุนคลังอังกฤษกันวงเงิน 3 พันล้านปอนด์สำหรับการวางแผน Brexit ช่วง 2 ปีข้างหน้า   นายฟิลิป แฮมมอนด์ รมว.คลังอังกฤษ กล่าวว่า รัฐบาลได้กันวงเงิน 3 …
00:58 ขุนคลังอังกฤษเผยสำนักงบประมาณหั่นคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจสู่ 1.5% ในปีนี้   นายฟิลิป แฮมมอนด์ รมว.คลังอังกฤษ กล่าวว่า สำนักงานเพื่อความรับ…
23:56 ผู้นำเกาหลีใต้เตรียมเดินทางเยือนจีน หวังหารือ"สี จิ้นผิง"ฟื้นฟูความสัมพันธ์ทวิภาคี   กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้แถลงว่า นายมูน แจอิน ประธานาธ…

สนใจค่าไฟ ใส่ใจ Ft

ข่าวเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- พฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 00:00:07 น.

Ft ย่อมาจากคำว่า Fuel Adjustment Charge (at the give time) เดิมมีความหมายมาจากคำว่า Float time หมายถึงการลอยค่าต้นทุนการผลิตไฟฟ้า ที่การไฟฟ้าไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ราคาเชื้อเพลิง อัตราเงินเฟ้อ หรืออัตราแลกเปลี่ยน ที่ใช้เป็นกรอบในการคำนวณและตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา มีการเปลี่ยนแปลงปัจจัยที่ใช้ในการคำนวณให้เหลือเพียงต้นทุน ค่าเชื้อเพลิงในการใช้ผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. และค่าซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตเอกชนและจากประเทศเพื่อนบ้าน

"ไฟฟ้าในหลายประเทศมีการเลือกซื้อได้เหมือนกับการเลือกโปรแกรมโปรโมชั่นของโทรศัพท์เคลื่อนที่ บางประเทศมีโปรโมชั่นมากกว่า 400 โปรแกรมให้เลือก ผู้ใช้ไฟฟ้าที่สามารถเปลี่ยนโปรแกรมได้ง่ายจึงเลือกโปรแกรมที่มีราคาและคุณภาพตามที่ต้องการ"

ประเทศไทยยังไม่เปิดให้มีการเลือกซื้อไฟฟ้าได้อย่างเสรี จึงต้องมีคณะกรรมการชุดหนึ่งเข้ามาทำหน้าที่กำกับดูแลราคาและคุณภาพแทนประชาชน และที่ยุ่งยากมากขึ้นคือ ไม่มีโปรแกรมราคาค่าไฟฟ้าให้เลือก และผู้ใช้ไฟฟ้าในประเภทเดียวกันจะมีราคาที่เท่ากันทั้งประเทศ โดยผู้ใช้ไฟฟ้า ที่มีสัญญาและอัตราการใช้ไฟฟ้า ใกล้เคียงกันมากที่สุด คือ กลุ่มบ้านอยู่อาศัย ราคาจะเริ่มจากต่ำสุดหน่วยละ 1.86 บาท และสูงสุดหน่วยละ 3.93 บาทหากใครใช้ไฟฟ้ามากก็ต้องเสียค่าไฟฟ้ามากตามปริมาณที่ใช้ และผู้ใช้ไฟฟ้าที่อยู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนหรืออยู่กรุงเทพฯ ก็ต้องจ่ายค่าไฟฟ้าในอัตราเดียวกัน หากอยู่ในประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าเดียวกัน เนื่องจากรัฐมีนโยบายให้กำหนดราคาไฟฟ้าเท่ากันทั่วประเทศจึงเรียกว่า "Uniform tariff" ซึ่งจะถูกกำหนดอยู่ในค่าไฟฟ้าฐาน

นอกจากนี้การจัดทำราคาค่าไฟฟ้าจะมีค่าใช้จ่ายอีกส่วนหนึ่งที่เรียกว่า ค่า Ft ที่ถูกกำหนดภายใต้สมมุติฐานของการเผลี่ยนแปลงของราคาเชื้อเพลิง ค่าซื้อไฟฟ้า ค่าสนับสนุน และส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและการเก็บเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า ซึ่งความจริงต้นทุนทั้ง 4 ประเภท ที่กล่าวมานั้น จะปรับเปลี่ยนตามช่วงเวลาโดยเฉพาะค่าเชื้อเพลิงที่จะมีการ

ปรับเปลี่ยนทุก 4 เดือน เพื่อให้สะท้อนความจริงของ
การขึ้นหรือลงของราคาน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ
ที่จะมีการเปลี่ยนอยู่เสมอตามปัจจัยทาง
เศรษฐกิจ รวมถึงการเมืองระหว่างประเทศ
ซึ่งจะมีการปรับค่าไฟฟ้าผันแปรหรือค่า Ft

อัตราค่าไฟฟ้าที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เป็นวิวัฒนาการมาจากค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บมาตั้งแต่ปี 2548 ซึ่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้ศึกษาและประกาศใช้อัตราใหม่เมื่อช่วงเดือน กรกฏาคม 2514 เพื่อใช้เป็นระยะเวลา  2 ปี หลังจากนั้นก็จะมีการคำนวณต้นทุนค่าไฟฟ้าใหม่อีกครั้งในปี 2556 เพื่อให้ราคาค่าไฟฟ้าที่กำหนดสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง ณ เวลาที่เปลี่ยนแปลงไป และเป็นต้นทุนที่คำนึงถึงประสิทธิภาพการใฃ้ไฟฟ้าและบริการด้วย รวมทั้งรายละเอียดปลีกย่อยเพื่อไม่ให้เกิดการเสียเงินซ้ำซ้อน

กกพ.หรือ เรกูเรเตอร์ยังเห็นว่าค่าไฟฟ้าควรที่จะมีการสะท้อนต้นทุนแต่ละส่วนให้เห็นชัดเจนมากกว่านี้ ทั้งต้นทุนการผลิตและต้นทุนในการควบคุมระบบสั่งจ่ายไฟฟ้าซึ่งหากมีการสั่งการผิดพลาด ทางศูนย์ควบคุม (ปัจจุบันดำเนินการโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) ก็ควรต้องรับภาระด้วยการจ่ายค่าไฟฟ้าคืนกลับมาให้ประชาชนผ่านค่า Ft

ทั้งนี้การพิจารณาค่า Ft แต่ละครั้งเริ่มที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จะเสนอต้นทุนค่า Ft ที่ประมาณการได้มาให้ กกพ. หลังจากนั้นสำนักงาน กกพ.จะวิเคราะห์จัดทำข้อเสนอเพื่อนำสู่การพิจารณาในชั้นคณะอนุกรรมการกำกับดูแลอัตราค่าพลังงานและค่าบริการ เพื่อให้พิจารณาข้อเสนอของ กฟผ.จากนั้นจะสรุปข้อเสนอทั้งหมดเข้าที่ประชุม กกพ. เพื่อพิจารณาตัวเลขที่เหมาะสม

โดยสรุปแล้วค่าไฟฟ้าที่เราใช้ในปัจจุบันนี้ประกอบด้วย

ค่าไฟฟ้าฐาน คือการกำหนดค่าลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าสายส่งไฟฟ้า สถานีจ่ายไฟฟ้า และค่าเชื้อเพลิง ณ ขณะนั้น ค่าไฟฟ้าฐานมีอัตราแน่นอนโดยแบ่งตาม ผู้ใช้ไฟฟ้าเป็น 7 ประเภท อัตราค่าไฟฟ้าฐานมีการปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อปี 2555

ค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) คือค่าไฟฟ้าที่ปรับเปลี่ยนตามต้นทุนการผลิตระบบส่ง และระบบจำหน่าย เนื่องมาจากปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของการไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละเดือนเช่น ค่าเชื้อเพลิง ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน ปัจจุบันจะปรับทุกๆ 4 เดือน เพื่อให้เกิดความ เหมาะสมกับต้นทุนการผลิตไฟฟ้าขณะนั้น

ภาษีมูลค่าเพิ่ม คิดเป็นร้อย 7 ของค่าไฟฟ้าฐานรวมกับค่าไฟฟ้าผันแปร

นอกจากนี้ในโครงสร้างค่าไฟฟ้าใหม่จะมีเรื่องราคาสนองต่อความต้องการ (Demand Response price) ซึ่งค่าไฟฟ้าพร้อมลดหรือเปลี่ยนการใช้ไฟฟ้าไปช่วงเวลาการใช้ต่ำสุด (off peak) เพื่อจูงใจให้มีการใช้ไฟฟ้าลดลง วิธีการนี้ก็จะช่วยลดพีค และยังลดภาระการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ที่จะเป็นภาระต่อต้นทุนฐานด้วย

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 19 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร : 0 2207 3599, โทรสาร : 0 2207 3502, 0 2207 3508, Call Center : 1204

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง