กำจัดยุงลาย

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- พฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2556 00:00:13 น.

วิภารัตน์ ไชยานุกิจ ผอ.เขตคลองเตย และ กรณิศ งามสุคนธ์รัตนา ส.ก.เขตคลองเตย ร่วมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย บริเวณชุมชน 70 ไร่ โดยคณะผู้บริหารเขต ผู้บริหารโรงเรียน อาสาสมัครสาธารณสุข นักเรียน ร่วมรณรงค์

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง