'ล้อมแรด'ใช้มาตรการ5 ป.1 ข.ป้องไข้เลือดออก

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- ศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2556 00:00:33 น.

ลำปาง/ ตามที่กรมอนามัยโลก ได้ประกาศให้โรคไข้เลือดออกเป็นโรคอันตรายในประเทศภูมิอากาศเขตร้อน หลังพบว่ามีจำนวน ผู้ป่วยสูงถึง 300 ล้านคน และสำหรับประเทศไทย พบผู้เสียชีวิตแล้ว 25 ราย ในปี 2556 และมีแนวโน้มการระบาดรุนแรงเพิ่มมากขึ้น แม้ผู้ที่เคยป่วยด้วยโรคนี้มาแล้ว หากได้รับเชื้ออีกก็จะป่วยหนักกว่าเดิม และถ้าหากรักษาไม่ถูกวิธีอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้

เพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกระบาดตั้งแต่ระยะเริ่มแรก เทศบาลตำบลล้อมแรด ได้มอบให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม บูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ ทั้งโรงพยาบาลเถิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ทีมเครือข่าย อสม. และผู้นำหมู่บ้าน จัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดไข่และลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่อง ด้วยการใช้มาตรการ 5 ป. 1 ข. ได้แก่ การปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิด, การเปลี่ยนน้ำในแจกันและถังเก็บน้ำ ทุกๆ 7 วันพร้อมกันทั้งชุมชน, การปล่อยปลากินลูกน้ำในภาชนะใส่น้ำถาวร, การปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ปลอดโปร่ง โล่งสะอาด ลมพัดผ่าน และการปฏิบัติเป็นประจำจนเป็นนิสัยต่อเนื่องสม่ำเสมอ และสุดท้ายคือ การขัดล้างไข่ยุงลายที่อาจติดอยู่ภายในภาชนะต่างๆ ที่ใช้ใส่น้ำ เพื่อทำลายไข่ ยุงลายที่จับอยู่ตามผิวของภาชนะ โดยมาตรการที่นำมาใช้ได้เน้นวิธีการทางธรรมชาติรักษาสิ่งแวดล้อม และเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ทั้งการสำรวจลูกน้ำยุงลายตามบ้านเรือนด้วยตนเอง และการเลี้ยงปลาหางนกยูงตามแอ่งน้ำขังต่างๆ รวมถึงการใช้นวัตกรรมสารสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติ หรือสารสกัดที่ไม่ทำอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้น้ำยาล้างจาน ปริมาณ 1 ช้อนโต๊ะ ผสมน้ำ 2 ลิตร ใช้ฉีดพ่นยุงลายตามที่ต่างๆ ซึ่งจะทำให้ยุงลายตายได้ หรือการใช้สารสกัดจากใบตะไคร้หอมเพื่อไล่ยุง เป็นต้น

ด้านนายจุมพร ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลล้อมแรด กล่าวว่า ที่ผ่านมาทางเทศบาลฯ ได้มีการแจกจ่ายทรายทีมีฟอส หรือทรายอะเบท ให้กับ อสม.นำไปแจกให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วรวม 14 หมู่บ้าน เพื่อนำไปใส่ลงในภาชนะใส่น้ำต่างๆ บริเวณบ้าน เช่น โอ่งน้ำ อ่างน้ำ เพื่อป้องกันยุงลายวางไข่ และได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ อสม. เป็นแกนนำหลักในการเดินสำรวจลูกน้ำ ยุงลายตามบ้านเรือนประชาชนเป็นประจำ และในขณะนี้ทางเทศบาลฯ ได้จัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษเคลื่อนที่เร็ว ร่วมกับ โรงพยาบาลเถิน ออกปฏิบัติการพ่นยากำจัดตัวแก่ยุงลาย โดยเฉพาะตามวัด โรงเรียน และศูนย์เด็กเล็กต่างๆ และจะดำเนินการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลฯ ก่อนที่โรงเรียนจะเปิดเทอม ซึ่งจะเป็นช่วงฤดูกาลระบาดของโรคไข้เลือดออกพอดี พร้อมกับจะได้มีการรณรงค์ให้นำมาตรการ 5 ป. 1 ข. มาใช้อย่างต่อเนื่องและตลอดไป เพื่อให้พื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลล้อมแรด เป็นเขตปลอดยุงลายและปลอดไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ จากข้อมูลเว็บไซต์งานระบาดวิทยา ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ปรากฏว่า ในจังหวัดลำปางมีจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกสะสมตั้งแต่ต้นปี จนถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 จำนวน 195 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 25.71 ต่อแสนประชากร ซึ่งเกิดขึ้นกับทุกเพศทุกวัย ส่วนใหญ่อยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียน อายุตั้งแต่ 10-24 ปี กระจายอยู่ทั่วทั้งจังหวัด โดยที่อำเภอเมืองลำปาง พบผู้ป่วยสะสมมากที่สุด 110 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 47.42 ต่อแสนประชากร รองลงมาคือ อำเภอเกาะคา พบผู้ป่วยสะสม 24 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 39.02 ต่อแสนประชากร และอำเภอแม่เมาะ พบผู้ป่วยสะสม 10 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 25.29 ต่อแสนประชากร และที่อำเภอเถินพบผู้ป่วยสะสมรวม 7 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 11.5 ต่อแสนประชากร

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง