แห่เรียนอนุปริญญา วชช.ยะลา

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- พุธที่ 8 เมษายน 2552 09:10:13 น.
แห่เรียนอนุปริญญา วชช.ยะลา

นายจรูญ พรหมสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา (วชช.ยะลา) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ วชช.ยะลา ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในหลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2552 ในหลักสูตร สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาธุรกิจอาหารฮาลาล สาขาวิชาการจัดการทั่วไป และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้ามาสมัครเรียน กว่า 800 คน ซึ่งถือได้ว่าเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นเกือบ 100% เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา แต่ วชช.ยะลา สามารถรับนักศึกษาได้เพียง 450 คนเท่านั้น

ทั้งนี้ สาขาที่ได้รับความนิยมจากผู้มาสมัครเป็นอันดับหนึ่ง ได้แก่ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ซึ่งในต่างจังหวัดมีศูนย์พัฒนาเด็กเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีประชาชนเข้ามาสมัครเรียนจำนวนมาก อันดับสอง สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ส่วนสาเหตุที่ วชช.ยะลา ได้รับความสนใจเข้าเรียนต่อจากนักศึกษาเพิ่มขึ้น เนื่องจาก วชช.ยะลามีการประชาสัมพันธ์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น ประกอบกับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ หรือสำเร็จการศึกษาไปแล้ว ได้บอกต่อถึงความมีศักยภาพในด้านการเรียนการสอนของสถาบัน คุณภาพอาจารย์ที่ดี โดย วชช.ยะลา ให้ความสำคัญกับอาจารย์ที่สอน โดยหาอาจารย์ที่ตรงกับสาขาที่สอน หรือบุคคลที่มีประสบการณ์ตรงกับสาขาที่สอน รวมถึงค่าเล่าเรียนที่ไม่สูงจนเกินไป และเวลาเรียนที่เหมาะสม ซึ่งเรียนเฉพาะเสาร์-อาทิตย์ เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังทำงาน และต้องการเพิ่มพูนความรู้เพิ่มเติม

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง