เบียร์ปั่นสินค้าใหม่ ร้านน้ำผลไม้ พบเด็กนิยมดื่มมาก

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- จันทร์ที่ 7 กันยายน 2552 09:21:08 น.

สลดเด็กไทยลองดื่มเหล้าตั้งแต่ 7 ขวบ น่าห่วง “พ่อ-คนในครอบครัวชวน” ระบุเด็ก 100% รู้จักเหล้าปั่น แถมอยากลอง พบสินค้าใหม่เบียร์ปั่น แฝงอยู่ในร้านขายน้ำผลไม้ น้ำหวาน เด็กตั้งใจครบ 18 เมื่อไหร่ยกซดแน่ 7 ก.ย.ดีเดย์ยกขบวนจี้ นายกฯ เร่งแก้ปัญหาออกประกาศห้ามขายเหล้าปั่นใกล้สถานศึกษา

เมื่อวันที่ 6 ก.ย.52 ดร.ศรีรัช ลาภใหญ่ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า จากการสำรวจเรื่องการศึกษา การรับรู้ ทัศนคติ และความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของเยาวชนต่อการยับยั้งปัญหาและพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในครอบครัว เมื่อวันที่ 1-31 ก.ค.ที่ผ่านมา ในกลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนประถมปีที่ 2-6 จำนวน 1,583 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง 43% ยอมรับว่าเคยลองดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้ว ซึ่งน่าเป็นห่วงมากเพราะผู้ที่ให้ลองคือ บิดา หรือคนในครอบครัว สำหรับอายุเฉลี่ยที่เริ่มดื่มคือ 9 ปี ขณะที่อายุต่ำสุดที่เคยดื่มเพียงแค่ 7 ปีเท่านั้น และยังพบว่า เด็ก 65% เคยไปซื้อด้วยตนเอง โดยที่ผู้ขายยอมขายทั้งที่รู้ว่าผิดกฎหมายเกินครึ่งคือ 55%

“ที่สำคัญพบว่าเด็ก 100% รู้จักกับสินค้าเหล้าปั่น เบียร์ เบียร์ปั่น เป็นอย่างดีสามารถแยกแยะยี่ห้อได้โดยรู้จักจาก 1.โฆษณา 2.สื่อตามร้านค้าร้านอาหาร 3.เห็นของจริง 4.เคยถูกใช้ไปซื้อ 5.เคยดื่มแล้ว กลุ่มตัวอย่าง 59% บอกว่าอยากลองดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเด็กอยากลองมากที่สุด คือ 1.เบียร์ 2.เหล้าปั่น 3.เบียร์ปั่น ซึ่งเป็นสินค้าใหม่ มีขายตามร้านขายน้ำผลไม้ปั่นด้วย มีเด็กยอมรับว่าเคยไปทดลองดื่มเหล้าปั่นด้วยตัวเอง โดยไม่มีผู้ใหญ่พาไป และคิดว่าเหล้าปั่นไม่ใช่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งอันตรายมากเพราะร้านเหล่านี้อยู่ในชุมชนไม่ห่างจากโรงเรียน และอยู่รวมกับร้านขายน้ำหวาน น้ำผลไม้ มีแผงลอย รถเร่ขายอยู่ทั่วไป ทำให้เด็กเข้าถึงได้ง่าย” ดร.ศรีรัช กล่าว

ดร.ศรีรัช กล่าวต่อว่า สถานที่ที่เด็กระบุว่ามีสุราจำหน่ายมากที่สุดคือ ร้านอาหารประเภทหมูกระทะ ร้านสะดวกซื้อ โดยร้านที่กลุ่มตัวอย่างสามารถซื้อสุราได้ด้วยตนเองคือ 1.ร้านชำใกล้บ้าน 2.ร้านสะดวกซื้อ ทั้งยังพบว่า เด็กส่วนใหญ่มีประสบการณ์เห็นการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากคนในครอบครัว 71% บอกว่า เห็นพ่อดื่ม ขณะที่ 32% เห็นพ่อเมา และเด็ก 35% ระบุว่าเกิดปัญหาครอบครัวหลังจากการดื่ม ซึ่งปัญหาที่พบมากที่สุดคือ ทะเลาะวิวาท โดยเด็กเชื่อว่าผู้ใหญ่ดื่มเพราะแก้เครียด 22% และคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดา 55% ที่น่ากลัวมากคือ เด็กส่วนหนึ่งตั้งใจว่าเมื่ออายุครบ 18 ปี จะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างแน่นอน และการพบเห็นประสบการณ์การดื่มจากคนในครอบครัวทำให้เด็กซึมซับพฤติกรรม เห็นเป็นเรื่องธรรมดา โดยพบว่าเด็กใช้เวลาเพียง 2 ปี ที่จะพัฒนาจากการทดลองดื่มมาเป็นนักดื่ม ซึ่งพบว่ามีเด็กอายุ 11-12 ปี ที่สามารถดื่มเหล้าถึงครึ่งขวดเพียงลำพังโดยไม่มีผู้ใหญ่

ดร.ศรีรัช กล่าวอีกว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงการบังคับใช้กฎหมายที่ยังไม่ได้ผล ทำให้ไม่สามารถควบคุมและป้องกันไม่ให้เด็กเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้โดยง่าย ซึ่งอยากเรียกร้องให้นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เห็นความสำคัญในเรื่องนี้ และให้กระทรวงสาธารณสุข เร่งออกกฎหมายลูกเพื่อให้สามารถบังคับใช้กฎหมายที่มีอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี การออกประกาศกระทรวงเพื่อควบคุมการขายเหล้าปั่น โดยเฉพาะการขายใกล้บริเวณสถานศึกษา การขายแบบเร่ เพื่อทำให้เด็ก เยาวชน เข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ยาก ทั้งนี้ในวันที่ 7 ก.ย. เวลา 10.00 น. เครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์ ประมาณ 50 คนจะเดินทางไปที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อยื่นข้อเรียกร้องให้นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี จัดการควบคุมปัญหาเหล้าปั่น พร้อมทั้งเร่งรัดให้มีการออกประกาศตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง