คอลัมน์: มอ'ไซค์ยูไนเต็ด: อีกหนึ่งบทบาท เพื่อสังคมของค่ายมอเตอร์ไซค์ฮอนด้า

ข่าวยานยนต์ หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- พฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2558 00:00:57 น.
...กระแต

หนึ่งร้านสร้างสรรค์ หนึ่งสถาบันสร้างสัมคม หรือ One Dealer One College (ODOC) ที่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)กระทรวงศึกษาธิการ จับมือกับบริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด และ ร้านผู้จำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้า จัดทำเป็นโครงการขึ้นมาต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 แล้ว โดยมีสถานการศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเข้าร่วมโครงการนี้ถึง 314 แห่ง และในปีนี้มีสถานศึกษาอีก 7 แห่งสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มอีก

เป็นการตอกย้ำให้เห็นว่าความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้ตรงตามความต้องการของตลาด อันเป็นเป้าหมายของโครงการหนึ่งร้านสร้างสรรค์ หนึ่งสถาบันสร้างสังคม เดินไปในทิศทางที่ถูกต้องและสมควรได้รับการนำเสนอให้สังคมได้ทราบบ้าง

โครงการ หนึ่งร้านสร้างสรรค์ หนึ่งสถาบันสร้างสังคม นั้น ทาง บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัดและ ร้านผู้จำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้า ได้ทำในสิ่งที่เรียกว่าเป็นโครงการที่มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องกับระบบการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ ที่ ดร.ประชาคม จันทรชิต ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษา ช่างอุตสาหกรรม ได้กล่าวเป็นการขอบคุณ เอ.พี.ฮอนด้า ในโอกาสที่ท่านเป็นประธานพิธีเปิดการอบรม คณะครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จาก 7 สถาบันที่เพิ่งเข้าร่วมโครงการฯ ในหลักสูตร "ครูฝึกเทคโนโลยีฮอนด้าในสถานศึกษา" ที่ ศูนย์ฝึกอบรม เอ.พี.ฮอนด้า ถนนรามคำแหง เมื่อวันที่ 9 กันยายนที่ผ่านมา

นั่นคือ เอ.พี.ฮอนด้า ได้มีบทบาทอันสำคัญยิ่งในการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนของอาชีวศึกษา ยุคใหม่ที่สอดรับตามนโยบายของรัฐบาล ฯพณฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เปรียบเสมือนกับต้นน้ำ

ในส่วนของกลางน้ำ เอ.พี.ฮอนด้า ได้สร้างสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ และทำการอบรมครู อาจารย์ อาชีวศึกษา เพื่อนำไปถ่ายทอดต่อยังนักเรียนนักศึกษาในสถาบัน

และ เอ.พี.ฮอนด้าเข้ามามีส่วนดูแลลูกศิษย์ของสถาบันอาชีวศึกษาร่วมกับดีลเลอร์หรือร้านผู้จำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ ตามโครงการหนึ่งร้านสร้างสรรค์ หนึ่งสถาบันสร้างสังคม ดั่งปลายน้ำนั่นเองสำหรับสถานศึกษา 7 แห่งที่เพิ่งเข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า จ.เชียงราย, วิทยาลัยการอาชีพนาแก จ.นครพนม, วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล จ.ศรีสะเกษ, วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการกันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ, วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี จ.สุรินทร์, วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ จ.นครนายก และ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม

โดยมีกำหนดฝึกอบรมถึง 5 วัน แบ่งเป็นฝึกอบรมเซฟตี้หรือการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์อย่างถูกวิธีและปลอดภัย 2 วัน ในหลักสูตรผู้ช่วยครูฝึก เพื่อนำความรู้ในการขับขี่ปลอดภัยไปสอนนักเรียนในสถานศึกษา ซึ่งตลอดระยะเวลา 3 ปีที่โครงการหนึ่งร้านสร้างสรรค์ หนึ่งสถาบันสร้างสังคม ได้ดำเนินการในเรื่องนี้ จากการประเมินผลปรากฏว่าสามารถช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุให้กับเด็กอาชีวะที่ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ทั่วประเทศลงไปได้ถึง 40 เปอร์เซ็นต์

ที่น่าสนใจคือ สามารถช่วยลดการเสียชีวิตของเด็กอาชีวะที่เกิดอุบัติเหตุจากการขี่รถมอเตอร์ไซค์ลงได้ปีละประมาณ 2-3 ห้องเรียน (โดยเฉลี่ยห้องเรียนหนึ่งจะมีนักเรียนประมาณ 40 คน)

อีก 3 วันจะเป็นการฝึกอบรมในเรื่องเทคโนโลยีรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้า ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

การให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ของรถมอเตอร์ไซค์แก่ครู อาจารย์ ของสถานบันอาชีวศึกษาโดยตรงย่อมเป็นการส่งต่อองค์ความรู้ไปสู่กลุ่มคนแรงงานฝีมือรุ่นใหม่อย่างรวดเร็ว เพราะไม่ใช่เพียงหนังสือคู่มือการเรียนการสอนเท่านั้น แต่ฮอนด้ายังได้ส่งมอบสื่อการเรียนการสอนหรือครุภัณฑ์ที่มีรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้า, เครื่องยนต์รถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้า (เทคโนโลยีใหม่)และ อุปกรณ์เครื่องมือในการซ่อมบำรุงรถมอเตอร์ไซค์ ให้แก่สถาบันอาชีวศึกษาทุกแห่งที่เข้าร่วมโครงการ

จะบอกว่า เอ.พี.ฮอนด้า เป็นเอกชนเจ้าแรกที่นำเทคโนโลยีไปถ่ายทอดให้กับเด็กอาชีวศึกษาแบบยั่งยืน ก็คงไม่ผิด

บรรยายใต้ภาพ
ดร.ประชาคม จันทรชิต
สื่อการเรียนการสอนที่ฮอนด้ามอบให้
บรรยากาศในห้องอบรม
พาชมอุปกรณ์เครื่องมือฝึกปฏิบัติ
มอบสื่อการเรียนการสอน
ผู้บริหารกับครูที่เข้าอบรม
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง