กาฬสินธุ์เดินหน้าโครงการคนดี-สุขภาพดี-รายได้ดีฯ

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- อังคารที่ 13 สิงหาคม 2556 00:00:39 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมรวมพลคนโพนงาม "คนดี สุขภาพดี รายได้ดี" เพื่อเร่งขับเคลื่อนกาฬสินธุ์มุ่งสู่เมืองแห่งความสุข

กาฬสินธุ์/ เมื่อเร็วๆ นี้ ที่สนามโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ ต.โพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ นายอุดม สมรส รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายธนูสินธุ์ ไชยศิริ นายอำเภอกมลาไสย นายบุญสินธุ์ วันวิเศษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนชาวตำบลโพนงามกว่า 1,000 คน ร่วมกันจัดงานมหกรรมคนดี สุขภาพดี รายได้ดีตำบลโพนงาม ประจำปี 2556 ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่เน้นความสำคัญในการพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่การเป็นเมืองแห่งความสุข หรือ Kalasin Happiness Model

โดยการจัดงานดังกล่าว ถือเป็นการรวมพลคนโพนงามคนดี สุขภาพดี รายได้ดี ซึ่งแต่ละหน่วยงานและชุมชนได้นำเอาผลงานที่โดดเด่น ผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างรายได้มาจัดแสดง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้ศึกษาเรียนรู้และนำไปเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะผลงานสุขศาลามาตรฐานการบริการดีเด่น ต้นแบบที่สามารถดูแลสุขภาพของชาวบ้านได้อย่างทั่วถึง การนำเสนอผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องเพื่อสุขภาพ การเสนอและสาธิตการเลี้ยงสัตว์ เพาะปลูกพืชผักที่มีผลผลิตปลอดสารพิษและสารเคมี การสาธิตการทำผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้กับชุมชน ทั้งนี้ในงานยังมีการจัดกิจกรรมโชว์ความแข็งแรงและมีสุขภาพดี โดยให้ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ร่วมการแข่งขันเตะปี๊บ ซึ่งสร้างความสนุกสนานและความสามัคคีของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง