เฉลิมพระเกียรติยิ่งใหญ่ในหลวงวโรกาส'5ธันวามหาราช'รัฐบาลจัดงานเฉลิมฉลองเสด็จออกมหาสมาคมด้วย

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- พุธที่ 20 พฤศจิกายน 2556 00:00:10 น.

เสด็จออกมหาสมาคมท้องพระโรงวังไกลกังวลหัวหิน เนื่องในวโรกาส "5 ธันวามหาราช" ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล และโปรดเกล้าฯ ทหารรักษาพระองค์เข้าเฝ้าฯ ถวายคำสัตย์ปฏิญาณด้วย รัฐบาลประสานสื่อมวลชนของรัฐ รวมทั้งขอความร่วมมือสื่อภาคเอกชน ร่วมกันถ่ายทอดพระราชพิธีสำคัญ ทั้งทางวิทยุและโทรทัศน์ เพื่อให้ประชาชนได้ชมพระบารมีโดยทั่วถึงกัน พร้อมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติยิ่งใหญ่ "พระทรงเป็นยิ่งกว่ามหากษัตริย์" ที่สยามพารากอน เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจและประกาศพระเกียรติคุณ ที่ทรงได้รับยกย่องจากสถาบันและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ ขณะที่กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ร่วมจัดงานเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้ด้วย

เมื่อวันที่ 19 พ.ย.นี้ ที่ทำเนียบรัฐบาล นายธีรัตถ์ รัตนเสวี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ ศจ. ธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมทีมงานโฆษก ได้ร่วมกันแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า วันนี้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และที่ประชุม ครม.ได้รับทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับการเตรียมการจัดพระราชพิธีและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน ศุภวาระเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2556 โดยสำนักพระราชวังแจ้งให้ทราบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2556 โดยสำนักพระราชวังแจ้งให้ทราบว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีหมายกำหนดการที่จะเสด็จออก ณ ท้องพระโรงศาลาราชประชาสมาคม วังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2556 ในเวลา 10.30 น. เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล

โอกาสนี้ทหารรักษาพระองค์จะได้เฝ้าฯ ถวายคำสัตย์ปฏิญาณด้วย รัฐบาลได้รับทราบข่าวที่เป็นมงคลนี้ด้วยความปีติยินดี และจะได้มอบหมายให้สื่อมวลชนของรัฐ รวมทั้งขอความร่วมมือสื่อภาคเอกชน ร่วมกันถ่ายทอดพระราชพิธีสำคัญดังกล่าวนี้ทั้งทางวิทยุและโทรทัศน์ เพื่อให้ประชาชนได้ชมพระบารมีโดยทั่วถึงกัน

อนึ่ง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรายงานเพิ่มเติมว่า ตามที่รัฐบาลได้มอบหมายให้ประสานทุกส่วนราชการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "พระทรงเป็นยิ่งกว่ามหากษัตริย์" ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคมนี้ เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจและพระเกียรติคุณที่ทรงได้รับยกย่องจากสถาบันและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ เช่น พระราชสมัญญาต่างๆ ที่มีผู้น้อมกระหม่อมถวายรางวัล ปริญญากิตติมศักดิ์และสิทธิบัตรในพระพระราชสมัญญาต่างๆ ที่มีผู้น้อมกระหม่อมถวายรางวัล ปริญญากิตติมศักดิ์และสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยเรื่องราวเหล่านี้ทำให้เห็นตระหนักชัดเจนว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรามิได้ทรงเป็นเพียงพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นพระราชภาระหลักเท่านั้น หากแต่ยังทรงมีความเชี่ยวชาญและทรงพระปรีชาสามารถในสรรพวิทยาการหลากแขนง ได้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประชาชนคนไทยมาตลอดเวลากว่า 60 ปี การเตรียมการจัดนิทรรศการได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกกระทรวง ทบวง กรม จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมในงานนิทรรศการดังกล่าว เพื่อชื่นชมกับพระบารมีและพระราชกรณียกิจที่เป็นมิ่งมงคลครั้งนี้

นอกจากนี้ ส่วนราชการต่างๆ และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนยังได้ร่วมมือ ร่วมใจกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอีกมากมายหลายรายการ เช่น การจุดเทียนชัยและถวายพระพรชัยมงคลในค่ำวันที่ 5 ธันวาคม 2556 เวลา 19.29 น. ณ มลฑลพิธีท้องสนามหลวง และตามสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ในส่วนของกระทรวงกลาโหม ได้จัดการแสดงวงโยธวาทิต "1 คีตมหาราชในดวงใจ โยธวาทิตไทยสู่สากล" และการแสดงพลุเฉลิมพระเกียรติ "ชุด" ดวงประทีปพราวนภา เทิดราชา ราชินี บารมีศรีแผ่นดิน ครั้งที่ 6"

ส่วนกระทรวงพลังงานจัดนิทรรศการเฉลิม พระเกียรติเรื่อง "พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานพระเกียรติเรื่อง "พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย" สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สำนักงาน ก.พ. จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เป็นต้น

ในส่วนของรัฐบาล นอกจากการจัดนิทรรศการ "พระทรงเป็นยิ่งกว่ามหากษัตริย์" ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ในวันที่ 7 ธันวาคม 2556 เวลา 18.00 น.ที่ทำเนียบรัฐบาล จะมีการจัดงานสโมสรสันนิบาตเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายชัยมงคลในศุภวาระวันเฉลิมพระชนมพรรษา เช่นเดียวกับทุกปีที่ผ่านมาอย่างยิ่งใหญ่

วันเดียวกันนี้ พล.ต.วราห์ บุญญะสิทธิ์ ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ (ผบ.พล.1 รอ.) กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ ในวันที่ 5 ธันวาคมนี้ว่า ตามที่สำนักพระราชวังแจ้งว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีหมายกำหนดการเสด็จออก ณ ท้องพระโรงศาลาราชประชาสมาคม วังไกลกังวล จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2556 เวลา 10.30 น. เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลนั้น ขณะนี้ทางกองทัพภาคที่ 1 ได้จัดเตรียมทหารรักษาพระองค์ จำนวน 12 กองพัน และกองพันทหารม้ารักษาพระองค์ จำนวน 1 กองพัน เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ ส่วนขั้นตอนการปฏิบัติ อาจมีการปรับลดกำลังทหารที่ร่วมพิธีเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสถานที่ ส่วนในรายละเอียดและพิธีการที่ชัดเจนนั้น จะต้องรอรับทราบในวันที่ 25 พฤศจิกายนนี้ ภายหลังสำนักนายกรัฐมนตรีประชุมร่วมกับกองทัพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ทำเนียบรัฐบาล ขณะนี้ทหารรักษาพระองค์ทั้ง 13 กองพันได้ทำการซ้อมในพระราชพิธีฯ อยู่ที่กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ (ร.11 รอ.) และในวันที่ 2 ธันวาคมนี้ ทหารรักษาพระองค์ทั้งหมดจะทำการซ้อมในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ ในสถานที่จริง ณ วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และในวันที่ 3 ธันวาคมนี้ จะมีการซ้อมใหญ่ในพระราชพิธีทุกขั้นตอนอย่างละเอียดทั้งหมด

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง