ยโสธรคัดเลือกกำนัน-ผญบ.ยอดเยี่ยมรางวัลแหนบทองคำ

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- ศุกร์ที่ 17 มกราคม 2557 00:00:18 น.

จังหวัดยโสธรออกตรวจคัดเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมเพื่อเข้ารับรางวัลแหนบทองคำพร้อมปืนพกประจำปี 2557

ยโสธร/ เมื่อเร็วๆ นี้ ที่อาคารศูนย์ 3 วัย สานใยรักแห่งครอบครัวทุ่งแต้ ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร คณะกรรมการประเมินในการคัดเลือกกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี 2557 นำโดย นายวัชเรนทร์ สืบสิทธิ์ ปลัดจังหวัดยโสธร เป็นประธานในการประเมินการคัดเลือกในครั้งนี้

นายวัชเรนทร์ สืบสิทธิ์ ปลัดจังหวัดยโสธร กล่าวว่า ในการออกคัดเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมในครั้งนี้ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ให้แต่ละจังหวัดพิจารณาคัดเลือกกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี 2557 นั้นทางจังหวัดยโสธรมีกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านเสนอตัวเข้าแข่งขันในครั้งนี้จำนวน 7 คน จาก 5 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองยโสธร นายดลชัย ธนาคุณ กำนันตำบลทุ่งแต้ นายสมชัย ยอดดี กำนันตำบลพึงแก อำเภอค้อวัง นายไพศาล เพชรอุบล กำนันตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว และนายมิตรชัย อนุกูลประชา กำนันตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ

นายวัชเรนทร์ ยังกล่าวอีกว่า ส่วนผู้ใหญ่บ้านนั้นประกอบด้วย นายสุวรรณ์ ชะนะพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านดอนยาง หมู่ 6 ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมือง นายมงคล ทองขำ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านแสนสุข หมู่ 7 ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง นายสิทธิยา ทาบทอง ผู้ใหญ่บ้าน บ้านยางน้อย หมู่ 3 ตำบลบึงแก อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ซึ่งผู้ที่ชนะเลิศจะได้เข้ารับรางวัลแหนบทองคำพร้อมปืนพก และเงินอีกจำนวนหนึ่ง

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง