คร.เตือนสงกรานต์ดื่มแอลกอฮอล์บนรถผิดกฎหมาย

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- ศุกร์ที่ 5 เมษายน 2556 00:00:58 น.

ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในช่วงสงกรานต์ของทุกปีจะมีการใช้รถกระบะ รถมอเตอร์ไซค์ บรรทุกน้ำเล่นสงกรานต์ รวมทั้งมีการตีฉิ่ง ฉาบ กลอง และดื่มแอลกอฮอล์บนรถ ซึ่งการกระทำดังกล่าวถือว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย และผิดกฎหมาย เนื่องจากมีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง พ.ศ.2555 ห้ามกระทำการดังกล่าวและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 ส.ค.55 ข้อความสำคัญในประกาศ คือ ห้ามผู้ใดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทางในขณะขับขี่ หรือขณะโดยสารอยู่ในรถ หรือบนรถ ไม่ว่ารถนั้นจะจอด หรือวิ่งอยู่ในทางจราจรก็ตาม กรมควบคุมโรคขอเตือนให้ประชาชนที่ดื่มแอลกอฮอล์ระวังในการเล่นสงกรานต์ อย่าเผลอลืมตัวไปดื่มแอลกอฮอล์บนรถ ซึ่งนอกจากจะผิดกฎหมายแล้วอาจเกิดอันตรายได้ด้วย

สำหรับปีที่ผ่านมา ในช่วงสงกรานต์ปี 2555 พบผู้กระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ ดังนี้ 1.การขายแอลกอฮอล์ในสถานที่ห้ามขาย เช่น ร้านยา ปั๊มน้ำมัน หอพัก จำนวน 25 ราย 2.ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้บุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 1 ราย 3.ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยวิธีการหรือลักษณะต้องห้าม เช่น เร่ขาย ชิงโชค ชิงรางวัล ลดแลก แจกแถม จำนวน 18 ราย 4.การโฆษณาเพื่อส่งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำนวน 42 ราย 5.การขายนอกเวลาที่กฎหมายกำหนด จำนวน 12 ราย 6.การขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยไม่มีใบอนุญาต จำนวน 31 ราย

อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวอีกว่า สงกรานต์ปีนี้ นอกจากห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนรถตามกฎหมายใหม่แล้ว กฎหมายเก่าก็ยังมีผลบังคับใช้ ได้แก่ ห้ามขายแอลกอฮอล์ให้เด็กและเยาวชน อายุต่ำกว่า 20 ปี และบุคคลที่มีอาการมึนเมาจนครองสติไม่ได้ ห้ามการเร่ขายแอลกอฮอล์ ห้ามขายในหอพัก รวมทั้งห้ามขายและดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ต่างๆ ได้แก่ 1.วัด/สถานที่ปฏิบัติธรรม 2.สถานบริการสาธารณสุข/สถานพยาบาล/ร้านขายยา 3.สถานที่ราชการ 4.สถานศึกษา 5.สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง 6.สวนสาธารณะ ผู้ใดฝ่าฝืนกฎหมายต้องระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

"ตามกฎหมายดังกล่าวได้จำกัดเวลาในการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยให้ขายได้เฉพาะในช่วงเวลา 11.00-14.00 น. และเวลา 17.00-24.00 น. เท่านั้น นอกเวลาดังกล่าวถือว่าผิดกฎหมาย มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 พันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โทร.0-2590-3342 หรือศูนย์บริการข้อมูลฮอตไลน์ กระทรวงสาธารณสุข 1422" อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าว

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง