ประณาม

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- พุธที่ 27 มีนาคม 2556 00:00:13 น.

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ในฐานะผู้เสนอร่างกฎหมาย พ.ร.บ.ประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....แถลงประณามการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 21 มี.ค.ที่ผ่านมา ที่ได้ลงมติในวาระที่ 1 ไม่รับหลักการแห่งร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว ทำให้กฎหมายของประชาชนตกไป

ADVERTISEMENT