ร.ร.ไร้พุงแห่งแรก

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- ศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2556 00:00:11 น.

ศ.พญ.วรรณี นิธิยานันท์ ประธานเครือข่ายคนไทย ไร้พุงฯ ร่วมกับ อ.อรพินธ์ คะนึงสุขเกษม ผอ. ร.ร.สาธิต มศว ปทุมวัน ดร.วิชิต คะนึงสุขเกษม และ สสส. จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการพัฒนาต้นแบบโรงเรียนไร้พุงแห่งแรก ที่ ร.ร.สาธิต มศว ปทุมวัน เมื่อเร็วๆ นี้

ADVERTISEMENT