คอลัมน์: ข่าวย่อยศึกษา: อบรมทำเกมฟรี

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- พุธที่ 16 มีนาคม 2559 00:00:37 น.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชวนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมตอนปลาย และสายอาชีพ เข้าร่วมอบรมโครงการ "BE THE NEW U ครั้งที่ 2" เพื่อเปิดประสบการณ์แนวทางการศึกษาต่อ เรียนรู้นวัตกรรม ทำธุรกิจสร้างรายได้ระหว่างเรียน ด้วยการอบรมแบบลงมือปฏิบัติจริงสร้างหุ่นยนต์เลโก้ (Robot) การเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ เข้าสู่อินเตอร์เน็ต (lot) และการเปลี่ยนตุ๊กตาจริงให้กลายเป็นตัวละครในเกม (3D VR Game) ในวันพุธที่ 6 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.30-16.30 น. ณ อาคารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ฟรี ตั้งแต่บัดนี้ที่ www.dedpu.com สอบถามเพิ่มเติมโทร. 08-9916-8233

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง