แก้ปัญหายาเสพติด

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- อังคารที่ 9 เมษายน 2556 00:00:31 น.

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2556 พร้อมประทานเข็มที่ระลึกแก่กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันก่อน

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง