สมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรีจัดงาน 'มุทิตาจิต อาจารย์พะนอม แก้วกำเนิด'

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- จันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 00:00:35 น.

เพชรบุรี/ ผศ.ศรชัย เย็นเปรม นายกสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี เปิดเผยว่า สมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรีเตรียมการจัดงาน "มุทิตาจิต อาจารย์พะนอม แก้วกำเนิด" ขึ้นวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2556 ณ อาคารวิทยาภิรมย์ และอาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในโอกาสที่ท่านอายุครบ 80 ปี ในปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ โดยมีกิจกรรมภาคกลางวัน ในช่วงเช้าเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรดาเจ้าของที่ดิน จำนวน 58 ราย ที่บริจาคที่ดินผืนนี้ให้กับสถาบัน ปัจจุบันมีเนื้อที่รวมทั้งหมด 298 ไร่ จากนั้นเวลา 13.00 น. เป็นการเสวนาเชิดชูเกียรติ อาจารย์พะนอม แก้วกำเนิด โดยเชิญบุคคลสำคัญที่คุ้นเคยและรู้จักกับ อาจารย์พะนอม แก้วกำเนิด ได้แก่ ศาสตราภิชาน ดร.ล้อม เพ็งแก้ว, อาจารย์พร รุจนเวช และพ.อ.สรรเสริญ แก้วกำเนิด ดำเนินการเสวนาโดย อาจารย์สนิท บุญเคลือบ จากนั้นเวลา 14.30 น. เป็นการปาฐกถาเกียรติยศ โดย อาจารย์พะนอม แก้วกำเนิด เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป เป็นงานเลี้ยงสังสรรค์, พิธีมุทิตาจิต อาจารย์พะนอม แก้วกำเนิด, รายการแสดงบนเวทีห้องประชุมใหญ่ อาคารอเนกประสงค์ แสดงให้เห็นว่าท่านเป็น "ผู้บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม" อย่างต่อเนื่องตลอดมาจนถึงปัจจุบัน

ในการจัดงานครั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินการจัดงานได้รับความร่วมมือและสนับสนุนอย่างดียิ่งจาก ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานจัดงาน และให้การสนับสนุนทั้งด้านบุคลากรมาช่วยทำงาน และทรัพยากรอื่นๆ เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดงานลุล่วงไปด้วยดี สมเกียรติกับอดีตผู้บริหารสถาบันการศึกษาคนแรก นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจาก ชมรมครู อาจารย์เก่า จากฝึกหัดครูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีอาจารย์สวัสดิ์ เรืองศรี อดีตรองอธิการบดีวิทยาลัยครูเพชรบุรี เป็นประธานชมรม อีกทั้งได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรีทุกท่าน รวมทั้งคณาจารย์ และนักศึกษาปัจจุบันของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งเป็นที่คาดหมายว่า การจัดงานในครั้งนี้ จะสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ คือ การยกย่อง และเชิดชูเกียรติคนดี และคนเก่งของสถาบัน สืบไป

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง