กกท.จับมือท้องถิ่นดูแลสนามกีฬาจังหวัด

ข่าวกีฬา หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- อังคารที่ 18 สิงหาคม 2558 00:00:45 น.

พล.อ.จิระ โกมุทพงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการการกีฬา สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) พร้อม นายสกล วรรณพงษ์ ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เป็นประธานร่วมแถลงข่าวกรณีการถ่ายโอนภารกิจในการดูแลสนามกีฬาระดับจังหวัดว่าจะอยู่ภายใต้การดูแลของจังหวัด องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หรือ กกท. เมื่อวันที่ 17 ส.ค.ที่ผ่านมา ที่อาคารรัฐสภา

โดย พล.อ.จิระ กล่าวว่า ภายหลังจากที่มีการยื่นเรื่องให้ กมธ.ทบทวนการถ่ายโอนภารกิจดูแลสนามกีฬาระดับจังหวัดนั้น อนุ กมธ.ประสานงานการจัดทำ และขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปการกีฬาแห่งชาติ ที่มี พล.ร.อ.อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาประเด็นดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว อีกทั้งประชุมเชิญ นายสกล และ สปช.จังหวัดที่มีสนามกีฬา เข้าร่วมพิจารณา ซึ่งที่ประชุมได้ข้อสรุปว่า จังหวัดใดที่มีการพัฒนาสนามกีฬาระดับจังหวัดดีอยู่แล้วให้ดำเนินการตามแผนงานต่อไป โดยให้ กกท.เข้าไปช่วยสนับสนุนด้านเทคนิค และการบริหารจัดการการดูแลสนามกีฬา สำหรับกรณีที่จังหวัดใดไม่มีความพร้อมหรือติดขัดข้อกฎหมายหรือปัญหาอื่นๆ กกท.ยินดีรับมอบโอนสนามกีฬาจังหวัดคืนกลับสู่ กกท. เพื่อนำมาพัฒนาเป็นศูนย์ฝึกกีฬาจังหวัดต่อไป หลังจากนี้จะมีการจัดทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างจังหวัด และ กกท. ในการพัฒนาสนามกีฬาระดับจังหวัดและระดับภูมิภาค

นายสกล กล่าวว่า เดิมทาง กกท.ต้องการนำสนามกีฬาระดับจังหวัดกลับมาดูแล แต่หลังจากพิจารณาร่วมกันแล้วทุกฝ่ายพ้อวตรงกันเห็นว่า ทาง กกท.จะร่วมมือกับองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในระดับจังหวัดต่างๆ เพื่อร่วมกันดูแลสนามกีฬาของแต่ละจังหวัดต่อไป ทั้งนี้จะมีการแก้ไขกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ เพื่อให้การพัฒนาสนามกีฬาในแต่ละจังหวัดสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อีกทั้งเพื่อพัฒนาให้สนามกีฬาแต่ละจังหวัดเป็นปอดของจังหวัด เพื่อให้คนในจังหวัดนั้นๆ ได้มาออกกำลังกาย รวมทั้งเป็นศูนย์ฝึกซ้อมวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อเป็นพื้นที่ในการพัฒนานักกีฬาระดับจังหวัด ซึ่งทาง กกท.จะมีการประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรง เพื่อจัดทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างจังหวัดกับ กกท. ต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง