วาตภัย

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- ศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 00:00:10 น.

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา (ชุดลูกเสือ) ผอ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ครู, บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนที่ประสบวาตภัย ที่โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

ADVERTISEMENT