คอลัมน์: ฮวงจุ้ยพารวย: เข้าใจฮวงจุ้ยแก้ไขดวงชะตาที่ดี ตอนที่ 2การตัดสินชี้ขาดชีพจรมังกรของการเลือกพื้นที่ตั้งก่อสร้างของจีนในสมัยโบราณ

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- ศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2556 00:00:26 น.
โดย...วรธนัท อัคกุลโกวิท

สิ่งก่อสร้างเก่าแก่ของจีนเป็นสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งของวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาของจีน สะท้อนให้เห็นถึงความคิดทางปรัชญาที่สืบทอดกันมาของความกลมกลืนกันของหยินหยาง อีกทั้งนำเอา"ฟ้ากับมนุษย์รวมเป็นหนึ่งเดียวกัน" "สรรพสิ่งทั้งหลายเป็นสิ่งเดียวกัน" มาเป็นจิตวิญญาณของการเชื่อมโยงสถาปัตยกรรมศาสตร์ทั้งหมด เมื่อ 6-7 พันปีก่อนหน้านี้ เหล่าบรรพบุรุษชาวจีนก็ได้บรรลุถึงมาตรฐานที่ค่อนข้างสูงในการรู้จักและการเลือกสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของตนเอง พร้อมทั้งอาศัยการรับรู้ถึงทัศนวิสัยเริ่มแรกสุด ค่อยๆ ก่อตัวเป็นทฤษฎีชุดหนึ่ง และในสิ่งก่อสร้างที่เป็นจริงนั้นก็มีความสมบูรณ์แบบอย่างต่อเนื่อง หลังจากนั้นนำเอาสิ่งที่สะสมมาเป็นร้อยเป็นพันปีนี้ถ่ายทอดไปรุ่นสู่รุ่น เป็นทรัพย์สมบัติที่ล้ำค่าก้อนหนึ่งที่เหลือทิ้งเอาไว้ให้ลูกหลาน

คนในสมัยโบราณต้องเลือกสถานที่อยู่อาศัยเพื่อแพร่พันธุ์ลูกหลาน เริ่มตั้งแต่การเลือกพื้นที่ตั้ง สร้างและเข้าอยู่อาศัยในท้ายสุด ซึ่งล้วนแล้วแต่ให้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากทั้งสิ้น จำเป็นจะต้องมีอาจารย์ฮวงจุ้ยที่เชี่ยวชาญมาดำเนินการคำนวณและเสนอข้อคิดเห็น ส่วนขั้นตอนแรกในการเลือกที่อยู่อาศัยก็คือการวินิจฉัยมังกร

ที่เรียกว่าการวินิจฉัยมังกรก็คือการสำรวจชีพจรมังกร ( หลงม่าย) ในพื้นที่นั้นๆ ดำเนินการวิเคราะห์และวินิจฉัยว่าดีหรือเลว ในฮวงจุ้ยอาศัยชื่อเรียกของมังกรมาเป็นตัวแทนทิศทางที่ยืดขยายออกไปของเทือกเขา เช่น การขึ้นลง การหักมุม และการเปลี่ยนแปลง เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงของมังกร สภาวการณ์ของภูเขาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันกับมังกร นอกจากเขตภูเขาและพื้นที่ราบที่มีชีพจรมังกรแล้ว สัญลักษณ์พื้นที่อื่นๆ ก็คือลักษณะที่เป็นพื้นที่เล็กน้อยและกระแสน้ำ

สำหรับวิธีการมองชีพจรมังกรที่ดีหรือเลวนั้นก็คือการตรวจสอบและตัดสินชี้ขาดความยาวไกลของเทือกเขาและการจำแนกเพื่อรู้ถึงข้อแตกต่างของขนาด ความเสื่อม ความรุ่งเรืองของเทือกเขาว่าเป็นอย่างไร เทือกเขาที่ทอดยาวเหยียดกันมา พลังก็จะทอดยาวเหยียดอย่างต่อเนื่อง เทือกเขาที่สั้นพลังก็จะสั้น ชีพจรมังกรมีการแบ่งดีเลวเหมือนกันกับมนุษย์เรา พื้นที่ที่แตกต่างกันชีพจรมังกรที่แตกต่างกันก็จะปรากฏเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกมา ดังนั้นวิชาฮวงจุ้ยจึงมีคำพูดว่า "พื้นที่ก็เหมือนกันกับคนเรา"

ชีพจรมังกรตามวิธีการที่แตกต่างกันก็จะมีผลลัพธ์ในการแบ่งแยกที่แตกต่างกัน ถ้าหากแบ่งตามคุณสมบัติเดิมก็จะเป็นชีพจรมังกรที่ดีกับชีพจรมังกรที่เลว ถ้าหากแบ่งตามหยินหยางของชีพจรมังกรก็จะเป็นมังกรหยินกับมังกรหยาง

คำโบราณกล่าวไว้ว่า "มังกรให้กำเนิดลูกชายเก้าตัว แต่ละตัวก็มีความแตกต่างกันไป" ดังนั้นถึงแม้ว่าชีพจรมังกรโดยรวมแล้วจะสามารถแบ่งออกได้เป็นมังกรดีกับมังกรเลว และมังกรหยินกับมังกรหยาง แต่ว่าตามชีพจรมังกรของแต่ละตัวจะปรากฏเป็นสภาพการณ์และลักษณะพิเศษอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งก็สามารถที่จะทำการแบ่งอย่างละเอียดได้อีก

กล่าวอย่างคร่าวๆ ชีพจรมังกรที่ดีหลักสำคัญคือมี
มังกรมีชีวิต ( เซิงหลง) มังกรดี ( ซ่านหลง)

มังกรร่ำรวย ( ฟู่หลง) มังกรมีเกียรติ ( กุ้ยหลง) ที่ตรงข้ามกันกับมังกรที่ดีก็คือมังกรที่เลวซึ่งหลักสำคัญคือมี

มังกรตาย ( สื่อหลง) มังกรร้าย ( เอ้อหลง)

มังกรป่วย ( ปิ้งหลง) มังกรยากจน ( ผินหลง) มังกรสูญสิ้น ( เจวี๋ยหลง) ถ้าเช่นนั้นชีพจรมังกรแต่ละตัวมีลักษณะพิเศษอย่างไร

มังกรมีชีวิต ( เซิงหลง)

มังกรมีชีวิตก็คือชีพจรมังกรที่มีกำลังแห่งชีวิตที่กระปรี้กระเปร่า ตำราโหราศาสตร์โบราณบันทึกเอาไว้ว่า "มังกรมีชีวิตมีพลัง สภาวการณ์ดุจดังกลางหาว"ในวิชาฮวงจุ้ยมังกรมีชีวิตนอกจากจะหมายถึงการขึ้นลงที่เต็มไปด้วยความดึงดูดน่าสนใจของเทือกเขาและพลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่แล้ว ที่ยิ่งต้องให้ความสนใจคือพลังชีวิตกับพลังความขลังโดยรวม ซึ่งก็คือระบบนิเวศที่ดี มีหินเป็นกระดูก มีดินเป็นเนื้อหนัง มีน้ำเป็นหลอดเลือด มีต้นไม้ใบหญ้าเป็นเส้นขน

สนามพลังและสนามแม่เหล็กของมังกรมีชีวิตล้วนเพียบพร้อมไปด้วยพลังชีวิตกับกำลังวังชา ดังนั้นบางคนเลือกที่จะอยู่อาศัยในพื้นที่แห่งมังกรมีชีวิตผืนหนึ่งที่สอดคล้องกับดวงชะตาของตนเอง เพื่อให้ได้รับผลกระทบจากสนามแม่เหล็กของพื้นที่แห่งนี้ ทำให้คนทั้งครอบครัวมีความเจริญรุ่งเรืองและมีดวงชะตาบ้านที่เฟื่องฟู

มังกรตาย ( สื่อหลง)

มังกรมีชีวิตจะมีสภาวการณ์ของภูเขาที่มียอดเขาที่สวยงาม มีอิทธิพลที่ยิ่งใหญ่และกำลังที่เพียงพอ เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังที่มหาศาล ส่วนมังกรตายจะเป็นเทือกเขาที่มีหินพลังทลายชำรุดเสียหาย บูดเบี้ยวและใหญ่เกินตัว มีอิทธิพลและกำลังที่อ่อนแอ และต้นไม้ใบหญ้าไม่เจริญงอกงาม ถ้าพูดกันในทางฮวงจุ้ย มังกรตายจะแข็งตรง ไม่มีน้ำและไม่มีทราย

นอกจากนี้ ชีพจรมังกรที่มีการขึ้นลงจึงจะแสดงถึงว่ามังกรตัวนี้มีชีวิตที่คึกคักและมีสปิริต การขึ้นลงที่เต็มไปด้วยความดึงดูดน่าสนใจจึงจะสามารถป้องลมกักพลังได้ ถ้าหากว่าไม่มีสภาวการณ์ขึ้นลงก็คือมังกรตายที่มีความแข็งทื่อ พลังที่ได้รับก็จะเป็นพลังอัปมงคลที่ไม่ดี ฉะนั้นถ้าหากเลือกพื้นที่อยู่อาศัยแห่งมังกรตายที่มีผลกระทบของสนามแม่เหล็กที่ไม่ดี ก็จะทำให้ทั้งครอบครัวเกิดความไม่ราบรื่น หรือกระทั่งเกิดอุบัติเหตุที่ทำให้เลือดตกยางออกได้

มังกรดี ( ซ่านหลง)

ก็เหมือนกับคนเราที่มีการแบ่งคนดีกับคนเลว มังกรก็มีมังกรดีกับมังกรเลว โดยทั่วไปแล้วพวกเราจะนำเอามังกรที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบเรียกว่าเป็น "มังกรดี ( ซ่านหลง)"

ถ้าเช่นนั้นชีพจรมังกรดีกับชีพจรมังกรเลวจะดูอย่างไร หลักสำคัญคือดูที่สภาพการณ์ที่ปรากฏออกมาจากรูปลักษณ์ของภูเขา รูปโฉมหน้าตาของคนเราก็มีแบ่งหน้าตาที่ดูใจดีกับหน้าตาที่ดูดุร้าย ภูเขาก็เช่นเดียวกัน

ดังนั้นมังกรดีก็คือชีพจรมังกรที่มีสภาวการณ์ของภูเขาที่มีการขึ้นลงอย่างราบรื่นและมีความใหญ่กลมกลึง ชีพจรมังกรประเภทนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงความกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกันของสรรพสิ่งทั้งหลายในธรรมชาติ สิ่งที่ดูดรับเอาก็คือกลิ่นอายของความอ่อนโยน ซื่อสัตย์ และบริสุทธิ์ระหว่างฟ้าและดิน ดังนั้นคนที่มีดวงชะตาสอดคล้องได้อาศัยอยู่ที่นี่ก็จะค่อยๆ ซึมเอากลิ่นอายที่บริสุทธิ์ประเภทนี้เข้าไปทุกๆ วัน ตนเองก็จะเป็นคนที่จิตใจดีมีคุณธรรม ลูกหลานที่เกิดขึ้นมาก็จะเป็นคนดี ซื่อสัตย์ ซื่อตรงและจริงใจมังกรเลว

( เอ้อหลง)

มังกรเลวหมายถึงชีพจรมังกรที่ปรากฏพืชพันธุ์ให้เห็นน้อยหรือแห้งเหี่ยวเฉา มีหินภูเขาก้อนใหญ่ขรุขระและเหลี่ยมแหลมโผล่ออกมาให้เห็น หรือกระทั่งเหมือนกับมีความแหลมคมของมีดดาบไขว้ติดกันอยู่ ชีพจรมังกรประเภทนี้จะดูดรับเอาพลังที่ขุ่นมังและพลังอัปมงคลระหว่างฟ้าและดิน คนที่อาศัยอยู่ในสนามแม่เหล็กประเภทนี้มักจะมีจิตใจที่คับแคบและมีความยากจนข้นแค้นอย่างที่สุด

บางครอบครัวที่มักเกิดคนเลวคนชั่วก็เนื่องมาจากการเลือกที่อยู่อาศัยอย่างไม่ระวัง ไปเลือกอยู่ในพื้นที่มังกรเลวซึ่งเป็นการเลือกที่ผิด เมื่อได้รับผล กระทบจากสนามแม่เหล็กที่ไม่เป็นผลดีจากมังกรเลวนี้ คนเหล่านี้ก็จะเป็นขโมย โจรท้องถิ่น ฆ่าคนชิงทรัพย์ เป็นหายนะแก่ชุมชนท้องถิ่น ในภายหลังจะกลายเป็นกลุ่มคนที่เป็นภัยต่อทั้งสังคม

มังกรร่ำรวย (
ฟู่หลง) มังกรมีเกียรติ ( กุ้ยหลง)

ชีพจรมังกรของมังกรร่ำรวยและมังกรมีเกียรติล้วนสุภาพอ่อนโยนและงามสง่า เพียบพร้อมไปด้วยสถานการณ์ที่เร่งรัดให้คนเจริญรุ่งเรืองมาก แต่ทั้งสองประเภทนี้ก็มีที่แตกต่างกัน ตามตำราโหราศาสตร์โบราณบันทึกไว้ว่า ยอดเขาของดาวที่กลมกลึงจะนำมาซึ่งพลังที่เข้มข้น หลักๆ จะทำให้เกิดความร่ำรวย "ดังนั้นมังกรร่ำรวยจึงมีแสงรุ่งโรจน์ที่เปรียบเสมือนประตูสุริยันจันทรา และมีเจ็ดดาวไถที่คอยปราบความสงบให้ ในวิชาฮวงจุ้ย น้ำก็คือโชคลาภ ดังนั้นมังกรร่ำรวยนำมาซึ่งน้ำ สิ่งที่ผู้คนจะได้รับก็คือความร่ำรวย

ถ้าเช่นนั้นชีพจรมังกรอย่างไรจึงจะเป็นมังกรมีเกียรติ ตำราโหราศาสตร์โบราณบันทึกไว้ว่า "มังกรมีเกียรติโดยมากจะทะลุออกมาจากกลางใจ ส่วนมังกรร่ำรวยนั้นจะเกิดขึ้นอยู่ในบริเวณใกล้ๆ เท่านั้น" ความหมายคือ เทือกเขาถ้าหากว่าไหล่เขายืดขยายออกเหมือนกับนกที่กางปีก ชีพจรก็จะทะลุออกมาจากกลางใจ ซึ่งเรียกว่า "คายจั้ง ( กางเต็นท์)" ชีพจรมังกรที่มีสภาวการณ์ คายจั้ง () ก็คือมังกรมีเกียรติ

โดยทั่วไปแล้วนำมาซึ่งฉาง ยุ้ง โกดัง คือ มังกรร่ำรวย นำมาซึ่งธง กลอง คือ มังกรมีเกียรติ มังกรร่ำรวยและมังกรมีเกียรติเนื่องจากว่าเร่งรัดให้ผู้คนเกิดความร่ำรวยและมีเกียรติ สิ่งที่สร้างขึ้นได้ง่ายที่สุดก็คือสภาวการณ์ของความเจริญรุ่งเรืองและความมีชื่อเสียง ดังนั้นคนที่มีดวงชะตาสอดคล้องเมื่อเลือกอยู่อาศัยในพื้นที่เหล่านี้ โดยมากก็จะกลายเป็นครอบครัวที่มีอำนาจแห่งความร่ำรวยและมีเกียรติ

มังกรยากจน (ผินหลง)รูปทรงของเทือกเขามังกรยากจนจะผอมชะลูด ที่ดินแร้นแค้น ต้นไม้ใบหญ้าบนภูเขาแห้งโรยรา สภาพของพลังอ่อนแรง

หนังสือฮวงจุ้ยโบราณบันทึกไว้ว่า "ถ้าหากไร้ส่งไร้รับ อีกทั้งสองข้างยังไร้ภูเขาฉี ( ธง) กู่ ( กลอง) ชาง ( ยุ้งฉาง) และ คู่ ( โกดัง) เป็นต้น ซึ่งเป็นอุปกรณ์ภาชนะที่ล้ำค่าไว้คอยให้พึ่งพาอาศัยแล้ว สภาวการณ์ก็จะโดดเดี่ยว อีกทั้งได้รับลมพัด ก็จะกลายเป็นชีพจรมังกรที่ยากจนฐานะต่ำ ไร้ซึ่งความร่ำรวยและมีเกียรติ" มีบางคนตลอดชีวิตมีฐานะที่ต่ำต้อยและครอบครัวยากจนซึ่งก็เป็นเพราะว่าเลือกอยู่อาศัยในพื้นที่มังกรยากจนทำให้ได้รับผลกระทบจากสนามแม่เหล็กของความยากจนและอ่อนแอสาเหตุที่ทำให้เกิดมังกรป่วยนั้นมีมากมาย บาง

มังกรป่วย (ปิ้งหลง)ประเภทก็คือชีพจรมังกรมีข้อบกพร่องบางอย่างที่เป็นมาโดยธรรมชาติ

หลิวป๋อเหวิน ปรมาจารย์ฮวงจุ้ยสมัยราชวงศ์ หมิง ได้อธิบายลักษณะถึงมังกรป่วยเอาไว้ในหนังสือ " คานยวี๋ม่านซิ่ง" ไว้ว่า "มังกรป่วยนั้นจะเฉื่อยชาเซื่องซึม เดี๋ยวตายเดี๋ยวเกิดพลัง ขาดความสมบูรณ์ ถึงแม้ว่าจะกลายเป็นพื้นที่แต่ก็โดดเดี่ยวและเหน็บหนาว" พลังที่สนามแม่เหล็กของมังกรป่วยดูดรับเข้ามานั้นคือพลังแห่งความเจ็บป่วย ดังนั้นการเลือกอาศัยอยู่ในพื้นที่นี้จะทำให้คนในครอบครัวมีแต่ความเจ็บป่วยและความลำบากพัวพันรัดตัว

มังกรสูญสิ้น (เจวี๋ยหลง)

มังกรสูญสิ้นก็คือชีพจรมังกรที่พลังถูกตัดขาด การวินิจฉัยแยกแยะมังกรชนิดนี้ หลักสำคัญคือต้องดูจากรูปร่างของชีพจรมังกรกับสภาพที่ปรากฏออกมาให้เห็น มังกรสูญสิ้นเมื่อมองโดยรวมแล้วจะไร้แรงไร้

กำลัง โกร๋นเกรียนรกร้างเปล่าเปลี่ยว ดูดรับเอาพลังที่ตัดขาดระหว่างฟ้าและดิน ถ้าหากผู้คนไม่ระวังเลือกอยู่อาศัยในพื้นที่นี้ ไม่เพียงแต่จะทำให้ดวงชะตาของครอบครัวตกต่ำลง ที่รุนแรงไปกว่านั้นก็คือ เมื่อได้รับผลกระทบจากสนามแม่เหล็กชนิดนี้จะทำให้สูญสิ้นทายาทสืบสกุล

ปัญหาที่ควรพิจารณาในด้านฮวงจุ้ยสิ่งก่อสร้างที่สืบทอดกันมา

ปัจจุบันเทคโนโลยีชั้นสูงในสังคมและธุรกิจอุตสาหกรรมเคมีที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทำให้คุณภาพชีวิตของคนเรานับวันจะยิ่งสมบูรณ์แบบมากขึ้น และการใฝ่ฝันถึงสภาพแวดล้อมในการดำรงชีวิตที่ดีงามและแข็งแรงนับวันก็จะยิ่ง ร้อนแรงขึ้น คนเราไม่เพียงแต่อยากจะมีสภาพแวดล้อมในการดำรงชีวิตที่มีระบบนิเวศทางธรรมชาติที่ดี อีกทั้งสำหรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยที่เป็นส่วนตัวแล้วก็ต้องมีข้อเรียกร้องทางฮวงจุ้ยที่เคร่งครัดด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งล้วนหวังว่าตนเองจะมีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัย มั่นคง เป็นสิริมงคล การงานเจริญรุ่งเรือง และเป็นไปตามอุดมคติ

คนเราอาศัยการเลือกที่อยู่อาศัยและการเลือกวิธีการดำรงชีวิตของตนเอง แล้วสภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัยที่ดีก็จะมีผลกระทบต่อวิธีการดำรงชีวิตของคนเรา ซึ่งที่ประเทศอเมริกาได้กลายเป็นวิชาแขนงหนึ่ง คือวิชาพฤติกรรมสภาพแวดล้อม ใน " ซานเหยวียนจ๋ายจิง" กล่าวไว้ว่า "พื้นที่ที่ดี ต้นกล้าก็จะแข็งแรง บ้านที่เป็นมงคล คนก็จะเจริญรุ่งเรือง" ถ้าเช่นนั้นเงื่อนไขอย่างไรจึงจะถือได้ว่าเป็นฮวงจุ้ยหยางจ๋ายที่สืบทอดกันมาที่บริบูรณ์

ติดตามต่อสัปดาห์หน้านะครับ...สวัสดีครับติดตามข่าวสารเกี่ยวกับฮวงจุ้ยผ่านทาง เฟซบุ๊คได้ที่ เพจฮวงจุ้ยอาจารย์หม่า

https://www.facebook.com/pages/ ฮวงจุ้ยอาจารย์หม่า
โปรดติดตามต่อสัปดาห์หน้านะครับ

...สวัสดีครับ...ท่านผู้อ่านสามารถขอข้อมูลเกี่ยวกับเคล็ดฮวงจุ้ยเพิ่มเติม และติดต่อเรียนฮวงจุ้ยฟรีได้ที่ชมรมฟ้า ฝน ไฟ โทร.0-2961-9414

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง