ลงนาม

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- ศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2556 00:00:58 น.

ยุทธนา ศรีตะบุตร นายก อบจ.หนองคาย, ดร.เจิ้ง เซียง บิน ผู้เชี่ยวชาญภาษาจีน มหาวิทยาลัยกวางโจว ประเทศจีน และผู้แทนจากเครือข่ายจังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงกาฬ ได้ร่วมกันลงนามบันทึกความร่วมมือส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาจีน พร้อมมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรมภาษาจีนให้กับผู้ผ่านการอบรม 20 คน ที่หอประชุม อบจ.หนองคาย

ADVERTISEMENT