ซัมเมอร์แคมป์

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- พฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2556 00:00:39 น.

รวินทร์ ชมพูนุชธานินทร์ ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด เปิดโครงการค่ายเยาวชนฤดูร้อน "สิงห์ ซัมเมอร์แคมป์" ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ร่วมเรียนรู้ และพัฒนาทักษะใน 4 ค่ายกิจกรรม คือ ค่ายภาษาอังกฤษ ค่ายเทควันโด ค่ายดนตรี และค่ายศิลปะ เมื่อวันก่อน

ADVERTISEMENT