เปิดโรงงาน

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- ศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2556 00:00:34 น.

โฆษิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโรงงานและร่วมฉลองครบ 20 ปี บริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด โดยมี รศ.ดร.สมชอบ ไชยเวช ประธานกรรมการ บริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด ดร.พยุง ศักดาสาวิตร ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท ออโตทูลส์ ให้การต้อนรับ ณ โรงงาน จ.ปทุมธานี

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง